Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Lönesättande samtal

Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet där du och din chef även för en dialog om din lön och kan endast erbjudas Saco-S medlemmar och oorganiserade. För att kunna genomföra ett lönesättande samtal ska du först ha haft ett utvecklingssamtal.

För de anställda som är medlemmar i Saco-S kommer lönesättande samtal att tillämpas från och med lönerevisionen 2018. Under 2016 och 2017 kommer det att ske en succesiv övergång från förhandling mellan det förbund du tillhör och arbetsgivaren till lönesättande samtal. Även oorganiserade anställda kan successivt erbjudas lönesättande samtal. I vilken mån det sker bestämmer din chef.

Inför lönerevisionen kommer du som anställd (om du tillhör gruppen ovan) att kallas till lönesättande samtal av din chef. Lönesättande samtal är inte en förhandling utan bygger först på en dialog om och utvärdering av det som du och din chef kom överens om i ditt utvecklingssamtal. Din chef berättar därefter vilken lön du kommer att få. Det kan vara ett eller flera samtal om så behövs, beroende på hur dialogen förs.

Inför det lönesättande samtalet bör du som anställd därför gå igenom vad som sades vid utvecklingssamtalet samt ha en uppfattning om i vilken utsträckning de olika lönepåverkande faktorerna passar in på dig och dina insatser.

Både en god och en mindre god löneutveckling ska kunna förklaras av din chef utifrån dina arbetsuppgifter och prestation.

Du och din chef ska gemensamt underteckna en överenskommelse som är en bekräftelse på att ni har haft en konstruktiv dialog. När du lämnar samtalet ska du veta varför du har den lön du har och på vilka grunder den är satt. Det lönesättande samtalet är inte en förhandling om lön utan det är en konstruktiv dialog om arbetsuppgifter och prestationer.

I de fall dialogen mellan dig och din chef inte resulterar i en överenskommelse sker ytterligare ett lönesättande samtal med lokala parter närvarande.

Läs mer om lönesättande samtal för dig som arbetar i staten på Arbetsgivarverkets webbplats

 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen