Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Finansiera internationella samarbeten

För dig som är anställd vid Lunds universitet och har planer på att arbeta, eller redan arbetar internationellt, finns många finansieringsmöjligheter inom ramen för ett program. 

Här hittar du korta beskrivningar av etablerade program som erbjuder olika former för projektfinansiering. 

Erasmus+

EU:s nya program för utbildningssamarbete heter Erasmus+.  Inom Erasmus+ finns olika samarbetsformer med finansiering:

Mer information om Erasmus+

Detaljerad programguide för Erasmus+ (PDF - 3,74 MB, nytt fönster)

Läs mer om Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Läs mer och Erasmus+ på Universitets- och högskolerådets webbplats

Linnaeus-Palme

Programmet Linnaeus-Palme ska bidra till ett långsiktigt ömsesidigt samarbete mellan lärosäten i Sverige och i utvecklingsländer, för att höja utbildningskvaliteten, tillföra ny kunskap och bidra med nya perspektiv. Programmet ger möjlighet att finansiera kontaktresor samt lärar- och studentutbyte.

Sedan 2015 har Universitets- och högskolerådet (UHR) olika ansökningsförfaranden beroende på om en institution ansöker för Linnaeus-Palme planering (besöka varandra för att fördjupa kontakten) eller för Linnaeus-Palme partnerskap (lärar- och studentutbyten):

 • För Linnaeus-Palme planering skickar institutionen endast in sin egen elektroniska projektansökan till UHR. Ansökningsperioden för planering ligger på hösten.
 • För Linnaeus-Palme partnerskap gör institutionen först sin elektroniska projektansökan och skriver ut sidan ”Översikt”. Den sidan skall inlämnas till kontaktperson vid Lunds universitet (se kontaktinformation) preliminärt senast 7 april. Därefter sammanställer sektion Externa relationer Lunds universitets ramansökan och får rektors/prorektors underskrift. Ramansökan skickas därefter (senast 17 april) ut till varje projektansvarig som bifogar ramansökan till sin projektansökan. Därefter sänder institutionen sin kompletta projektansökan elektroniskt till UHR. Sista ansökningsdag är den 19 april kl 12.00.

Nyheter avseende Linnaeus-Palme partnerskap 2017

 • Krav på revision
 • Alla projekt ska omfatta både lärar- och studentutbyten
 • Mindre förändringar i schabloner och utbytesperioder

Information om programmet och hur man ansöker i det nya systemet hittar du på utbyten.se

PS. Läs respektive programdels handbok innan du påbörjar din ansökan. Där får du tips på vad som efterfrågas, vilka villkor som gäller, mm.

Omfördelning av biståndsbudgeten för 2016 innebar minskade bidragsmedel till de program som UHR handlägger för Sida. Hur det kommer att påverka kommande års fördelning av bidragsmedel är i dagsläget oklart.

Nordic Master-programmet

Nordiska ministerrådets Nordic Master-program stöder nordiska universitets och högskolors gemensamma studieprogram på masternivå.

Hur upprättar man en ny Nordic Master?

En grundförutsättning för stöd är att minst tre lärosäten från minst tre olika nordiska länder och/eller de självstyrande områdena (Färöarna, Grönland och Åland) deltar i programmet varav en som koordinator. Studenterna kan komma från hela världen. Medel på upp till 1,5 miljoner danska kronor från Nordiska ministerrådet anslås till att starta ett Nordic Master-program.

Ansökan om stöd till att upprätta masterprogram görs till Center för internationell mobilitet (CIMO) i Finland.

Årets ansökningsomgång för Nordic Master-programmet öppnas under våren 2017.

Få information om dina möjligheter och praktiska råd om hur man utvecklar en gemensam masterutbildning på:

Nordic Master - Guide for universities

För ytterligare information om ansökningsprocessen, besök programmets hemsida .

Nordic Master-programmets webbplats

Nordplus

Nordplus är ett program som stöder samarbete mellan nordiska och baltiska länder. 

Inom Nordplus finns

 • finansiering för mobilitet
 • särskilda projekt
 • nätverksaktiviteter
 • administratörsutbyte
 • lärarstipendier

Sista ansökningsdag är vanligtvis 1 mars.

Läs mer på Nordplus webbplats

STINT

STINT – Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning – främjar internationalisering av svensk högre utbildning och forskning.

Genom STINT:s olika program kan följande grupper söka finansering för samarbeten inom utbildning och forskning:

 • studenter
 • doktorander
 • postdocs
 • yngre forskare
 • fakultets- och lärosätesledning

Ansökan

Två av programmen samordnas via Lunds universitet. Programmen "Strategic Grants for Internationalisation" och "Teaching Sabbatical" handläggs av sektionen Externa relationer. Övriga program söks direkt via STINT.

Programmen söks vid olika tider under året. 

Läs mer om programmen på STINT:s webbplats

Läs mer om STINT

Sidansvarig:

Kontakt

Petra Moser-Nørgaard
Handläggare Erasmus+, Nordplus, Nordlys
+46 46 222 47 53
petra.moser-norgaard [at] er.lu.se

Ulrika Qvist Mathiesen
Handläggare Linnaeus-Palme
+46 46 222 83 12
ulrika.qvist_mathiesen [at] er.lu.se

Henrik Hofvendahl
Handläggare STINT Strategic Grants for Internationalisation
+46 46 222 30 15
henrik.hofvendahl [at] er.lu.se

Anne Messeter
Handläggare STINT Teaching Sabbatical
+46 46 222 37 55
anne.messeter [at] er.lu.se

Patricia Tennberg
Handläggare Nordic Master Programme
+46 46 222 38 60
patricia.tennberg [at] er.lu.se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuspolicy vid Lunds universitet

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen