Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

U21

Universitas 21

En samarbetspartner med global räckvidd

Universitas 21 är ett globalt nätverk som består av 25 forskningsintensiva, fullskaliga och framstående universitet i 16 länder. Nätverket syftar till att uppmuntra och underlätta rörlighet mellan medlemsuniversiteten samt skapa förutsättningar för samverkans- och utvecklingsprojekt inom utbildning, forskning och administration. Nätverket underlättar informationsutbyte, spridning av god praxis och expertkunskap.

U21:s övergripande strategi är att stärka och uppmuntra gemensamma forskningssamarbeten kring global, hållbar utveckling för att hitta lösningar på globala samhällsproblem.

Läs mer på U21:s webbplats

U21 för doktorander

U21 Graduate Research Conference är en årlig konferens för doktorander som anordnas vid ett av medlemsuniversiteten inom U21 med nytt tema varje år. Doktorander från Lunds universitet har möjlighet att delta med betald konferensavgift samt resebidrag.

Mer information om Graduate Research Conference hittar du på U21:s webbplats

U21 för forskare och lärare

Som lärare och forskare kan du använda U21-nätverket för att skapa kontakter med kollegor vid universitet inom U21 och tillsammans realisera idéer om exempelvis ett projekt eller workshop. Samarbeten inom U21 sker vanligen i projektform. Nätverket har en rad etablerade samarbetsgrupper, benämnda Collaborative Groups, med representanter från medlemsuniversiteten.

Läs mer om samarbetsformer inom nätverket på U21:s webbplats

Global Issues Programme

Global Issues Programme (GIP) är ett tvärvetenskapligt orienterat utbytesprogram, som fokuserar på globalisering utifrån olika aspekter. Programmet är ett samarbete inom universitetsnätverket Universitas 21.

Läs mer om Global Issues Programme på Samhällsvetenskapliga fakultetens webbplats

Läs mer om GIP på Universitas 21-webben

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen