Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

FAQ - LUCRIS

Här är några av de vanligaste frågorna kring LUCRIS. Saknar du en fråga/svar är du välkommen att kontakta varservicedesk [at] lu.se (subject: LUCRIS%20FAQ) ( support).

 


Generella frågor

Varför implementerar vi LUCRIS på LU?

Syftet med att implementera LUCRIS är att bidra till ökad tillgänglighet, sökbarhet och synlighet för information om den forskning som bedrivs vid LU. Men också bidra till ökad kvalitet och täckning i information om LUs forskning och underlätta återanvändning av info för olika ändamål (webb, utvärderingar, återrapporteringar osv). Tanken är att detta ska bidra till effektivare hantering av forskningsinformation vid LU och minska behov för många, liknande, lokala systemlösningar inom LU. 

Var syns den information jag lägger in i LUCRIS?

LUCRIS är själva databasen i vilken du registrerar informationen, vilken sedan visas upp i Forskningsportalen som efter lansering ligger länkad från lu.se. Information kan också återanvändas på lokala webbsidor.

Kommer anställda som inte är forskare finnas med i LUCRIS?

Ja, alla anställda på LU kan logga in i LUCRIS och registrera information. Notera att det endast är de med en forskningsrelaterad anställning i LUCAT kommer automatiskt ha en synlig profil i Forskningsportalen. Det är dock möjligt att aktivera en profil i Forskningsportalen för vem som helst arbetar med forskning på LU, t.ex. forskningskoordinatorer, forskningsingenjörer, kommunikatörer, gästforskare. Kontakta supporten om du vill ha hjälp att aktivera en profil i portalen.

Hur ändrar jag språk på inmatningsgränssnittet i LUCRIS?

Inmatningsgränssnittet kommer vid lanseringen att vara både på engelska och svenska. Första gången du loggar in har du möjlighet att välja svenskt eller engelskt gränssnitt. Vill du ändra gränssnittspråk klickar du på dit användarnamn i övre högra hörnet. Under Profile → Language settings kan du välja/ändra vilket språk du vill ha inmatningsgränssnittet på samt vilka av de svenska eller engelska rutorna som du vill se först i de fall du kan mata in information på båda språken.

Vad kommer händer med studentuppsatserna i LUP Student Paper?

LUP Student papers kommer fortsätta i befintlig form, frågor kring LUP SP kan skickas till publicera [at] lub.lu.se.

Kommer "Forskningsutrustning" finnas med som en modul i LUCRIS från start?

Nej, men eftersom det var en del av upphandlingen kommer den läggas till så fort vi har utarbetat en LU-policy för hur vi ska lägga in forskningsutrustning, planen är att arbetet ska påbörjas under 2016. För frågor kring detta, kontakta supporten.

Varför kan jag inte beskriva min undervisning i LUCRIS?

LUCRIS är i första hand en forskningsdatabas, vilket gör att beskrivningar av undervisning inte har varit en del av syftet med att införa LUCRIS. Dock har du möjlighet att under "Profilinformation" lägga till en beskrivning av din undervisning. 

Vem kan lägga till och ändra min information?

Du kan överföra rättigheten att lägga till och ändra din information till någon annan med ett LUCAT-id. Du gör det genom att lägga denna person som "Trusted user" under dina personliga inställningar. Din lokala granskare av forskningsoutput, som ofta sitter på ditt lokala bibliotek, kommer ha tillgång till dina outputs och kan ändra/göra dem publika i Forskningsportalen. Publikationer kan också bli automatiskt tillagda genom olika importer som görs varje månad från exempelvis PubMed och Web of Science. (Interna) medförfattare/deltagare av publikationer och projekt kan också redigera och lägga till information. Du kommer få ett mail om någon lägger in information i ditt namn, med möjligheten att granska och lägga till information. Det kan också finnas andra personer på din institution/fakultet, t.ex. webbredaktörer, som har tillgång att ändra till exempelvis din personliga profil på grund av lokala riktlinjer.

Var kan jag hitta information om LUCRIS och PURE (mjukvaran som LUCRIS är byggt på) och dess grundläggande funktioner?

Manualer och kortare lathundar till LUCRIS finns tillgängliga på supportsidan här på Medarbetarwebben. Du hittar också en omfattande PURE-manual för användare genom att logga in i LUCRIS och välja sedan manual under "Help and support" i nedre högra hörnet.

Hur lägger jag till ett CV till min profil i portalen?

 • Klicka på ’+’ som dyker upp när du för muspekaren över Curricula Vitae inne i LUCRIS:
 • Välj något av CV-formaten.

Private – CV:et ligger bara i din LUCRIS profil och inte synligt på Forskningsportalen.
Public – läggs på din profil på Forskningsportalen
Highlighted CV – välj ut de publikationer som du vill ska lyftas fram i din översiktssida i Forskningsportalen.

 • Klicka i de fält du vill ha med.
 • Du kan editera CV:t och sedan spara ner det i en rad olika format, exempelvis Word eller PDF.

Till sidans topp

 


Forskarprofilen

Hur ser kopplingen mellan LUCRIS och ORCID ut?

Under vårterminen kommer det att bli möjligt för dig som forskare att knyta ditt ORCID id till din LUCAT post. Har du inget ORCID id ännu kommer du att kunna skapa ett nytt id och knyta det till din LUCAT post och därmed till dina persondata inom Lunds universitet. ORCID id:et kommer sedan med automatik att importeras till din profil i LUCRIS. Dina publikationer i LUCRIS får id:et som metadata som även kommer att föras över till den svenska, nationella databasen SwePub. Senare under våren 2017 kommer det att läggas till en funktion i LUCRIS som gör det möjligt att du exporterar dina publikationer från LUCRIS till ditt ORCID-konto.

Jag är gästforskare på LU i två år, varför ska jag bidra i LUCRIS?

Alla forskningsoutput som publicerats när du är affilierad till Lunds universitet ska registreras i LUCRIS. LU visar gärna upp andra forskningsrelaterade aktiviteter som du gör under din anställning här. När/om du lämna LU så kommer du kunna extrahera informationen du lagt in i LUCRIS i olika format, för återanvändning i andra system. 

Varför kan man registrera sin nationalitet i LUCRIS?

Nationalitet är ett frivilligt fält som finns i LUCRIS på grund av att vissa enheter samlar in den informationen för externa utvärderingar. Du behöver inte välja en nationalitet, eller så använder du alternativet "Icke specificerat". Nationalitet kommer inte synas i Forskningsportalen. 

Kan systemet hantera publikationer som jag publicerat under tidigare/annat namn?

Ja! Du kan lägga till alternativa namn till din profil genom att klicka "Edit profile" och sedan "Add name variant".

Till sidans topp

 


Forskningsoutput

Om jag saknar en relevant forskningsoutput eller funktion, hur kan jag rekommendera en annan/ny?

Kontakta supporten om du har svårt att identifiera vilken typ av Forskningsoutput som är mest relevant för att registrera ditt arbete. Om du vill rekommendera en ny/annan outputtyp, så kontakta supporten.

Om jag lägger till en publikation i LUCRIS när blir den synlig i Forskningsportalen och på institutionens webbsida?

Forskningsportalen uppdateras hela tiden, notera dock att just forskningsoutput måste bli granskade och godkända av en lokal granskare innan posten blir publik. Kontakta din lokala granskare direkt eller supporten om du har några frågor kring detta. Din lokala webbredaktör kan svara på eventuella frågor kring kopplingen mellan institutionens webbsida och LUCRIS.

Jag har poster i RefWorks/EndNote - kan jag importera dem till LUCRIS, eller det omvända: kan jag exportera publikationer från LUCRIS till ett referenshanteringsverktyg?

Import till LUCRIS: Du kan importera data från RefWorks/EndNote eller dylikt program i exempelvis RIS- eller BibTeX-format till LUCRIS genom att använda "Import from file" under Research output. Export från LUCRIS: Du kan exportera publikationer från LUCRIS och spara dem i exempelvis BibTeX- eller RIS-format.

Re-validate - ändra information i en redan publicerad post?

Om du ändrar/lägger till information (exempelvis lägger till en fil eller ändrar publikationsstatus från In-press till Published) skickas din post för "Re-validation" till din lokala granskare. När granskaren sedan kontrollerat uppdateringen blir ändringen publik i forskningsportalen.

 

Till sidans topp


Forskningsgrupp/ projekt

Vad är skillnaden mellan en forskargrupp och ett projekt?

FORSKARGRUPPER i LUCRIS ska representera hur vi är organiserade internt vid LU.PROJEKT i LUCRIS ska representera vilken forskning som bedrivs vid LU. 

Hur läggs forskargrupper respektive projekt till?

Forskargrupper läggs till på ett av följande två sätt:1)      Genom att forskargruppen finns eller upprättas i LUCAT via fakultetens organisationsadministratör för LUCAT enligt lokal praxis.2)      Genom att skicka ett ärende till LUCRIS-supporten (forskaren kan inte uppdatera uppgifterna själv). Detta gäller om forskargruppen inte ska finnas i LUCAT eller om den har flera moderenheter. Forskargrupper som läggs till i LUCAT administreras via LUCAT (är synkade). Forskargrupper som läggs till direkt i LUCRIS administreras via LUCRIS (uppdateringar läggs som supportärenden). Benämningen på forskargruppen ska vara förklarande. Om du som forskargruppsledare önskar att ditt namn ska ingå i benämningen, läggs detta i så fall alltid sist och inom parentes. När forskare i forskargruppen sedan lägger till annat material i LUCRIS, t ex en publikation, kan forskaren ange om det tillagda materialet har anknytning till forskargruppen.OBS! Forskargrupper kan enbart innehålla interna personer. Om du som forskare vill ange att externa personer ingår, görs detta i beskrivningsfältet. Projekt i LUCRIS läggs till och administreras av forskaren själv, förslagsvis av projektledaren. Deltagarna i projektet kan koppla finansiering till ett projekt (koppling till resp kontrakt från ”awards”), och även annan forskningsinformation, som projektdeltagare, publikationer, aktiviteter, andra projekt osv. Det är därför bra att göra upp internt vem som ska ha huvudansvaret för projektinformationen för varje enskilt projekt.Både interna och externa personer kan knytas till ett projekt. 

Vem bestämmer vilka forskargrupper som ska finnas i LUCRIS?

LUCRIS-förvaltningen kommer att hålla en praxisdiskussion om detta under hösten. Inledningsvis får respektive fakultet/institution ta ställning till vilka forskargrupper som ska tillåtas skapas i LUCRIS via metod 2 ovan – antingen genom att lägga det över beslutet på forskaren eller fatta ett generellt principbeslut om rutinerna. Forskargrupper som lagts upp i LUCAT läses alltid in. 

Vem bestämmer vilka projekt som ska finnas i LUCRIS?

Enligt den gemensamma praxisen ska all externt finansierad forskningsprojekt samt avhandlingsprojekt finnas representerade i LUCRIS. Övriga projekt kan läggas till enligt lokal praxis. Finansieringen för ett projekt anges genom att knyta till ett eller flera kontrakt till projektet. 

Det finns en projekttyp ”Nätverk”/Network i LUCRIS. När ska den användas?

Det finns vissa sorters projekt som är mer som organisatoriska arrangemang, men som kanske ändå inte platsar naturligt under som LU-intern organisatorisk enhet. Det kan t ex gälla nationella strukturer eller mer informella interna grupperingar. För dessa kan projekt av typen nätverk användas. 

Om jag är osäker, hur gör jag då?

Fråga den som arbetar med LUCRIS lokalt hos er, eller skicka in ett supportärende. 

Jag är med i ett internationellt nätverk eller en organisation men det verkar lite överdrivet att skapa ett projekt av nätverkstyp av det. Finns det något annat sätt att bara ange att jag är med?

Då kan du lägga till det som en aktivitet av typen ”External academic engagement” - "Membership of external  research organisation” / "Medverkan i extern forskningsorganisation/forskningsnätverk".Detta kan användas där syftet inte är att beskriva själva nätverket, utan bara personens deltagande. 

Jag har hört att man skulle kunna skapa ett projekt direkt från ett kontrakt. Varför går inte detta?

Det är meningen att det ska fungera så på sikt, men funktionaliteten är ännu inte på plats för det. Tillsvidare måste projekt skapas manuellt och därefter kan ett kontrakt knytas till. 

Vilka forskargrupper och projekt kommer att finnas med från starten av LUCRIS?

Vid start 2016-04-11 finns följande forskargrupper inlästa:1)      Samtliga forskargrupper från LUCAT2)      Samtliga forskargrupper från LUP och HTs forskningsdatabas (med tillknutna publikationer). Dessa har suffixet ”lup-obsolete” och kommer att städas under april- juni). Dessa är ej publikt synliga Vid start 2016-04-11  finns följande projekt inlästa:1)      Projekt från LUP (med tillknutna publikationer). Ej publikt synliga2)      Projekt från HT-s forskningsdatabas (med tillknutna publikationer). Publikt synliga

 

Varifrån kommer kontrakten (Awards) i LUCRIS och vad gör jag om något av mina kontrakt saknas eller innehåller fel info?

Kontrakten i LUCRIS från start är hämtade från LUs före detta kontraktsdatabas eKontrakt som lades ned 2016-01-22 i samband med införandet av nytt ekonomisystem. Ca 2% av kontrakten i eKontrakt kunde inte överföras till LUCRIS. Detta gäller främst kontrakt knutna till personer som inte jobbar på LU längre, men i enstaka fall kan det gälla aktuella kontrakt. Från och med 2016-01-01 hanteras kontrakt på ett nytt sätt på LU. Informationen registreras av en centralt placerad person som även tar hand om diarieföringen av kontrakten. Det är personen som normalt svarar för diarieföringen av kontrakten hos er (ofta en ekonom eller annan administratör) som skickar dem till den centrala funktionen. Kontrakt som kommit in under perioden efter 2016-01-22 kommer att läggas in successivt och målet är att kontraktslistan i LUCRIS i slutet av augusti 2016 ska vara komplett fr o m 2016-01-01.Upplever du att kontrakt saknas eller innehåller felaktig information så hör av dig till supporten.

 

Till sidans topp


Söka administrativ behörighet/roll i LUCRIS

För att söka en behörighet/roll i LUCRIS gör du så här:

1) Ansökan sker till fakultetsrepresentant alt. annan vid fakulteten utsedd person (är du osäker på vem det är maila servicedesk [at] lu.se).

2) Vid ansökan anger man vilken behörighet man ansöker om och för vilken organisation (verksamhetsorganisation) den ska gälla.

3) Ansökningarna skickas från fakultetens representant i LUCRIS övergripande arbetsgrupp till Servicedesk [at] lu.se

4) Ansökan godkänns och rollen läggs till i LUCRIS av Förvaltningsgruppen.

 

Roller att söka i LUCRIS kring modulen Research Output:

 • Administrator
- Har tillgång till alla moduler och kan ändra, lägga till, slå ihop och radera.- Endast systemförvaltaren/ förvaltningsgruppen. För att få kontakt med Administrator kontakta servicedesk [at] lu.se 
 • Administrator of External Organisations
- Kan ändra och slå ihop information om externa organisationer.- Endast systemförvaltaren/ förvaltningsgruppen. För att få kontakt använd servicedesk [at] lu.se 
 • Administrator of External Persons
- Kan ändra och slå ihop information om externa personer.- Endast systemförvaltaren/ förvaltningsgruppen. För att få kontakt använd servicedesk [at] lu.se 
 • Administrator of Journals
- Uppdaterar och godkänner information om tidskrifter.- Endast systemförvaltaren/ förvaltningsgruppen – för att få kontakt med Administrator of Journals kontakta servicedesk [at] lu.se 
 • Administrator of Events
- Uppdaterar och godkänner information om events (ex. information om konferenser, utställningar etc).- Söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS 
 • Deduplicator of Research Output
- Kan slå ihop dubbletter, oavsett organisatorisk enhet.- Söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS 
 • Editor of Research Output
- En granskare kan skapa, läsa, uppdatera, ta bort, godkänna/validera forskningsoutput och avhandlingar från en viss organisatorisk enhet.- Söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS 
 • Submitter of Research Output
- En submitter kan lägga in forskningsoutput för någon annan inom en viss organisatorisk enhet, dock inte validera den samma.- Söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS 

Roller att söka i LUCRIS kring modulen Person profile:

 • Administrator
- Har tillgång till alla moduler och kan ändra, lägga till, slå ihop och radera.- Endast systemförvaltaren/ förvaltningsgruppen. För att få kontakt med Administrator kontakta servicedesk [at] lu.se 
 • Editor of Persons
- Kan uppdatera profilinformation och exempelvis profilfoto för personer inom en viss organisatorisk enhet.- Söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS 

Roller att söka i LUCRIS kring modulen Activities:

 • Administrator
- Har tillgång till alla moduler och kan ändra, lägga till, slå ihop och radera.- Endast systemförvaltaren/ förvaltningsgruppen. För att få kontakt med Administrator kontakta servicedesk [at] lu.se 
 • Editor of Activities
- Kan uppdatera och radera aktiviteter för personer inom en viss organisatorisk enhet.- Söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS 

Roller att söka i LUCRIS kring modulen Projects:

 • Administrator
- Har tillgång till alla moduler och kan ändra, lägga till, slå ihop och radera.- Endast systemförvaltaren/ förvaltningsgruppen. För att få kontakt med Administrator kontakta servicedesk [at] lu.se 
 • Editor of Projects
- Kan lägga till och ändra information om ett specifikt projekt inom en viss organisatorisk enhet.- Söks via Fakultetsansvarig för LUCRIS
Sidansvarig:

LUCRIS support

Kontakta LUCRIS-supporten!

epost: servicedesk [at] lu.se

telefon: 046-222 90 00 (måndag-fredag 8:00-17:00)

webbformulär: support.lu.se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen