Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Undersökningar

Intern utvärdering är ett viktigt led i kvalitetssäkringen vid Lunds universitet och sker genom en rad olika utvärderingsverksamheter.

Nybörjarundersökningar

Nybörjarundersökningarna genomförs genom webbenkäter och riktar sig till studenter vid samtliga fakulteter. Studenterna får svara på ett antal gemensamma frågor och ett antal frågor som är fakultetsspecifika. Resultatet kan presenteras både på fakultets- och universitetsgemensam nivå.

Nybörjarundersökningarna utförs och samordnas av avdelningen Kvalitet och utvärdering i samarbete med fakulteterna. För mer information, kontakta Ola Holmström eller Ola Stjärnhagen.

Rapporterna från nybörjarundersökningarna hittar du bland våra publikationer.

Tematiska undersökningar

Tematiska undersökningar handlar om att belysa ett specifikt område eller perspektiv. Undersökningarna genomförs med jämna mellanrum och metoden varierar beroende på vad det är som ska belysas.

Tematiska undersökningar har därför mycket varierande karaktär och resultatet från dem riktas också till olika nivåer inom universitetet. Metoderna för undersökningarna varierar också beroende. 

Exempel på tematiska undersökningar som genomförts:

  • Biblioteksundersökning, som syftade till att ge en bild av biblioteksanvändarna och deras erfarenheter av biblioteken vid Lunds universitet.
  • Undersökning om likabehandling, som syftade till att beskriva ett antal gruppers erfarenheter av att studera vid Lunds universitet såsom HBTQ-studenter och studenter med funktionshinder.
  • Undersökning av studenternas studiesociala miljö, som syftade till att kartlägga den studiesociala miljön vid Lunds universitet.

Rapporterna från undersökningarna hittar du bland våra publikationer.

Alumnundersökningar

Tidigare studenters och doktoranders erfarenheter av sin utbildning utgör en del av det underlag som behövs i ett heltäckande kvalitetssäkringssystem. Alumnundersökningarna vid Lunds universitet syftar både till att ge en bild av arbetslivets krav i förhållande till universitetets utbildningar och alumnernas erfarenheter av sina studier. Sedan 2016 genomförs en universitetsgemensam alumnundersökning med hjälp av webbenkäter.

Rapporterna från alumnundersökningarna hittar du bland våra publikationer.

Barometerundersökningar

Barometerundersökningarnnas syfte är främst att fånga till exempel studenters erfarenheter av Lunds universitet i olika perspektiv. Barometerundersökningarna genomförs av avdelningen Kvalitet och utvärdering. 

Den vanligaste barometerundersökningen är Studentbarometern. Studentbarometrarna ger en bild av studenternas erfarenheter av hela sin utbildning, vilket kan komplettera kursvärderingar som fångar erfarenheter för varje enskild kurs eller delkurs. Studentbarometrarna ger även en bild av vilka studenterna är vid Lunds universitet.

Vid sidan av studentbarometrarna har även andra erfarenhetsstudier genomförts som benämnts barometrar,  till exempel biblioteksbarometrar.

Rapporterna från barometerundersökningar hittar du bland våra publikationer

Sidansvarig:

Kontakt

Avdelningen Kvalitet och utvärdering

Besöksadress:
Gamla hudkliniken
Paradisgatan 5 B, Lund

Fax: +46 46 222 44 36

Hämtställe 31

Åsa Ekberg
Avdelningschef
+46 46 222 91 68
asa.ekberg [at] stu.lu.se

Erik Hedberg
+46 46 222 32 50
erik.hedberg [at] stu.lu.se

Ola Holmström
+46 46 222 34 32
ola.holmstrom [at] stu.lu.se

Jenny Pobiega
+46 46 222 71 22
jenny.pobiega [at] stu.lu.se

Mattias Renehed
+46 46 222 79 04
mattias.renehed [at] stu.lu.se

Ola Stjärnhagen
+46 46 222 94 59
ola.stjarnhagen [at] stu.lu.se

Lars Trägen
+46 46 222 70 45
lars.tragen [at] stu.lu.se

Monica Wendel
+46 46 222 92 96
monica.wendel [at] stu.lu.se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen