Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Pedagogiskt stöd

Stöd för studenter med funktionsnedsättning
Studenter med en varaktig funktionsnedsättning kan få pedagogiska stödåtgärder från Lunds universitet. Beslut om stödåtgärder fattas av samordnarna på Pedagogiskt stöd och finns därefter hos studievägledaren på institutionen. Här kan du läsa om vilket stöd studenter kan få i undervisningen och vid examination.

Pedagogiskt stöd kan bland annat fatta beslut om följande stöd utifrån studentens behov:

 • anteckningsstöd
 • anpassad tentamen (t ex förlängd tid eller mindre grupp)
 • mentor
 • talböcker
 • läs- och skrivutredning
 • och studieteknisk handledning.

Det är av yttersta vikt att studenten söker stöd i tid.

Information för studenter och länk till ansökan finns på lu.se/pedagogisktstod

Stöd i undervisningen

I alla grupper du som lärare träffar i din undervisning finns det studenter som har funktionsnedsättningar. Vissa syns – andra gör det inte. Oavsett vilket ska undervisningen vara tillgänglig för alla. En student med funktionsnedsättning får aldrig bli funktionshindrad i kontakten med universitetet.

De studenter som har kontakt med oss på Pedagogiskt stöd har ett beslut om stöd som finns hos studievägledaren på institutionen. Om du känner dig osäker på vilket stöd du kan ge kan du alltid diskutera med studievägledaren eller kontakta oss.

Tips för tillgänglig undervisning

Stöd vid examination

För att kompensera för en låg läshastighet eller en dålig rygg kan en student behöva förlängd tentamenstid. Någon annan kan behöva sitta enskilt eller i mindre grupp på grund av koncentrationsproblem. Ytterligare en student vill ha muntlig tentamen istället för skriftlig.

Vägen till examen kan se mycket olika ut men en examen måste alltid vara likvärdig med övriga studenters – oavsett funktionsnedsättning.

Hur studenterna ska tentera avgörs av dig som examinator. I våra beslut om stöd skriver vi ut rekommendationer kring examinationen, men det är du som kursansvarig som kan avgöra om dessa är förenliga med kursens mål och går att genomföra vid tentamen. I beslutet står det även vilka stödåtgärder pedagogiskt stöd bekostar. Om du känner dig osäker kontakta oss eller studievägledaren vid institutionen.

Om en student ska kunna få sina önskemål vid tentamen tillgodosedda ska hon eller han anmäla dessa hos studievägledaren eller annan av institutionen utsedd person senast 2–3 veckor före tentamen.

Studievägledarna stöttar studenterna ute på institutionerna. De hjälper till med att förverkliga innehållet i studenternas beslut om pedagogiskt stöd och fångar upp studenter som annars skulle stått inför ett studiemisslyckande.

Kontakta oss

Om du har frågor eller problem som du vill diskutera kan du höra av dig till oss på Pedagogiskt stöd. Vi fungerar gärna som bollplank eller kommer ut till institutionerna för att diskutera hur vi vid universitetet gemensamt ska arbeta för en ökad pedagogisk tillgänglighet.

Sidansvarig:

Kontakt

Besöksadress:
Sektionen Student och utbildning
Genetikhuset
Sölvegatan 29 B, Lund

Internpost: Hämtställe 13

Samordnare och deras ansvarsomåden:

Carina Argelius
carina.argelius [at] stu.lu.se
Telefon: +46 46 222 34 30

 • Campus Helsingborg
 • Humanistiska och teologiska fakulteterna

Christel Berg
christel.berg [at] stu.lu.se
Telefon: +46 46 222 34 90

 • Konstnärliga fakulteten
 • Medicinska fakulteten
 • Samhällsvetenskapliga fakulteten

Kristian Frennessen
kristian.frennessen [at] stu.lu.se
Telefon:+46 46 222 86 81

 • Ekonomihögskolan
 • Juridiska fakulteten
 • Socialhögskolan
 • Politices kandidatprogrammet

Christina Rowa
christina.rowa [at] stu.lu.se
Telefon:+ 46 46 222 70 50

 • LTH
 • Naturvetenskapliga fakulteten

Lena Bosund
Språkpedagog
Campus Helsingborg, måndagar:
+46 42 35 65 34
Lund, onsdagar och torsdagar:
+46 46 222 43 64
lena.bosund [at] stu.lu.se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen