Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Återgång till arbetsplatsen hösten 2021

Den 16 september ska Lunds universitet påbörja en stegvis och anpassad återgång till verksamhet utan restriktioner kopplade till coronapandemin. På denna sida finns stöd inför återgången som ska vara genomförd den 1 november.

Innehåll på sidan:


I aktuellt rektorsbeslut gällande hantering av pandemin går att läsa att utgångspunkten är att det i all verksamhet ska göras en bedömning av risken för smittspridning och att tillräckliga åtgärder ska genomföras för att undvika smittspridning. Den som är chef rekommenderas att ta stöd hos sin personalsamordnare för bollplank i sin situation.

Ta gärna stöd i universitetets vägledning avseende arbetsmiljö och lokaler för stegvis återgång till campus.  

Att tänka på inför återgången till arbetsplatsen

Bemanning på arbetsplatsen 

Chefen leder och fördelar arbetet, och verksamhetens behov ska styra bemanningen på arbetsplatsen/kontoret under den period universitetet stegvis återgår till en verksamhet utan restriktioner. Distansarbete är en möjlighet, inte en rättighet.

Läs mer om distansarbete längre ned på sidan.

Möblering i lokaler

 • Se över och fundera på möbleringen i lokalerna, så att alla kan fortsätta att hålla avstånd till varandras arbetsplatser och i fikarum, korridorer etc.
 • Till stöd finns rådande rektorsbeslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer (se länkar i högerspalten).

Stödfunktionernas tillgänglighet 

Var tydlig med när stödpersonal (T/A-personal) är tillgänglig för universitetets övriga verksamhet.

 • Anslå förslagsvis ett schema på arbetsplatsen med tydliga öppettider.
 • Förbered ett standardsvar för e-post som informerar om när stödpersonal är tillgänglig. 

Arbetsplatsträffar/avdelningsmöten etc

Fundera över och bestäm hur arbetsplatsträffar/avdelningsmöten ska genomföras.

 • Ta hänsyn till hur många anställda ni är och hur stora lokaler ni vistas i. 
 • Ska alla vara på plats fysiskt eller ska det erbjudas hybridmöten? Eller ska era gemensamma möten vara helt digitala?
 • Ska alla finnas på plats en särskild dag i veckan, då ni har arbetsplatsträff/avdelningsmöte? 

Hur upprätthålla en god arbetsmiljö när alla ännu inte är på plats samtidigt?

 • Se till att ha regelbundna möten tillsammans i arbetsgruppen, även om mötena sker digitalt.
 • Regelbundna samtal mellan chef och var och en av de anställda.
 • Genomför individuella risk- och konsekvensbedömningar (chef, anställd och skyddsombud) utifrån den enskilda anställdes situation (se länk i högerspalten).

Anställda som ännu inte är vaccinerade eller inte planerar att vaccinera sig.

I sin roll som arbetsgivare har chefen inte rätt att efterfråga information om huruvida en anställd är vaccinerad eller har fått antikroppar konstaterade. Arbetsgivaren kan inte heller föra någon slags register över detta, även om en anställd frivilligt meddelar sin vaccinationsstatus. Chefen har dock ett arbetsmiljöansvar för alla sina anställda, och alla anställda har lika stor rätt till en bra arbetsmiljö.  

Bör anställda som inte vill vaccinera sig arbeta hemifrån?

Även om chefer inte får efterfråga huruvida en anställd är vaccinerad eller ej så gäller myndigheters rekommendationer och rektors beslut alla anställda.

Att vara ovaccinerad är i sig ingen anledning att inte vara på arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten har dock särskilda restriktioner för vuxna som är ovaccinerad (se länk i högerspalten). 

Universitetets lokaler kan, oavsett situation, användas om det sker med förnuft; alla behöver inte vara på plats samtidigt, arbetstiderna kan anpassas så att de anställda slipper rusningstrafik och medarbetare som är på arbetsplatsen kan sprida ut sig  på olika ställen i lokalerna. 

 • Resonera tillsammans och ta hänsyn till gällande rekommendationer kring smittspridning samt arbetsuppgifternas art och arbetssituationen i övrigt. 

Hur ska vi förhålla oss till lätta förkylningssymptom?

Följ de råd och rekommendationer som ges på 1177 Vårdguiden Skåne (se länk i högerspalt). Du som är sjuk ska sjukanmäla dig enligt gängse rutiner på universitetet.

Läs mer om sjukanmälan

Arbetsgivarens lokaler kan, oavsett situation, användas om det sker med förnuft; alla behöver inte vara där samtidigt, arbetstiderna kan anpassas så att arbetstagaren slipper rusningstrafik och man kan sprida ut de arbetstagare som är på arbetsplatsen på olika ställen i lokalerna.


Arbete hemifrån - och distansarbete  

Arbete hemifrån

Under pandemin har statligt anställda, på uppdrag staten, arbetat hemifrån för att förhindra smittspridning på arbetsplatserna. Att ha arbetat hemifrån under denna period har inte krävt någon skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren (chefen). 

Distansarbete

När universitetet återgått till verksamhet utan restriktioner kopplade till pandemin så finns inte längre möjlighet att arbeta hemifrån utan skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren.  

Ifall teknisk eller administrativ (TA) personal ska ges möjlighet att utföra arbetsuppgifter hemifrån så benämns detta distansarbete och kräver skriftlig överenskommelse med arbetsgivaren. Universitetet har speciella riktlinjer vid distansarbete för teknisk och administrativ personal. 

Informationen om distansarbete kommer att uppdateras inom kort. 

Kontakt

Vid frågor och för mer information:

 • Du som är anställd  - kontakta din närmaste chef
 • Du som är chef - kontakta din lokala HR-funktion

Aktuella datum på LU

15 september
Anställda som inte måste vara på arbetsplatsen ska arbeta hemifrån t o m 15 september.

16 september - 31 oktober 
Stegvis och anpassad återgång till verksamhet utan restriktioner till följd av pandemin.  

1 november
Återgången till verksamhet utan restriktioner ska vara genomförd.