Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Fysisk arbetsmiljö

Här hittar du information om vilka rättigheter och skyldigheter du som medarbetare har gällande fysiska arbetsmiljörisker och vart du ska vända dig med frågor kring arbetsmiljörisker.

Brandrisker

Alla medarbetare ska veta vad som gäller för sin arbetsplats vid brand. Det gäller exempelvis

 • brandsläckare,
 • nödutgångar och
 • återsamlingsplats.

Du ska inom en femårsperiod ha genomgått brandskyddsutbildning, därefter repeteras utbildningen inom nästa femårsperiod.

Läs mer om brandskyddsutbildning och vad du ska göra i händelse av brand

Om du arbetar i en riskfylld miljö

Det är din skyldighet att rapportera risker angående den fysiska arbetsmiljön till din chef. Arbetar du i en riskfylld miljö har du rätt till en bedömning av riskerna. Riskbedömningen beskriver eventuella skyddsåtgärder som krävs. Du har skyldighet att följa de instruktioner som din arbetsgivare har fastställt.

Du ska erbjudas en läkarundersökning innan arbetet påbörjas om du kommer att arbeta med exempelvis

 • vissa allergiframkallande kemiska produkter,
 • försöksdjur eller
 • humant provmaterial.

Läkarundersökning är obligatorisk och tjänstbarhetsintyg ska utfärdas om du ska arbeta med med bland annat

 • bly,
 • kadmium,
 • asbest,
 • vissa allergiframkallande kemiska produkter eller
 • viss typ av joniserande strålning.

Om du är gravid eller ammande har du rätt att få din arbetsmiljö riskbedömd av din chef. Företagshälsovården kan också hjälpa till vid bedömning av riskerna.

Du hittar mer information om risker i arbetsmiljön, riskbedömning och medicinska kontroller på följande sidor på HR-webben:

Frågor om din fysiska arbetsmiljö

Om du har frågor kring din arbetsmiljö ska du i första hand vända dig till din chef.

Kontakt

Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Martina Balaz
Kemikaliesäkerhetssamordnare
+46 46 222 72 59
martina [dot] balaz [at] bygg [dot] lu [dot] se

Tobias Ullmark
Brandskyddssamordnare
+46 46 222 30 87
tobias [dot] ullmark [at] bygg [dot] lu [dot] se

Hanna Holstein
Strålskyddsfysiker
+46 46 222 01 93
hanna [dot] holstein [at] med [dot] lu [dot] se

Relaterad information

Mer om arbetsmiljöregler, riskbedömning och medicinska kontroller finns att läsa på följande webbplatser: