Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Alkohol och droger

Lunds universitet strävar efter att vara en alkohol- och drogfri arbetsplats. Om du har alkohol- eller drogrelaterade problem har du rätt till stöd och hjälp. Alla anställda har ansvar för att hjälpa en arbetskamrat som har ett skadligt bruk av alkohol eller droger. 

Vid Lunds universitet får ingen uppträda påverkad av alkohol eller andra droger i sitt arbete. Hur du använder dig av detta på fritiden är din privata angelägenhet, så länge det inte påverkar effektiviteten, säkerheten och trivseln i arbetet.

Ju tidigare en person med skadligt bruk uppmärksammas och ges behandling och rehabilitering, desto större är möjligheterna att komma till rätta med problemet.

Testa dina alkoholvanor anonymt på webben 

Om du har funderingar kring dina egna alkoholvanor kan du göra Företagshälsovårdens anonyma test på webben. Du kan testa om du dricker för mycket och få tips och råd om hur du kan ändra dina alkoholvanor. 

Testa dina alkoholvanor genom Företagshälsovårdens anonyma självskattningstest på alexit.se

Om du har problem med alkohol eller droger

Om du upplever att du har problem med din alkohol- eller drogkonsumtion kan du få stöd och hjälp av din arbetsgivare. Du kan alltid vända dig till din chef. Din chef har ett ansvar att hjälpa dig.

Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef kan du också vända dig till din närmaste personalfunktion eller till ditt fackliga ombud.

Ytterligare stöd kan du få genom att kontakta följande organisationer:

När du kontaktar din chef får du vid behov hjälp med att lägga upp en behandling i samråd med Företagshälsovården. Detsamma gäller om det är din chef som tar initiativet till samtalet.

Det är alltid din chef som ansvarar för att det sker en utredning samt att rehabiliteringsåtgärder sätts in och följs upp. Det ställs däremot tydliga krav på din egen aktiva roll i rehabiliteringen.

Om du misstänker skadligt bruk

Om du misstänker att en arbetskamrat har problem ska du kontakta din närmaste chef. Det hjälper inte personen med problem att du tiger, tvärtom. Att lägga sig i och att ifrågasätta är att bry sig om! 

Varje chef som har anledning att misstänka att en anställd har problem som påverkar arbetet ska ta upp detta med den anställde i ett enskilt samtal. 

Exempel på tidiga tecken på skadligt bruk kan vara: 

  • nedgång i arbetsprestation
  • obalanserat uppträdande
  • svårighet att passa arbetstider
  • minskat intresse för klädsel och personlig hygien
  • luktar alkohol
  • upprepad korttidsfrånvaro, särskilt i anslutning till helger och semestrar
  • semesterdagar, tjänstledighet och ”arbete i hemmet” som tas ut utan förvarning.

Företagshälsovården

Till Företagshälsovården vänder du dig för att få arbetsrelaterad medicinsk, psykologisk och ergonomisk rådgivning.

Företagshälsovården arbetar för friska, välfungerande och trivsamma arbetsplatser och finns till hands för dig som anställd och/eller doktorand.


+46 46 222 32 80

Läs mer om Företagshälsovården