Du har som anställd vid Lunds universitet rätt till friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Lunds universitet vill genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme uppmuntra ditt hälsomedvetande samt ge dig möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter.

Universitetets förhoppning är att detta ska 

  • leda till ökat välbefinnande i arbetet,
  • skapa en trivsam arbetsplats med god social gemenskap,
  • öka frisknärvaron samt
  • förebygga och minska arbetsskador.

Läs mer om hur du söker friskvårdsersättning och om friskvårdstimmen 

Kontakt

Sektionen HR friskvard [at] hr [dot] lu [dot] se