Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Friskvård

Du har som anställd vid Lunds universitet rätt till friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Lunds universitet vill genom friskvårdsersättning och friskvårdstimme uppmuntra ditt hälsomedvetande samt ge dig möjlighet till att regelbundet delta i hälsofrämjande aktiviteter.

Universitetets förhoppning är att detta ska leda till ökat välbefinnande i arbetet, skapa en trivsam arbetsplats med social gemenskap och ökad frisknärvaro. Vi vill också genom satsningarna på friskvård förebygga och minska arbetsskador.

Friskvårdsersättning

Du får ersättning för motionsinriktad friskvård som är av enklare slag och mindre kostnadsvärde. Båda förutsättningarna måste vara uppfyllda för att du ska få ersättning för din friskvård. 

Besök Skatteverkets webbplats för en lista över vilka aktiviteter det gäller

Familjekort och entréavgifter till idrottsevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar är skattepliktiga. Lunds universitet ersätter inte skattepliktiga motionsaktiviteter.

Alla anställda omfattas

Förmånen erbjuds alla anställda, även korttidsanställda, deltidsanställda och vikarier. Det gäller även dig som är föräldraledig eller sjukskriven.

Maxbeloppet

Träningskort eller motsvarande ersätts med högst 1 870 kronor (eller det lägre belopp som faktiskt betalats för ett kalenderår). Du kan välja att använda ditt friskvårdsbidrag till flera olika aktiviteter.

Hel friskvårdsersättning betalas ut då din anställning varar mer än 6 månader på ett kalenderår. Har du en anställning som löper under kortare tid än 6 månader under ett kalenderår har du rätt till ett friskvårdsbidrag för de månader du har varit anställd under kalenderåret. En anställningsperiod på exempelvis 3 månader under ett kalenderår genererar därmed tre tolftedelar av ersättningen.

Utbetalning av ersättning

Friskvårdsersättning betalas ut för kvitton som är daterade max ett år tillbaka i tiden. Din ersättning betalas ut vid högst två tillfällen per år. 

Ansökan om ersättning görs i Primula under menyn Min sida.

Logga in i Primula

Ersättning ges mot inlämnande av originalkvitto från friskvårdsföretaget, där belopp, ditt namn, träningsperiod, säljare, samt vad som tillhandahållits framgår. Originalkvitton ska inte skickas till SSC utan istället skickas tillsammans med utläggsbilaga till sektionen HR, HS 31. Adress för att skicka med vanlig post är:

Lunds universitet
Sektionen HR
Box 117
221 00 Lund
Märk kuvertet med: Granskning

Vid betalning via autogiro ska du bifoga en kopia av kontoutdraget samt ett daterat mottagningskvitto från friskvårdsföretaget där det framgår namn, pris och vilken träningsperiod som avses. Utbetalning sker, efter det att kontot belastats, högst två gånger per år.

Friskvårdstimme

Du har rätt till friskvård 60 minuter per vecka då du arbetar heltid. Arbetar du deltid har du rätt till friskvård i proportion till din tjänstgörings omfattning. Det betyder att om du arbetar 50 % har du rätt till 30 minuters friskvård per vecka. Tiden det tar för dig att ta dig till och från din aktivitet, samt andra eventuella förberedelser ingår i din friskvårdstid.

Aktiviteten kan delas upp i kortare pass, till exempel tre tillfällen om 20 minuter eller två tillfällen om 30 minuter. Stäm av med din chef hur du planerar att använda dig av friskvårdstimmen.

Friskvårdstimmen bör du ta ut mellan 11 och 14 för att få återhämtning under arbetsdagen samt möjlighet att nyttja dagsljus.

Redovisning av friskvårdstid

Du som utnyttjar friskvårdstimmen redovisar friskvårdstiden på din månatliga flextidsrapport. Om du inte har flextid ska du diskutera med din närmaste chef hur du ska redovisa.

Läs mer om flextid och hur du redovisar flextid här

 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen