Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Frågor och svar om glasögon för bildskärmsarbete

Vad är bildskärmsglasögon?

Det är en typ av arbetsglasögon som används i arbetet för att du ska kunna utföra ditt arbete på ett bra sätt utan risk för ögonbesvär. Du kan behöva göra en synundersökning för att utreda om du behöver speciella arbetsglasögon.

Hur ofta ska man synundersökas?

För att komma fram till vad som är ett lämpligt intervall kan du rådfråga ergonom på Företagshälsovården eller legitimerad optiker hos upphandlad leverantör. Två till fem år är ett ungefärligt intervall. Yngre personer kan klara sig med längre intervall.

Har jag som vikarie rätt till bildskärmsglasögon?

Oavsett vilken typ av anställning eller hur lång tid du är anställd har du rätt till bildskärmsglasögon.

Kan jag gå till vilken optiker jag vill för synundersökning?

Nej, du får gå till den optikerkedja som Lunds universitet har avtal med. Vid undersökningen har du rätt att begära en optiker med synergonomisk kompetens.

Är det skillnad mellan synundersökning för arbetet och för privata glasögon?

Ja, synundersökningen för arbetet gäller bara förhållandena i arbetet. Den ska ge svar på om det krävs korrektionsglas för dig i din aktuella arbetssituation.

Bekostar arbetsgivaren glasögon för datorarbete?

Ja, om synundersökningen visar att du har ett behov av glasögon.

Kan arbetsgivaren sätta kostnadsgräns för bildskärmsglasögon?

Det går inte att sätta kostnadsgräns för glasen, eftersom den kostnaden beror på vilken typ av korrektionsglas som är nödvändig. Arbetsgivaren kan däremot sätta kostnadsgräns för bågarna.

Kan jag själv lägga till pengar för att få de glasögon jag vill ha?

Om du vill ha något utöver det som synundersökningen visar är nödvändigt för arbetet, till exempel något tillägg i glaset eller någon viss båge, får du fråga din arbetsgivare hur detta kan hanteras.

Om arbetsgivaren låter dig som anställd lägga till pengar själv, kan det finnas frågor som behöver klaras ut. Vem står till exempel för reparationskostnaden om bågen går sönder och den anställde själv har betalat en del av kostnaden för den.

Ska arbetsgivaren bekosta antireflexbehandling av terminalglasögon?

Det beror på. Du har rätt till bildskärmsglasögon för att kunna arbeta vid bildskärm utan problem. Vissa personer har särskilda behov som behöver tillgodoses för att deras arbetsmiljö ska bli tillfredsställande. Antireflexbehandling kan därför vara en nödvändig åtgärd om man inte på arbetsplatsen kan åtgärda det som orsakar blänket. En optiker eller ögonläkare är den som bäst kan bedöma om antireflexbehandling är nödvändig utifrån den anställdes arbetsuppgifter och synstatus.

Är det bara enstyrkeglas som räknas som bildskärmsglasögon?

Nej, särskilda glas för bildskärmsarbete (arbetsglas) kan vara progressiva eller bifokala, om det är vad som krävs för att klara synkraven i arbetet. Synundersökningen ger svar på vilket slag av korrektionsglas som krävs i din aktuella arbetssituation.

Kan jag välja kontaktlinser istället för bildskärmsglasögon?

Kontaktlinser är i första hand inte anpassade för arbete vid bildskärm på det sätt som ett par arbetsglas och är normalt inte ett arbetsredskap som arbetsgivaren är skyldig att stå för.

Om arbetsgivaren ändå vill förse sina anställda med kontaktlinser så är det inget som hindrar det – under förutsättning att kraven i reglerna uppfylls. Arbetsmiljöverkets regler om arbete vid bildskärm omfattar inte kontaktlinser.

Vad innebär mer än en timme under arbetsdagen som det står i föreskriften "Arbete vid bildskärm"?

Mer än en timme under arbetsdagen betyder den sammanlagda tiden som du avläser en bildskärm under arbetsdagen.

Kan jag neka att använda glasögonen om jag inte gillar dem?

Nej, det kan du inte. Om en synundersökning har visat att du behöver särskilda bildskärmsglasögon i arbetet och arbetsgivaren har försett dig med dessa, så har du en skyldighet att använda denna arbetsutrustning.

Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare och arbetstagare samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö och arbetstagaren är skyldig att medverka i arbetsmiljöarbetet.

Kontakt

Matilda Eklund
Fysioterapeut och ergonom
matilda [dot] eklund [at] fhv [dot] lu [dot] se

Anne Link
Fysioterapeut och ergonom
anne [dot] link [at] fhv [dot] lu [dot] se

Besöksadress

Gerdagatan 9, Lund
Se karta

Postadress

Företagshälsovården
Lunds universitet
Box 117
221 00 LUND

Internpost

Hämtställe 52

Telefon

+46 46 222 32 80

Öppettider

Måndag–fredag 08.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.30

Mottagning sker efter tidsbeställning