Tellus – ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Tellus är ett treårigt projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet, som initierades av rektor Torbjörn von Schantz, ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet.

Kort om Tellus

Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier ska inte bara utvecklas och stärkas, det ska också vara baserat på kunskap och faktiska behov. Därför är en av de mest centrala delarna i projektet att lyssna – på medarbetare, studenter och doktorander. Projektets namn, Tellus, syftar just på detta.

Intervjuer och fokusgruppsdiskussioner ligger till grund för en student-, doktorand- och medarbetarenkät som genomfördes hösten 2019. Resultatet från enkät och intervjuer ska ligga till grund för åtgärdsförslag, som i nästa steg implementeras och följs upp. 

Resultaten från undersökningen presenteras i en rapport, som offentliggjordes den 28 september 2020. Universitetets ledning har som svar på resultaten satsat på att inrätta ett team från och med januari 2021, som ska fungera som stöd till verksamheterna i det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling. Teamet ska också kunna stötta verksamheten i hantering av ärenden som rör sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling.

Ansvaret för det förebyggande arbetet och hantering av ärenden ligger fortsatt kvar i verksamheten, enligt delegation.

Ladda ner och läs rapporten Tellus – sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling vid Lunds universitet (PDF 2 739 kB, ny flik)

Professor Anette Agardh är projektledare för Tellus. Projektgruppen består bland annat av forskare inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa.

Läs mer på Tellus blogg

Kontakta projektet

Har du erfarenheter eller tankar som du vill dela med dig av till projektet? Kontakta gärna projektledare Anette Agardh, Professor i socialmedicin och global hälsa, via e-post anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se

Har du frågor om stödteamet? Kontakta gärna personalkonsult Lena Lindell, sektionen HR, lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se

Kontakt

Anette Agardh
Professor i socialmedicin och global hälsa
Projektledare
+46 40 39 13 38
anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se

Lena Lindell
Personalkonsult, sektionen HR
Stödteamet
lena [dot] lindell [at] hr [dot] lu [dot] se