Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tellus – ett projekt för att stärka Lunds universitets arbete mot sexuella trakasserier

Tellus är ett treårigt projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet, som är initierat av rektor Torbjörn von Schantz, ska bidra till en trygg studie- och arbetsmiljö för alla som är verksamma vid universitetet.

Kort om projektet 

Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier ska inte bara utvecklas och stärkas, det ska också vara baserat på kunskap och faktiska behov. Därför är en av de mest centrala delarna i projektet att lyssna – på medarbetare, studenter och doktorander. Projektets namn, Tellus, syftar just på detta. 

Redan under våren (preliminär tidsplan), kommer projektet att börja genomföra intervjuer och fokusgruppsdiskussioner. Dessa kommer ligga till grund för framtagande av en student-, doktorand- och medarbetarenkät som kommer att genomföras under perioden november 2018–januari 2019 (preliminär tidsplan). Resultatet ska ligga till grund för åtgärdsförslag, som i nästa steg implementeras och följs upp. 

Professor Anette Agardh är projektledare för Tellus. Projektgruppen består bland annat av forskare inom juridik, arbetsmiljö, psykologi och sexuell hälsa.

Läs mer på projektets webbplats www.lu.se/tellus

Stödgrupp

Som ett komplement till det stöd som redan finns vid universitetet kommer det under våren, i samband med uppstarten av intervjuerna, finnas en stödgrupp dit du som student, doktorand eller anställd kan vända dig om du har blivit utsatt för eller bevittnat sexuella trakasserier, eller om du har frågor kring detta. Kontaktuppgifter kommer du att hitta på projektets webbplats.

Information om hur du anmäler kränkningar och trakasserier samt kontaktuppgifter till företagshälsovården hittar du här

Kontakta projektet

Har du erfarenheter eller tankar som du vill dela med dig av till projektet? Kontakta gärna projektledare Anette Agardh, Professor i socialmedicin och global hälsa, via epost anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se, eller projektkommunikatör Annabel Merkel, via epost annabel [dot] merkel [at] med [dot] lu [dot] se 

Sidansvarig:

Kontakt

Anette Agardh
Professor i socialmedicin och global hälsa
Projektledare
+46 40 39 13 38
anette [dot] agardh [at] med [dot] lu [dot] se 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen