Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier inom universitetet. Om du som medarbetare skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som ovälkommet beteende, finns här råd om vad du kan göra.

Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Trakasserier och sexuella trakasserier är två former av diskriminering.

Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det kan till exempel handla om att ge uttryck för förlöjligande eller nedvärderande generaliseringar.

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om kommentarer och ord, att någon tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, inviter och anspelningar.

Det är den som är utsatt som avgör vad som är oönskat, ovälkommet eller kränkande.

Om du upplever dig utsatt

Om du är anställd och upplever att du blivit utsatt för sexuella trakasserier på Lunds universitet kan du berätta om händelsen för din chef. Om det inte är möjligt så kontakta nästa högre chef, exempelvis dekan eller motsvarande.

Din chef (eller chefens chef enligt delegationsordningen) är skyldig att starta en utredning kring händelsen.

Detta händer när du anmäler

Din chef startar en utredning där du får möjlighet att berätta om vad som hänt, vilka som varit inblandade och dina upplevelser. Utredaren, som kan vara chefen eller någon annan som chefen har utsett, kommer även att prata med den eller dem som du upplever har utsatt dig för trakasserier eller sexuella trakasserier, samt eventuella andra personer som har något av vikt att tillföra till utredningen.

Utredningens syfte är att reda ut händelseförloppet, men också att konstatera om det inträffade faller inom ramen för diskrimineringslagens definitioner av trakasserier eller sexuella trakasserier.

Din chef ansvarar för att trakasserierna upphör och ska arbeta för att de inte upprepas.

Har du anmält diskriminering eller påtalat att din arbetsgivare bryter mot lagen är du, enligt diskrimineringslagen, skyddad mot att bli bestraffad, det vill säga utsatt för repressalier. Skyddet gäller även när någon medverkat i en utredning enligt diskrimineringslagen eller avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier.

Repressalier kan vara till exempel att ett anställningsavtal inte förlängs, lågt lönepåslag, för mycket eller för lite att göra.

Anonym anmälan

Om du vill anmäla anonymt så kan du göra det. Chefen kan arbeta förebyggande och generellt med åtgärder för att förebygga liknande händelser i framtiden.

Detta stöd kan du få

Ta kontakt med din fackliga organisation som kan ge dig stöd och råd under utredningen. Du kan även kontakta Företagshälsovården för t ex samtalsstöd.

Företagshälsovården

Sidansvarig:

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen