Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Försäkringar när du reser i tjänsten

När du som anställd reser i tjänsten omfattas du av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Extra skydd vid tjänsteresor finns genom Diners Club TAC:s reseförsäkring, under förutsättning att du bokar genom universitetets upphandlade resebyrå. Om du är utomlands under längre period gäller andra regler. Här får du reda på vad som gäller för dig.

Genvägar:


Om du reser på uppdrag av Lunds universitet så omfattas du av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Du ska ta med dig försäkringskortet "Swedish State Business Travel Insurance Certificate" som är ett bevis för att du omfattas av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. På baksidan av kortet finns uppgifter om var du vänder dig om något skulle inträffa under resan. 

Om du inte omfattas av tjänstereseförsäkringen kan istället en särskild reseförsäkring tecknas.

Att tänka på när du reser i tjänsten

När du ska resa utomlands i tjänsten på uppdrag av Lunds universitet behöver du bland annat tänka på att skaffa:

 • Kammarkollegiets försäkringskort
 • om eventuell vaccination krävs
 • om visum krävs
 • eventuellt försäkringsintyg vid ansökan om visum (exempelvis USA och Ryssland)
 • vid tjänsteresa inom EU/EES-länder, eller Schweiz, ska du också ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringskort. Detta beställer du själv från Försäkringskassan.

Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring

Tjänstereseförsäkringen är en samlingsförsäkring vilket innebär att du som anställd har ett försäkringsskydd vid alla inrikes- och utrikesresor som du gör på uppdrag av universitetet. Även du som inte är anställd kan omfattas av försäkringen. För att du som inte är anställd ska omfattas måste resan vara på uppdrag av Lunds universitet.

Viktigt om försäkringen:

 • Försäkringen gäller under hela tjänsteresan och motsvarar ett vanligt reseförsäkringsskydd.
 • Försäkringen gäller i hela världen under försäkringstiden, även i områden dit UD avråder från resor.
 • Försäkringen gäller utan självrisk.
 • Försäkringen gäller inte under resor till och från arbetet.

Läs mer om tjänstereseförsäkringen och om goda råd på tjänsteresan på Kammarkollegiets webbplats 

Försäkringskort

När du åker på tjänsteresa ska du ta med dig försäkringskortet "Swedish State Business Travel Insurance Certificate". Kortet är ett bevis på att du omfattas av tjänstereseförsäkringen. På baksidan av kortet finns uppgifter om var du vänder dig om något skulle inträffa under resan.

Du får kortet från din administratör som i sin tur beställer kortet av sektionen HR. Giltighetstid kan vara ett par år fram i tiden, dock aldrig längre än till och med det datum din anställning upphör.

Behöver du hjälp under din tjänsteresa?

Kontakta Falck Global Assistance om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13
E-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com

Skadeanmälan vid Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring

Om något händer under din tjänsteresa ska du anmäla detta till Kammarkollegiet genom en blankett. Till anmälan ska du bifoga eventuella kvitton på dina utlägg och intyg i samband med händelsen. Anmälan ska skrivas under av dig och din närmaste chef innan du skickar den till Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad.

Här hittar du skadeanmälan gällande Kammarkollegiets tjänsterese- och reseförsäkring

Kammarkollegiets reseförsäkring

Om du inte omfattas av tjänstereseförsäkringen kan istället en särskild reseförsäkring tecknas. Kammarkollegiets reseförsäkring kan till exempel vara aktuell för medföljande familjemedlemmar.

Läs mer om Kammarkollegiets reseförsäkringsvillkor

Skadeanmälan vid Kammarkollegiets reseförsäkring

Om något händer under din resa ska du anmäla detta till Kammarkollegiet genom en blankett. Till anmälan ska du bifoga eventuella kvitton på dina utlägg och intyg i samband med händelsen.

Här hittar du skadeanmälan gällande Kammarkollegiets tjänsterese- och reseförsäkring

Utomlands en längre period

Om du som anställd ska tjänstgöra utomlands under längre tid ska du utlandsstationeras.

Du kan även utlandsstationeras om du ska tjänstgöra utomlands en kortare period och har med din familj. Kontrakt för utlandsstationering måste i så fall upprättas och en särskild försäkring tecknas, så kallad URA-försäkring. URA-försäkring gäller endast anställda med utlandsstationering där ett URA-kontrakt upprättats. Det går även att teckna en kompletterande egendomsförsäkring.

Kontakta din chef eller närmaste personalfunktion för att veta mer om vad som gäller när du är utomlands en längre period.

Läs mer om utlandstjänstgöring på Arbetsgivarverkets webbplats

Läs mer om försäkringsvillkor för URA-försäkringen och den kompletterande egendomsförsäkringen på Kammarkollegiets webbplats

Skadeanmälan vid utlandsstationering (URA)

Om du har ett utlandskontrakt (URA) ska du lämna skadeanmälan och eventuella kvitton samt kopia av försäkringsbekräftelsen till din chef. Både du och din chef ska skriva under. Därefter ska din chef skicka det till Kammarkollegiet.

Här hittar du skadeanmälan för URA – Försäkring för utlandsstationerad personal

Kompletterande reseförsäkring

Kompletterande reseförsäkring Diners Club TAC från Moderna försäkringar är ett extra skydd vid alla resor som bokats hos universitetets avtalade resebyrå och därmed betalats med resekonto hos SEB kort.

Läs mer om den kompletterande försäkringen från Diners Club

I försäkringen ingår

 • Avbeställningsskydd
 • Förseningsförsäkring
 • Bagageförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring
 • Självriskeliminering

Om inget annat anges, gäller ersättning mot uppvisande av kvitto. Skatter och avgifter ingår ej i försäkringen. 

Försäkringsvillkor

Läs mer om försäkringsvillkoren hos Moderna försäkringars webbplats 

Skadeanmälan

Läs mer om hur du gör en skadeanmälan hos Moderna försäkringars webbplats

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan? 

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR

Kontakta Falck Global Assistance

om du hamnar i en nödsituation och snabbt behöver hjälp när du är utomlands.

Telefon: +46 8 587 717 49
Fax: +46 8 505 939 13

fga [at] se [dot] falck [dot] com