Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ska genomföras årligen med alla anställda. Samtalet tar sin utgångspunkt både i verksamheten och i dina individuella mål. Här hittar du stöd och tips på hur du som anställd kan förbereda dig inför utvecklingssamtalet.

Utvecklingssamtalet är ett samtal där du möter din närmaste chef för att utveckla både verksamheten och dig som anställd. Genom att ni tar ett gemensamt ansvar för utvecklingssamtalet blir du som anställd delaktig i verksamhetsplaneringen.

Så fungerar det

Utvecklingssamtal ska genomföras årligen med alla anställda och är obligatoriskt. Samtalet ska beröra hela arbetssituationen samt ha en långsiktig inriktning med

 • återkoppling,
 • utvärdering och
 • planering,

och ska ta sin utgångspunkt både i verksamheten och i dig som anställd. Samtalet ska fokusera på

 • verksamhetens inriktning,
 • strategi,
 • mål,
 • villkor,
 • förutsättningar och
 • behov av kompetens,

samt din arbetssituation, prestation och framtidsplaner.

Även trivsel och samarbets- och relationsfrågor kan diskuteras, liksom allmänt kring ledarskapet. Samtalet ska leda till att en individuell handlingsplan sammanställs eller uppdateras för dig.

Ditt ansvar som anställd

Ansvaret för att samtalet genomförs har din närmaste lönesättande chef. Du som anställd ansvarar för att förbereda dig inför samtalet och bör följa upp tidigare års samtal och gå igenom de mål och kompetensutvecklingsplaner som ni satte då.

En uppföljning av överenskomna aktiviteter, individuella mål och kompetensutvecklingsplaner bör göras löpande under året. Både din chef och du som anställd har ansvar för att genomföra de aktiviteter som beskrivs i dessa planer.

Mallar för individuella mål och kompetensutvecklingsplan, (PDF 70 kB, ny flik)

Stöd och tips att tänka på

Du bör förbereda:

 • en beskrivning av din arbetssituation
 • egna mål och uppdrag
 • behov av konkreta aktiviteter och utveckling för att nå målen och kunna utföra uppdragen

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR/personalfrågor.


Hittar du inte det du söker på webbsidan? 

Ta del av den mest efterfrågade universitetsövergripande HR-informationen eller ställ en fråga till sektionen HR

Relaterad information