Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Försäkringar för utländska anställda

Nedan följer information som gäller för internationell personal vid Lunds universitet. Försäkringsreglerna skiljer sig åt för anställda respektive stipendiater.

Försäkringar för stipendiater

Inför vistelsen i Sverige

Om du räknar med att tillbringa 365 dagar eller mer i Sverige måste du ansöka hos Skatteverket om att bli folkbokförd i Sverige. För att bli folkbokförd krävs en stadigvarande adress i Sverige. Vid folkbokföringen får du ett svenskt personnummer.

Anställda som inte kommer att bli eller väntar på att bli folkbokförda

Innan en anställd blivit folkbokförd och fått ett svenskt personnummer:

Medborgare i EU/EES-länder och Schweiz måste ha med sig ett EU-kort, European Health Insurance Card (EHIC), för att få ta del av subventionerad hälsovård, d v s enbart betala patientavgiften.

För personer som saknar ett giltigt EU-kort eller inte kommer från ett EU/EES-land eller Schweiz gäller Försäkring för utländska besökare (tidigare GIF) för akutsjukvård för personen och dennas familj.

Läs försäkringsvillkoren på Kammarkollegiets hemsida

Försäkringen innebär att du under perioden du är här eller väntar på att bli folkbokförd får gratis akutsjukvård i Sverige. Vid besöket hos läkare eller tandläkare ska du antingen betala kostnaden eller be om en faktura som är utställd på dig. Du bifogar sedan kvittot/fakturan till din skadeanmälan (som ska vara undertecknad av din prefekt) som du skickar till Kammarkollegiet.

Blankett för skadeanmälan Försäkring för utländska besökare (tidigare GIF) på Kammarkollegiets webbplats

Observera att Försäkring för utländska anställda inte täcker planerad vård, vaccinationer eller mödravård.

Försäkring för utländska anställda gäller även vid resor inom Schengenområdet om du har ett giltigt Schengenvisum (90 dagar).

Det är lämpligt att komplettera försäkringsskyddet med en privat försäkring, till exempel hemförsäkring, se nedan.

För anställda som blivit folkbokförda

När en anställd blivit folkbokförd i Sverige upphör Försäkring för utländska anställda att gälla. Du får du fullt subventionerad hälsovård och kommer bara att behöva betala patientavgifter. Observera att Försäkring för utländska anställda upphör att gälla även för familjemedlemmar.

Arbetsskadeförsäkring

Som arbetsskada räknas om du skadar dig på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet. Här får du information om vilka försäkringar som gäller om du drabbas av en arbetsskada

Läs mer om arbetsskadeförsäkringar

Resor i tjänsten

När du som anställd gör en tjänsteresa på uppdrag av universitetet omfattas du av Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring. Det finns möjlighet att teckna en särskild reseförsäkring för medföljande familjemedlemmar.

Läs mer om försäkringar vid resor i tjänsten

Läs mer om resor i tjänsten

Tjänstegrupplivförsäkring

Alla statligt anställda omfattas av avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S). Det innebär att den anställdes familj kan få ekonomiskt stöd om den anställda avlider. Försäkringen gäller automatiskt alla anställda.

Läs mer om statens tjänstegrupplivförsäkring på SPV:s webbplats

Privat försäkringsskydd

Tänk på att även skaffa privat försäkringsskydd som t ex hemförsäkring och reseförsäkring för privatresor.  

Medborgare i länder utanför Europa eller europeiska medborgare som är folkbokförda i Sverige och saknar ett europeiskt sjukförsäkringskort (EHIC) kan beställa det från Försäkringskassan för resor till andra EU/EES-länder eller Schweiz:  

Ansök om ett europeiskt sjukförsäkringskort på Försäkringskassans webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen
Tillgänglighetsredogörelse