Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Coachning för chefer och ledare

Behöver du stöd i din chefsroll? Lunds universitet har upphandlat konsulter som du kan kontakta såväl för individuell coachning som för coachning av ledningsgrupper.

Lunds universitet har skrivit ramavtal med fyra leverantörer gällande coachning som kan avropas av chefer och ledare på samtliga nivåer. Ramavtalet omfattar två områden, som kan tillhandahållas av samtliga upphandlade leverantörer: 

  1. Individuell coachning: Individens behov inom chef och ledarskap styr innehållet i coachningen.
  2. Coachning av ledningsgrupper: gruppens behov att utveckla samverkan i ledningsgruppen styr innehållet i coachningen.

Avtalet innebär coachning för utveckling i chefsuppdraget med fokus på ledarskap, personlig utveckling och att driva förändringsarbete. Coachning inom bägge områdena ska utgå ifrån och kopplas till riktlinjer för chefsuppdrag samt den enskilda beställarens behov. Tjänsterna avser att stödja chefer och ledare att, i samverkan med medarbetarna, uppnå verksamhetsmålen samt driva och implementera strategiska frågor.

Läs Lunds universitets riktlinjer för chefsuppdrag (PDF 54 kB, ny flik)

Köparen förbinder sig inte att avropa en viss kvantitet och väljer fritt leverantör utifrån nedanstående presentationsmaterial och pris. Det är kostnadsfritt att kontakta en leverantör via kontaktpersonerna nedan för att få hjälp med att hitta en lämplig konsult. Ett första avstämningsmöte med den föreslagna konsulten är också kostnadsfritt. Ett avropsavtal ska skrivas mellan leverantör och köpare.

Ladda ned avropsavtal här (Word 99 kB, ny flik)

Upphandlade leverantörer

Priser

Priser för upphandlade leverantörer av coachning (PDF 93 kB, ny flik)