Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kompensation för föräldralediga och sjukskrivna i samband med lönerevision

För dig som varit ledig med föräldra- eller sjukpenning under den gångna lönerevisionsperioden kan det finnas möjlighet till kompensation för skillnaden mellan den ersättning du skulle ha fått om Försäkringskassan beräknat ersättningen på den nya lönen, och den ersättning som du faktiskt fått till dess att din nya lön fastställdes.

Innehåll på sidan:


Överenskommelse med arbetstagarorganisationerna

För dig som varit ledig med föräldra- eller sjukpenning under den gångna lönerevisionsperioden finns det, enligt överenskommelse mellan Lunds universitet och arbetstagarorganisationerna Saco-S, OFR och Seko, möjlighet att under vissa förutsättningar få kompensation för skillnaden mellan den ersättning du skulle ha fått om Försäkringskassan beräknat ersättningen på den nya lönen och den ersättning som faktiskt betalas ut till dess att ny lön fastställs. 

Ingen retroaktiv ersättning från Försäkringskassan

Anledningen är att Försäkringskassan inte betalar ut retroaktiv ersättning från lönerevisionsdatumet (i detta fall 1 oktober 2022) utan från det datum då arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen kommit överens om nya löner (så kallat avtalsdatum).

Vem omfattas av kompensationen?

För att omfattas av kompensationen ska du som anställd ha varit ledig med föräldra- eller sjukpenning under en period (vilket förutsätter inlagt ledighetsärende i Primula) som överstiger 30 kalenderdagar.

Det är du som anställd som ansöker om kompensationen enligt den rutin som beskrivs längre ner på denna sida.

Anställda som redan innan lönerevisionen hade en inkomst som översteg Försäkringskassans inkomsttak omfattas inte av möjligheten till kompensation. Detta eftersom ersättningen från Försäkringskassan hade varit densamma även om den sjukpenningsgrundande inkomsten varit beräknad på den nya lönen. Försäkringskassans inkomsttak varierar mellan åren.

Försäkringskassans inkomsttak:
År Inkomsttak månadslön (föräldrapenning) Inkomsttak månadslön (sjukpenning)
2022 40 250 40 250
2023 43 750 43 750

Vilka perioder omfattar kompensationen?

Kompensationen omfattar perioden från och med lönerevisionsdatumet (i detta fall 1 oktober 2022) till och med dagen innan avtalsdatum mellan Lunds universitet och berörd arbetstagarorganisation.

Det innebär att din fackliga tillhörighet avgör vilken period du som anställd kan söka kompensation för. För anställda som inte är medlemmar i någon arbetstagarorganisation (oorganiserade) gäller Saco-S avtalsdatum. 

Period som omfattas av kompensation:
Arbetstagarorganisation Period som omfattas av kompensation
Saco-S (samt oorganiserade) Fr o m 1 oktober 2022, t o m 3 oktober 2022 
OFR Fr o m 1 oktober 2022, t o m 22 december 2022
Seko Fr o m 1 oktober 2022, t o m 12 januari 2023
Doktorand Saco-S Fr o m 1 oktober 2022, t o m 3 oktober 2022
Doktorand OFR Ingen kompensation erhålls. Du registrerar en inkomstförändring från 1 oktober 2022 hos Försäkringskassan enligt ordinarie förfarande.

Ersättning för ledighet med föräldrapenning eller sjukpenning från och med avtalsdatum och framgent ska Försäkringskassan beräkna på din nya inkomst.

Aktuella avtalsdatum hittar du i högerspalten på nedanstående webbsida: 

Lönerevision | Medarbetarwebben (lu.se)

Så ansöker du om kompensation

Kompensationen handläggs av Statens servicecenter (SSC), på uppdrag av Lunds universitet. Du ansöker om kompensation genom att 

1.    Logga in i SSC-portalen.
2.    Välja rubriken ”Kontakta oss” för att skapa ett ärende under ”Lönehantering & Lönesystem”. Välj därefter rubriken ”Löneunderlag – beslut och underlag”.
3.    Bilägga underlag från Försäkringskassan, ”Besked om utbetalning”, för de månader som omfattas av kompensation.
4.    Ange facklig tillhörighet (detta för att SSC ska kunna beräkna kompensationen för rätt period).
5.    Skicka ärendet.

Du får besked i ärendet när SSC är klar med sin handläggning.

Kontakt

Vid frågor om kompensation eller ansökningsförfarande, kontakta din närmaste HR-funktion vid fakultet/motsvarande.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats