Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönesamtal (OFR/S och Seko)

Du som är medlem i OFR/S eller Seko kommer att bjudas in till lönesamtal av din chef. I lönesamtalet diskuteras årets prestation och samtalet utgör en viktig förberedelse inför de följande löneförhandlingarna mellan Lunds universitet och arbetstagarorganisationerna i vilka ny lön beslutas.

I samtalet ges du som anställd möjlighet att ge din syn på det gångna årets prestationer. Därför är det viktigt att du kommer förberedd till samtalet; se över vad din chef och du kommit överens om och diskuterat i tidigare samtal, samt fundera över hur du upplever att du presterat. Fundera över din prestation i relation till Lunds universitets lönepåverkande faktorer.

Lönesamtalet ska vara en dialog kring dina prestationer. Din chef ger sin syn på hur han eller hon upplever du har presterat, och du ges möjlighet till detsamma. Observera att ni inte kommer diskutera lön, då denna kommer tas upp till diskussion och förhandling i de följande förhandlingarna med din arbetstagarorganisation.

Efter genomfört lönesamtal ser ni gemensamt till att det dokumenteras. Din chef kommer att, efter avslutade förhandlingar med arbetstagarorganisationerna, återkoppla och motivera din nya lön till dig.

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.