Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lönesättande samtal (Saco-S och ej organiserade medarbetare)

För dig som är medlem i Saco-S eller inte är medlem i någon avtalsbärande arbetstagarorganisation vid Lunds universitet, fastställs ny lön i lönerevision genom lönesättande samtal. Lönesättande samtal är en utveckling av lönesamtalet i vilket du tillsammans med din chef för en dialog om dina prestationer, resultat och lön.

Inför lönerevisionen kommer du som tillhör gruppen som ska ha lönesättande samtal att kallas till samtal med din chef. I samtalet kommer ni att ha en dialog kring dina prestationer och resultat. Samtalet kommer att mynna ut i att din chef beslutar din nya lön och motiverar sitt ställningstagande.

I samtalet ges du möjlighet att ge din syn på det gångna året varför det är viktigt att du, liksom din chef, kommer förberedd till samtalet. Se därför över vad din chef och du kommit överens om och diskuterat i tidigare samtal.

Fundera även över hur du upplever att du presterat under året. Med fördel kan du titta igenom de lönepåverkande faktorerna som vi har vid Lunds universitet och hur dessa kommit till uttryck i ditt utvecklingssamtal. Kom ihåg att ni inte diskuterar löneökning i kronor och/eller procent i det lönesättande samtalet då din chef har att besluta ny lön och inte ny löneökning för dig.

I anslutning till samtalet ska din chef och du signera en överenskommelse som bekräftar att ni haft en konstruktiv dialog och att du fått information om och motivering för din nya lön. När du lämnar samtalet ska du ha kännedom om din nya lön och på vilka grunder den är satt.

Skulle ni mot förmodan inte kunna komma överens i samtalet kommer ytterligare samtal ske med lokala parter närvarande.