Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nyanställd vid Lunds universitet

Här kan du som är nyanställd vid Lunds universitet läsa om några av de vanligaste sakerna du kan behöva veta som ny på jobbet.

Genvägar:


Introduktion

Du som är nyanställd ska få en introduktion till din arbetsplats. Ansvaret för det ligger på din närmaste chef, eller en annan person som din chef har utsett. Om du inte vet vem som är ansvarig för din introduktion kan du fråga din chef.

Din chef ska också informera dig om vem som arbetar med personalfrågor på din arbetsplats. Du kan vända dig till den personen med frågor om till exempel friskvård eller arbetstid.

Välkomstdagar

Universitetet anordnar en välkomstdag för alla nya medarbetare vid Lunds universitet. Välkomstdagarna anordnas också på engelska.

Läs mer och registrera dig i Kompetensportalen

Internt nyhetsbrev för alla medarbetare på universitetet

LU-nytt är ett internt nyhetsbrev som vänder sig till alla medarbetare vid Lunds universitet. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka med e-post och finns både på svenska och engelska.

Nyhetsbrevet innehåller universitetsgemensamma nyheter och aktuellt från universitetsledningen.

Läs mer om LU-nytt

Anställningsvillkor

Lunds universitet är en statlig myndighet. Som statligt anställd omfattas du av något av de statliga villkorsavtalen:

  • Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco.
  • Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och Seko.
  • Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och OFR/S.

Mycket av innehållet är samma i de olika avtalen, men vissa skillnader finns. Även om du inte är medlem i en arbetstagarorganisation har arbetsgivaren en skyldighet att tillämpa samma regler på alla sina anställda.

Avtalen ger myndigheterna i flera fall möjlighet att teckna lokala avtal som bättre ska kunna anpassas till myndighetens behov.

De flesta lokala avtal vid Lunds universitet reglerar arbetstid. Det stora flertalet anställda omfattas dock av flextidsavtalet eller av arbetstidsavtalet för lärare. Fråga gärna på din arbetsplats om vilka avtal som du omfattas av.

Läs mer om din anställning under fliken Anställning

Ditt ansvar som statligt anställd

Du har även skyldigheter som anställd vid Lunds universitet, till exempel att hantera frågor på ett objektivt, sakligt och opartiskt sätt.

Läs mer om att vara statligt anställd

Du har också ansvar för att hålla god ordning på universitetets dokument så att vi kan upprätthålla offentlighetsprincipen och bevara handlingar för eftervärlden.

Läs mer om ditt ansvar och regler för dokumenthantering

Löneutbetalning, utbetalande bank

Du som inte har bankkonto hos Nordea måste själv skicka in ett överföringsuppdrag till Nordea så att du får din lön utbetald till rätt bank.

Om du har Nordea som bank behöver du inte skicka in någon blankett. Nordea sätter då automatiskt in din lön på ditt konto.

Läs mer om löneutbetalning 

Lämna in skattsedel

När du börjar din anställning behöver du skicka en A-skattsedel till SSC Löneservice så att rätt skatt dras på din lön.

Kompetensutveckling

Du kan gå olika interna kurser för att utvecklas i din yrkesroll. Prata med din chef om detta. I Kompetensportalen kan du se vilka kurser som finns och anmäla dig.

Läs mer om kompetensutveckling och Kompetensportalen

Friskvård och arbetsmiljö

Du har som anställd vid Lunds universitet rätt till friskvårdsersättning och friskvårdstimme.

Läs mer om friskvårdsförmånerna

Förutom din chef är ditt skyddsombud och företagshälsovården en viktig del i att skapa en bra arbetsmiljö för dig.

Semester

Som statligt anställd har du rätt till betald semester redan första året du är anställd. För att få full betald semester måste du vara anställd hela året. Detta innebär att antalet betalda semesterdagar minskar ju senare på året du börjar din anställning.

Du som anställs före den 1 september har rätt till minst fem veckors semesterledighet. Om du börjar din anställning efter den 1 september har du rätt till minst en veckas ledighet. Ledigheten kan vara betald eller obetald beroende på hur många semesterdagar du tjänar in under året.

Läs mer om hur du ansöker om semester, vilka regler som finns och antal semesterdagar

Passerkort

Du behöver ett passerkort, "LU-kortet", med foto för att få tillträde till lokaler inom universitetet

Läs mer om hur du skaffar LU-kortet

Hämtställe, kostnadsställe

För att skicka ett brev till någon via internposten behöver du veta personens eller verksamhetens så kallade hämtställe. Det är en fysisk plats dit brev skickas. Ibland förkortas det "HS".

Hämtställe anges med siffor, exempelvis Hämtställe 31. Vilket hämtställe en person har kan du se i databasen över anställda, Lucat. Du kan även se vilket hämtställe någon har om du använder sökfältet här på Medarbetarwebben.

Läs mer om internpost och hämtställen här

För att kunna göra vissa saker, som att boka en lokal eller köpa något på faktura behöver du veta vilket "kostnadsställe" din verksamhet har. Det är en sifferkod. Fråga din chef vilket ert kostnadsställe är.

Grafisk profil, logotyp, mallar

Det är viktigt att du tillämpar den grafiska profilen på allt material där Lunds universitet är avsändare, tryckt som digitalt, både inom och utanför universitetet. Syftet är att skapa igenkänning och tydlighet samt stärka varumärket Lunds universitet.

Läs mer om hur du kan arbeta med den grafiska profilen, ladda ned logotyper, typsnitt och mallar för Word, Powerpoint, Indesign och Photoshop

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller din verksamhets HR-/personalfunktion om du har frågor om din anställning eller din verksamhets rutiner i HR-/personalfrågor.

Är du chef?

Då finns det fördjupat HR-stöd för dig på HR-webben.

Gå till HR-webben för chefer, ledare och HR-funktioner