Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Anslutning till Statens Servicecenter

Så påverkas du som medarbetare
Här hittar du som medarbetare vid Lunds universitet information om anslutningen till Statens servicecenters, SSC, Primula.

I oktober 2018 börjar Lunds universitet använda SSC Primula för lönehantering, istället för universitetets Primula (Primula webb). Som anställd kommer du att känna igen dig i SSC Primula, det är ganska likt det du använder idag för att registrera semester, göra adressändringar, läsa din lönespecifikation eller göra reseräkningar. SSC Primula har fler funktioner för självrapportering. Det innebär att du kommer att kunna registrera fler ärenden själv än vad som är möjligt idag. Till exempel ansöker du om friskvårdsbidrag och ledigheter i SSC Primula istället för på pappersblankett.

I samband med anslutningen till SSC kommer Primula att vara helt stängt från och med den 6 september – det betyder att du inte kan registrera några ärenden. Den 8 oktober öppnar SSC Primula för Lunds universitet.

Tidsplan för anslutning till SSC Primula

Vad ska jag göra innan nedstängning av Lunds universitets Primula 6 september?

  • Alla ärenden (t.ex. reseräkningar, utlägg m.m.) som du vill ha utbetalade i samband med september månads lön måste vara inlagda i universitetets Primula i god tid så att chefen hinner attestera. Sista dag för attest är den 5 september. Inga ärenden kan läggas in efter Primula har stängt, utan får istället läggas in i oktober.

Vad gör jag med mina ärenden när Primula är stängt mellan 6 september – 7 oktober?

  • Under tiden som universitetets Primula är stängt får du själv spara dina ärenden (exempelvis reseräkningar, vab, ledigheter, friskvård) och originalkvitton.
  • Vad gäller sjukärenden under denna period ska du vid kortare sjukdomstid vänta med att registrera dina sjukdagar till dess att SSC Primula öppnar i oktober. Om du är sjuk längre än 14 kalenderdagar måste detta anmälas till närmaste personalfunktion – som ser till att ärendet anmäls till Försäkringskassan.
  • För frågor gällande lönerutiner på din arbetsplats kontakta närmaste personalfunktion på din institution eller motsvarande.

Vad ska jag göra när SSC Primula öppnar den 8 oktober?

  • Alla ärenden som du har sparat ska nu läggas in i SSC Primula och originalkvitto m.m. överlämnas till närmaste personalfunktion vid din institution eller motsvarande, enligt gällande rutiner på din arbetsplats.
  • Samtliga ärenden som du vill få utbetalade i samband med oktober månads lön måste vara inlagda i tid för chefen att attestera, sista dag för attest är den 15 oktober kl. 12.00. OBS notera att tidsramen är väldigt snäv för både medarbetare och chefer att hantera ärenden i oktober.

Efter anslutning till SSC Primula

Bisyssla

Du som anställd registrerar själv uppgifterna i SSC Primula.

Egen uppsägning/entledigande

Du som anställd registrerar själv din begäran om uppsägning från din anställning i SSC Primula.

Ersättningar (beredskap, ob-tillägg och övertid och mertid)

Du som anställd registrerar själv uppgifterna i SSC Primula.

Ledigheter

Du som anställd registrerar själv önskad ledighet SSC Primula.

Koncentrerad deltid – schema i Primula

Om du arbetar koncentrerad deltid* ska du meddela SSC vilka dagar du är helt ledig varje vecka, för att avdrag (sjuk, semester, ledighet) ska beräknas korrekt. Du meddelar SSC i meddelanderutan när du söker din ledighet i SSC Primula. Om du redan arbetar koncentrerad deltid eller om det sker förändringar i din arbetstid ska du meddela SSC via Portalen.

* Med koncentrerad deltid menas att den anställde arbetar färre dagar än fem kalenderdagar per vecka. Arbetar du deltid utspritt på timmar under samtliga arbetsdagar i veckorna påverkar det inte din semester/motsvarande och det behöver därför inte registreras i Primula.

Reseräkningar

Du som anställd registrerar själv uppgifterna i SSC Primula.

Semester

Du som anställd registrerar själv uppgifterna i SSC Primula.

Sjukfrånvaro

Du som anställd ska själv registrera din sjukfrånvaro på din första sjukdag i SSC Primula. När du är frisk ska du göra en friskanmälan i SSC Primula.

Sjukvårds- och läkemedelsersättning, friskvård

Du som anställd registrerar själv dina ärenden gällande sjukvård, läkemedelsersättning och friskvård i SSC Primula. Originalkvitto ska fortfarande lämnas in, tillsammans med en utskriven blankett, men enligt gällande rutiner på din arbetsplats.

Vab – vård av sjukt barn

Du som anställd registrerar själv uppgifterna i SSC Primula.

Bakgrund

Regeringen har beslutat att alla myndigheters löneadministration ska utföras av Statens servicecenter, en statlig myndighet under Finansdepartementet, som erbjuder statliga myndigheter i Sverige tjänster inom löneadministration, ekonomiadministration och e-handel.

Sidansvarig:

Kontakt

För generella frågor om anslutningen till SSC, kontakta projektgruppen på epostadress ssc_primula [at] ldc [dot] lu [dot] se

Du kan också vända dig till din kontaktperson för anslutningsprojektet på respektive fakultet eller motsvarande.

Lista över kontaktpersoner

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen