Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sjukfrånvaro

När du blir sjuk anmäler du din frånvaro direkt. Om du är sjuk under en längre tid ska du lämna in ett läkarintyg. Här får du veta hur du ska gå tillväga.

Sjukanmälan

Du anmäler sjukfrånvaro direkt till din chef med personalansvar eller till den kontaktperson som din chef utsett. 

När du är frisk igen registrerar du din sjukförsäkran för sjukperioden i Primula webb

Om du inte har tillgång till dator på din arbetsplats ska du i stället skicka en sjukförsäkran i pappersformat till Lunds universitet/avdelningen för Löner och förmåner, Box 117, 221 00 Lund eller med internpost: Avdelningen för Löner och förmåner, hämtställe 23.

Sjukförsäkran (PDF 84 kB, nytt fönster)

Karensdag

Den första arbetsdag som du är sjukanmäld kallas karensdag och på karensdagen får du ingen ersättning. Arbetsfri lördag och söndag eller annan helgdag kan inte vara karensdag. Du kan inte heller byta din karensdag eller del av karensdag mot semester eller kompensationsledighet.

Återinsjuknande

Om du blir sjuk igen inom fem kalenderdagar från den dag du kom tillbaka till arbetet ses det som en fortsättning på den tidigare sjukperioden. Du slipper då en ny karensdag.

Sjuk längre än 7 kalenderdagar

Om du är sjuk under en längre period än 7 kalenderdagar ska du ge en kopia av ditt läkarintyg till din chef. Du ska även skicka ditt läkarintyg via post till din lönehandläggare vid Lunds universitet/avdelningen för Löner och förmåner, Box 117, 221 00 Lund eller med internpost: Avdelningen för Löner och förmåner, hämtställe 23.

Avdelningen för Löner och förmåner anmäler från och med 15:e dagen att du är sjuk till Försäkringskassan.

Här hittar du din lönehandläggare

Även Försäkringskassan ska få ett läkarintyg och det är ditt ansvar att så sker. I de flesta landsting kan läkaren skicka in intyget elektroniskt direkt. Om du istället har fått ditt läkarintyg på papper skickar du originalet till Försäkringskassans Inläsningscentral, 839 88 Östersund.

Förlängningar av läkarintyg ska fortlöpande lämnas till chef, avdelningen för Löner och förmåner samt Försäkringskassan.

Om du inte lämnar in ett läkarintyg från och med den åttonde dagen är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön.

Sjuklön och sjukpenning

De första 14 dagarna du är sjuk får du ersättning från universitetet, så kallad sjuklön. Din första sjukdag är en karensdag, och du får då ingen ersättning. Under dag 2 till 14 får du 80 procent av din vanliga lön. Du kan bara få sjuklön för de dagar du skulle ha arbetat om du inte blivit sjuk.

Dag 15 till 365, efter perioden med sjuklön, har du rätt till sjukpenning från Försäkringskassan. Försäkringskassan räknar däremot inte med hela inkomsten vid höga inkomster – sjukpenningen är cirka 80 procent av din lön upp till 7,5 prisbasbelopp, vilket 2017 uppgår till 336 000 kr.

Du får som statligt anställd genom avtal en högre ersättning. Under dag 15 till 365 får alla statligt anställda totalt cirka 90 procent av sin inkomst, oavsett om din inkomst ligger under eller över Försäkringskassans tak.

Dag 366 till 915 kompletterar universitetet din sjukpenning så att du oavsett inkomst alltid får cirka 75 procent av inkomsten i ersättning vid sjukfrånvaro.

Läs mer om sjukpenning och ansök om sjukpenning på Försäkringskassans webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen