Semester, ledigheter och sjukfrånvaro vid koncentrerad arbetstid

Här får du reda på vad som gäller för dig som har koncentrerad arbetstid och hur det påverkar semester och annan frånvaro.

Om du arbetar färre än fem dagar i genomsnitt per vecka, det vill säga har någon helt ledig dag under veckan, har du så kallad koncentrerad arbetstid.

För att lön och ersättningar ska bli rätt vid koncentrerad arbetstid är det viktigt att du har ett uppdaterat schema i Primula där det framgår vilka dagar du arbetar och när du är ledig. Då görs korrekta beräkningar automatiskt när du har semester, vårdar barn, och så vidare.

När du kommit överens med din chef vilken/vilka dagar du är ledig ska din chef eller närmaste personalfunktion meddela SSC detta via deras kundportal. SSC lägger då in ett nytt schema som du sedan kan se under Dina sidor i Primula. SSC behöver också information om ändringar eller om du slutar arbeta koncentrerad arbetstid. Detta anmäler du själv till SSC via Portalen

Några exempel på koncentrerad arbetstid:

  • Anna arbetar 60 procent av heltid, fördelat på 3 dagar/vecka
  • Kurt har delpension och arbetar 80 procent av heltid fördelat på 4 dagar/vecka
  • Martin är föräldraledig 25 procent och arbetar 4 dagar/vecka
  • Åsa är halvt sjukskriven och arbetar heltid varannan vecka enligt läkarens rekommendation

En anställd som arbetar deltid och som exempelvis förlägger sin arbetstid huvudsakligen måndag till torsdag och arbetar färre timmar på fredagar anses inte ha koncentrerad arbetstid.

Tänk också på att anställda som arbetar koncentrerad deltid behöver använda den förenklade flextidsblanketten, där normtidsmåttet fylls i manuellt utifrån vilken/vilka lediga dagar man har valt.

Manuell flexblankett för rapportering av arbetstiden (PDF 9 kB, nytt fönster)

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.

Vid frågor om löneärenden och Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC), för frågor om löneärenden och Primula.

SSC Portalen – Logga in dygnet runt

Telefon: 29000, knappval 3