Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktuellt från universitetsledningen 2 juni

På ledningens agenda

”En vecka som lyfter förtjänstfulla insatser”

När den vackra försommaren är här är det också dags för många högtidsstunder och avslutningar. ”Framför en del ligger studenten, för oss inom akademin är det naturligtvis doktorspromotionen som förgyller året med pompa och ståt. Det är alltid lika roligt att få fira dem som har lagt ner många års hårt arbete. Det gäller för dem som nu har lagt fram en avhandling och för dem som blir hedersdoktorer”, skriver rektor i sin blogg. I år är det första gången som LTH har med en jubeldoktor, efter att ha promoverats för 50 år sedan. Även förtjänstfulla insatser inom universitetet uppmärksammades med en rektorsmottagning häromdagen. Läs mer i rektorsbloggen 

Många viktiga nätverksmöten under våren

Eva Wiberg har representerat LU vid flera viktiga nätverksmöten runt om i världen. I april var hon i Japan som ett led i det pågående svensk-japanska forskningssamarbetet MIRAI. Bland annat diskuterade man det kommande forskningsseminariet som ska hållas i Lund i oktober.
Nätverket Universitas 21 (U21) hade en träff i Nottingham, där LU och Nottingham signerade ett strategiskt partnerskap. ”Det är en överenskommelse som jag hoppas kommer att leda till ett fruktsamt samarbete de kommande åren”, skriver Eva Wiberg i sin blogg. Två nya medlemmar – University of Zurich, Schweiz och japanska Waseda University – välkomnades som nya medlemmar medan Ohio State University från USA och McGill University från Kanada valt att lämna U21.
Även LERU (League of European Research Universities) har haft möte och där välkomnades de två nya medlemmarna Köpenhamns universitet och irländska Trinity College Dublin. Läs mer om dessa besök och andra i prorektorsbloggen

”Studentinflytandet utvecklar universitetet”

Häromveckan firade Studentinflytandet 150 år – studentkårerna inrättades formellt 1867. ”Studentinflytandet idag är väl utvecklat och professionellt skött. Och även efter att kårobligatoriet avskaffades för sju år sedan har studentinflytandet fortsatt vara starkt vid Lunds universitet”, skriver rektor i sin blogg. Studenterna ställer höga krav på utbildningen, påpekar brister och framför önskemål om förbättringar. ”Det är studenter med krav som bidrar till bättre utbildningskvalitet och står för en stor del av universitetets utveckling, inte minst genom att de är med i alla våra beredningsprocesser”. Läs mer i rektorsbloggen

Otydlighet i propositionen bidrar till oro kring SFO:ernas framtid

Lunds universitet har varit framgångsrikt när det gäller att attrahera stora, strategiska forskningsanslag, såsom Linnébidrag och strategiska forskningsområden, SFO:er. Gällande SFO:erna har regeringen inte meddelat om eller hur man tänker sig en fortsatt finansiering efter 2020, skriver Torbjörn von Schantz i sin blogg. ”Vi vet idag inte om det kommer att presenteras nya SFO:er i nästa forskningspolitiska proposition, om de gamla ska förlängas eller om man väljer att satsa på större basanslag istället för öronmärkta forskningsområden. Ytterligare en faktor som spär på osäkerheten är att regeringen planerar en ny styrmodell för resursfördelning som vi ännu inte vet hur den ska utformas. Dessa oklarheter har skapat svårigheter för den framtida planeringen i verksamheten och universiteten”, skriver han. Läs mer i rektorsbloggen 

Viktigt att forskare når ut i samhället

The Conversation och Bokmässan är två sätt för forskare att komma ut i samhället och därmed bidra till ökad kunskap, skriver rektor i sin blogg. LU är det första universitetet utanför Storbritannien som är med i den brittiska delen av The Conversation och under de första tre månaderna har 13 forskare publicerat sig där inom en många olika ämnesområden.
En annan arena är Bokmässan, där universitetet varit med under många år. Sedan förra året har det varit många diskussioner om medverkan där och flera författare har hoppat av på grund av kritik mot en av utställarna. LU har dock beslutat sig för att fortsätta vara med. ”Universitetets monter är ett forum för kunskapsbaserad samhällsdiskussion kännetecknad av saklighet och engagemang, såväl som av kritiska och reflekterande perspektiv. Genom sin närvaro kan universitetet synliggöra och värna om de värden som ska vara vägledande för en svensk statlig myndighet. Det gäller värden som demokrati, objektivitet, jämlikhet, mångfald, respekt för allas lika värde samt för mänskliga fri- och rättigheter”, skriver rektor. Läs mer i rektorsbloggen och läs även Lynn Åkessons krönika i LUM

Aktuellt vid LU

Prorektorsprocessen förlängs

Beredningsgruppen har vid möte 19 maj konstaterat att processen för att utse prorektor efter Eva Wiberg behöver förlängas. Anledningen till detta är universitetsstyrelsens intention att tillgodose universitetskollegiets önskemål om att kunna presentera flera kandidater till uppdraget. Vid universitetsstyrelsens möte den 16 juni kommer den fortsatta processen att diskuteras. Läs mer om processen på Medarbetarwebben 

Ovanligt många doktorer promoveras

Fredagen 2 juni är det dags för universitetets stora högtid, doktorspromotionen. De som promoveras är 292 doktorer efter avlagda prov varav 28 absens (162 kvinnor och 130 män) och 19 hedersdoktorer (10 kvinnor och 9 män). Samtidigt kreeras 25 jubeldoktorer varav 11 absens (3 kvinnor och 22 män). I år är det 50 år sedan Lunds Tekniska Högskola promoverade sina första doktorer. Det innebär att det i år är första gången LTH kreerar jubeldoktorer. Läs mer på LU:s webb, där det också kommer att finnas bilder efter promotionen 

Aktuellt i omvärlden

Genus ska genomsyra forskningsrådens arbete

Jäm­ställd­heten håller på att bli en naturlig del av de statliga forskningsrådens verksamhet, skriver Universitetsläraren i en artikel. De fyra statliga forskningsråden Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova jobbar alla systematiskt med jämställdhetsfrågor. Både Vinnova och VR:s studier visar att vi inte kan utgå från att vi gör objektiva, könsneutrala bedömningar av forskningsansökningar, säger Sophia Ivarsson, handläggare på Vinnova i artikeln. Målet är att forskningsråden ska se till att bedömningen av forskningsansökningar är rättvis, men fortfarande finns ett flertal förbättringsområden. Läs mer på Universitetslärarens sida 

Benchmarking ska utveckla masterutbildningarna

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) deltar i det norska projektet EUROMA som handlar om benchmarking av masterutbildningar. ”Med projektet vill vi identifiera viktiga kvalitetsfaktorer i masterutbildningarna. Vi hoppas att detta kan bidra till lärosätenas utveckling av nya metoder för kvalitetsutveckling och internationell samverkan”, säger UKÄ:s utredare Charlotte Elam på UKÄ:s webb. I september publiceras en rapport med resultaten av projektet. Syftet är framför allt att sprida goda erfarenheter och främja kvalitetsförbättring ute på universiteten och högskolorna. Läs mer på UKÄ:s sida 

”Urholkningen av resurser måste genast upphöra”

SULF uppmanar alla lärosäten och studentkårer att sluta upp bakom en appell om att resurserna till grundutbildningen måste ökas snarast. Annars riskerar Sverige att tappa som kunskapsnation, våra studenter att få en sämre utbildning och våra medlemmar att få en odräglig arbetssituation”, skriver Lars-Åke Lööv, 2:e vice ordförande för SULF i en debattartikel. I frågan om resurstilldelning till forskning anser SULF att basanslagen måste öka till minst 60 procent av lärosätenas intäkter för forskning och forskarutbildning. Vad gäller grundutbildningen måste urholkningen kompenseras och hindras från att fortsätta. Läs mer på SULF:s sida 

Senaste artiklar

2018-02-22
De får utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst
De får utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst
2018-01-26
Aktuellt från universitetsledningen 26 januari
Aktuellt från universitetsledningen 26 januari
2018-01-24
Jubileet avslutas med avstamp
Jubileet avslutas med avstamp
2018-01-18
Systembytet till Statens servicecenters Primula flyttas fram till oktober 2018
Systembytet till Statens servicecenters Primula flyttas fram till oktober 2018
2018-01-18
Lunds universitets årshögtid 26 januari
Lunds universitets årshögtid 26 januari

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen