Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktuellt från universitetsledningen 31 mars

På ledningens agenda

Prioriteringar med utgångspunkt i den strategiska planen

Ledningen har presenterat ett förslag till rektors ledningsråd med ett antal punkter som de vill ska prioriteras med utgångspunkt i den strategiska planen. Dessa prioriteringar ska sedan vävas in i verksamhetsplan och resursfördelning för 2018. Av de ökade forskningsanslagen från regeringen ska en del gå till särskilda satsningar. ”Jag kommer att återkomma till hur prioriteringarna och resursfördelningen kommer att se ut inför nästa år”, skriver rektor i sin blogg. Ledningen diskuterar också hur man ska hantera det stora myndighetskapitalet som LU har. ” Egentligen kan man säga att det är positivt att vi har god ekonomi men vi behöver hitta ett system som bidrar till att resurserna används i stället för att läggas på hög. Hur ett sådant system ska riggas och fungera är just nu under diskussion men jag menar att det krävs ett gemensamt ansvar för risktagandet i verksamheten. Om vi tar gemensamt ansvar behöver inte varje enskild forskargrupp spara i rädsla för sämre tider”, skriver Torbjörn von Schantz. Läs mer i rektorsbloggen 

Ny digitaliseringsstrategi och kulturstrategi på gång

En digitaliseringsstrategi och en kulturstrategi håller nu på att tas fram och de kommer att komplettera den övergripande strategiska planen. Digitaliseringsstrategin tar ett samlat grepp om digitalisering, i allt från e-lärande till forskning och administrativa system. Kulturstrategin handlar om att LU ska ta vara på alla de konstnärliga och kulturella kompetenser som finns i verksamheten. ”Kulturverksamhet finns inom flera fakulteter och på Lukom. Strategin har tagits fram på uppdrag av ledningen och syftar till att vi själva ska nyttja universitetets hela verksamhetsbredd (här samverkar vi internt i Kulturforum LU) och att vi ska utveckla vår samverkan med omvärlden (här samverkar vi externt i Kulturrådet)”, skriver rektor i sin blogg. Läs mer i rektorsbloggen

Nottinghams universitet – vårt första strategiska partnerskap

I mitten av mars träffades representanter för LU och University of Nottingham för att diskutera hur det strategiska partnerskapet mellan de båda lärosätena ska utvecklas. Partnerskapet ska undertecknas i samband med U21:s årliga möte i Nottingham i maj i år.  Förutom forskning finns det flera andra gemensamma intresseområden som mångfald, kvalitetssäkring, finansiering av infrastruktur och laboratorier och LU:s uppdragsutbildning. ”Jag tror starkt på att dela och utbyta expertis inom dessa områden ytterligare kommer att fördjupa relationen mellan våra lärosäten, något som kommer att vara avgörande när väl Brexit är genomförs”, skriver Eva Wiberg i sin blogg. Läs mer i prorektorsbloggen 

Studievägledning till nyanlända rätt väg in på arbetsmarknaden

”Vi pratar ofta om universitetens roll för att lösa de stora samhällsutmaningarna. Det är stora ord som lätt kan verka pompösa. Men faktum är att vi på många sätt kan göra skillnad. Både inom forskning och utbildning men också i samverkan”, skriver Torbjörn von Schantz i sin blogg. Ett exempel är NYAK – Nya akademiker vars mål är att tillvarata nyanländas kunskaper genom att snabbt hitta rätt väg in på arbetsmarknaden där LU är en av de medverkande parterna. Läs mer i rektorsbloggen 

Kroatiens president besökte Lunds universitet

I förra veckan besökte Kroatiens president Kalinda Grabar-Kitarović Lund, där hon bland annat höll en öppen föreläsning i universitetsaulan. Hon han också med ett möte med Torbjörn von Schantz. Hennes föreläsning handlade om sydöstra Europa. ”Hennes budskap är att EU måste sluta att betrakta sydöstra Europa som Europas bakgård och i stället se det för vad det är, nämligen en ’gateway to Europe’”, skriver Eva Wiberg i sin blogg. Läs mer i prorektorsbloggen 

ERC-anslagen bevis på att vi bedriver toppforskning

ERC har under tio år totalt delat ut 11 miljarder euro till forskning. ”Av dessa har 367 miljoner euro gått till Sverige och 77 miljoner euro till Lunds universitet. Det är en fantastiskt fin utdelning som vi har fått!”, skriver rektor i sin blogg. Även Horizon 2020-anslagen går uppåt. LU har fått störst anslag av alla svenska lärosäten och spridningen har varit bra med anslag som har gått till fem olika fakulteter. ”ERC-anslag anses över hela världen som ett tecken på excellent forskning – både för den enskilde forskaren som tilldelas dem och för värduniversiteten”, skriver Torbjörn von Schantz. Läs mer i rektorsbloggen 

Lika förutsättningar för män och kvinnor ska starta tidigt i karriären

Lunds universitet har satt som mål att 40 procent av nyanställda professorer ska vara kvinnor år 2020 (mot 27 procent 2015). ”En del tolkar det som att vi ska kvotera in kvinnor, men det handlar inte om det utan det handlar om att se vilka hinder som ligger för kvinnor att göra en karriär i akademin och undanröja dem. Det handlar om att se om det finns strukturer inom akademin som gagnar män, exempelvis att män företrädesvis ser kompetens i sina manliga nätverk och i sina likar och att detta i sig ger en uppåtgående spiral för män som redan är i majoritet”, skriver Torbjörn von Schantz i sin blogg. Han framhåller att man inte bara kan se på den formella strukturen på en arbetsplats som ett mått på en jämställd arbetsplats, utan även se de informella strukturerna. ”Arbetet att skapa lika förutsättningar för män och kvinnor kan inte starta när man står inför professorsbefordran utan det ska starta långt tidigare i karriären. Vi behöver därför också se över om karriärvägarna behöver anpassas för att passa både män och kvinnor”, skriver rektor. Läs mer i rektorsbloggen 

Förändringar inom universitetsledningen

Professor Bo-Anders Jönsson utsågs den 23 februari till vicerektor för forskarutbildning, digitalt lärande, breddad rekrytering samt universitetets arbete riktat mot nyanlända. Uppdraget omfattar 20 % av heltid. 
Samtidigt beslutades att rektorsråd Torun Forslid ska ingå i universitetsledningen. Rektorsrådet bereder och driver främst rektors frågor samt har ett samordningsansvar inom universitetsledningen. Rektorsrådet har också ett särskilt ansvar för rektors ceremoniella uppgifter och kontakter med det studentsociala föreningslivet. Därtill arbetar rektorsrådet med vicerektor för samverkan med kultur- och etikfrågor.

Aktuellt vid LU

Rekrytering av ny prorektor är igång

Då nuvarande prorektor Eva Wiberg är föreslagen att utses till rektor för Göteborgs universitet söker Lunds universitet ny prorektor fr o m 1 juli 2017. Alla anställda och studenter har under perioden 2017-03-22 - 2017-04 17 möjlighet att nominera prorektorskandidat. Kandidaten ska vara tillfrågad och villig att bli nominerad. Läs mer på Medarbetarwebben 

Ny bok om universitetet och omvärlden

Nu har jubileumsboken ”Beredd till bådadera. Lunds universitet och omvärlden” kommit ut. Den innehåller nio historiska studier om allt från forskningssamverkan och internationella kontakter till spirituella Fråga Lund-panellister och allmänhet som vill donera sina kroppar till vetenskapen. När Lunds universitet firade 300-årsjubileum 1968 skrevs en heltäckande historik om Lunds universitet i fyra band. Inför det innevarande 350-årsjubileet beslutade man sig för att göra en antologi med fördjupade historiska studier inom valda områden. ”Beredd till bådadera” gör vissa längre tillbakablickar, men har sin tyngdpunkt på de senaste femtio åren. Boken har också ambitionen att fånga något av samspelet mellan universitetet och omvärlden. Denna bok ska inte förväxlas med jubileumsboken ”Lunds universitet under 350 år – Historia och historier”, som är en populärvetenskaplig översikt över hela universitetets historia. Läs mer på LU:s sida 

Filmfestival med fokus på mänskliga rättigheter

Med start 31 mars blir det tre dagar av film med mänskliga rättigheter som tema. Det är Raoul Wallenberg Institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt som arrangerar filmfestivalen som äger rum både i Lund och Stockholm. Efter varje film hålls en frågestund eller paneldiskussion med antingen regissören eller experter inom det aktuella ämnet. Läs mer på LU:s sida 

Aktuellt i omvärlden

Skyddet för forskningsresultat ska utredas

Nyligen beslutade Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, att ge en utredare i uppdrag att genomföra en översyn av skyddet för forskningsresultat. Syftet är att se över om detta skydd behöver stärkas för att undanröja hinder för nya innovationer”, skriver regeringen på sin sida. Grundinställningen är att forskningsresultat finansierade med offentliga medel ska vara tillgängliga för andra forskare och för allmänheten. Samtidigt finns det risker, exempelvis att ett för tidigt offentliggörande kan vara ett hinder för innovationsverksamhet och möjligheten att patentera uppfinningar. Därför anser regeringen att det är viktigt att hitta en balans mellan behovet av tillgänglighet och skyddet för forskningsresultat och innovationsidéer. Läs mer på regeringen hemsida 

Stor skillnad på vägen till docent

Skillnaden är stor mellan lärosätena när det gäller vägen till att bli docent, skriver Tidningen Curie i ett reportage. I nuläget finns inga nationella riktlinjer, även om titeln markerar en högre vetenskaplig kompetens än enbart doktorsexamen och förutsätter självständighet samt både en breddning och fördjupning inom forskningsfältet. Docenturen kan kräva vetenskapliga publikationer som motsvarar en, två eller tre avhandlingar beroende på lärosäte. Läs mer på Tidningen Curies sida 

 

Senaste artiklar

2018-02-22
De får utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst
De får utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst
2018-01-26
Aktuellt från universitetsledningen 26 januari
Aktuellt från universitetsledningen 26 januari
2018-01-24
Jubileet avslutas med avstamp
Jubileet avslutas med avstamp
2018-01-18
Systembytet till Statens servicecenters Primula flyttas fram till oktober 2018
Systembytet till Statens servicecenters Primula flyttas fram till oktober 2018
2018-01-18
Lunds universitets årshögtid 26 januari
Lunds universitets årshögtid 26 januari

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen