Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktuellt från universitetsledningen 5 september

På ledningens agenda


Universitetsstyrelsens beredningsgrupp föreslår prorektor
Universitetsstyrelsens beredningsgrupp har vid ett möte med universitetskollegiet meddelat att gruppen, efter noggrant övervägande, enhälligt beslutat att den kandidat som universitetskollegiet ges möjlighet att yttra sig över är Sylvia Schwaag Serger, i dag ansvarig för internationell strategi vid Vinnova samt adjungerad professor vid Ekonomihögskolan. Nu ska universitetskollegiet höra kandidaten innan universitetsstyrelsen fattar sitt beslut om vem som ska bli ny prorektor vid sitt sammanträde 20 september. Läs mer på medarbetarwebben 

”Vill inte inskränka lärares rättigheter”
”Många lärare undrar säkert efter att ha läst i Sydsvenskan och i Universitetsläraren, och inte minst efter att ha fått brev från Saco, vad jag egentligen har fattat för beslut rörande upphovsrättsfrågan” skriver rektor i sin blogg. Han säger att vare sig han eller juristerna vill inskränka lärarnas upphovsrätt, utan att det i stället handlar om att förtydliga lärarnas rättigheter. Därför anser han att det är olyckligt när facket framställer det som om att universitetet berövar lärare sina rättigheter. ”Jag tror egentligen ingen tycker det är rimligt att en lärare, som har tagit fram materialet under arbetstid och fått lön för det, skulle kunna förvägra universitetet att fortsätta utbildningen under särskilda omständigheter”, skriver Torbjörn von Schantz och fortsätter: ”Jag hoppas att lärarna kommer att märka att det som vi nu skrivit ner i allmänna råd både följer den praxis som vi alltid har tillämpat samt att råden ligger i linje med det som gäller vid flera andra universitet”. Läs mer i rektorsbloggen 

Glädjande besked för studenter från regeringshåll
I samband med terminsstarten har det kommit två goda nyheter från regeringen, skriver Torbjörn von Schantz i sin blogg. Det första gäller bostadsbyggandet för studenter, där Akademiska Hus planerar 28 000 bostäder fram till 2026. ”Ett utmärkt besked och även de mer regionala/lokala initiativ som görs här är välkomna. Lunds universitet har varit pådrivande i bostadsfrågan, långt innan jag själv blev rektor, och det arbetet börjar nu ge resultat”, skriver rektor. Samtidigt är det fortfarande många som har problem att hitta bostad. Den andra nyheten handlar om förslaget i budgetpropositionen som innebär att studenterna får en höjning av studiebidragen med 300 kronor i månaden. ”Jag tror att såväl bostadsfrågan som en höjning av studiemedel är några initiativ som också kan bidra till breddat deltagande – något som debatterats livligt, inte minst i sommar, – med anledning av att regeringen skickat ut förslaget ”Brett deltagande i högskoleutbildningen” och som nu sektorn ska svara på”, skriver Torbjörn von Schantz. Läs mer i rektorsbloggen 

”Forskningsresultat ska inte censureras”
Rektor skriver i sin blogg om hur han då och då får påtryckningar från omvärlden gällande forskningsresultat, ofta med uppmaningen att fördöma forskaren i fråga och ta avstånd från dennes resultat eller åsikter. Ett exempel är en artikel från i somras om vilka åtgärder man kan vidta på individnivå för att minska koldioxidutsläppen – en artikel som blev flitigt debatterad i både sociala och traditionella medier. ”Som sagt, debatten har varit hög, så som den kan vara kring forskning och resultat. Det är helt i sin ordning. Men det som gör mig fundersam är att det hör av sig personer som vill att jag i egenskap av rektor ska stoppa en studie, plocka bort den från en webbplats eller göra ett offentligt uttalande om att jag inte står bakom den”, skriver rektor och fortsätter: ”Det verkar råda låg kunskap om hur ett fritt universitet fungerar. Fri forskning är just fri. En rektor bestämmer inte vad som ska beforskas och ska inte styra vare sig forskning eller resultat. Censur från en rektor såsom att tysta en forskare eller ett forskningsresultat är fullkomligt uteslutet”, skriver rektor och framhåller vikten av att stå upp för fri forskning och yttrandefrihet. Läs mer i rektorsbloggen 

Aktuellt vid LU


Workshops och information om The Conversation
Forskare som är intresserade av att skriva för The Conversation har möjlighet att lära sig mer mellan den 20-26 september då Miriam Frankel, redaktör vid The Conversation, kommer till Lunds universitet för att berätta om hur man pitchar och skriver för The Conversation samt träffar forskare enskilt som vill börja skriva. Läs mer på medarbetarwebben 

Ny dataskyddsförordning ställer krav på personuppgiftshantering
Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen (DSF) att gälla. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU:s GDPR (General Data Protection Regulation). Syftet är att stärka rätten till privatliv och anpassa lagstiftningen på området till det digitala samhället. De nya reglerna både tydliggör och ställer högre krav på universitetets hantering av personuppgifter. Sedan den 1 juni har universitetets projekt ”Hantering av personuppgifter inom Lunds universitet” gått in i implementeringsfasen som löper fram till sommaren 2018. Projektets uppdrag är att se över strukturer och rutiner och anpassa organisationen så att hanteringen av personuppgifter inom universitetet lever upp till lagstiftningens krav. Läs mer på medarbetarwebben 

Jubileet fortsätter med vetenskapsvecka och kulturvecka
Just nu pågår vetenskapsveckan Den fantastiska hjärnan och med tjuvstart på onsdag börjar kulturveckan Tid och rum, som bjuder in till mängder av aktiviteter nästa vecka. Veckan avslutas med den stora personal- och studentfesten i Lundagård. Läs mer på LU:s webb här och här

Aktuellt i omvärlden


OECD-mätning inte högskolans Pisa
”OECD:s pilotprojekt för högre utbildning är ingen motsvarighet till Pisa-undersökningar av skolan. Det säger statssekreterare Karin Röding efter att regeringen kritiserats för att inte delta i mätningen”, skriver Universitetsläraren. I en debattartikel i DN skrev företrädare för Liberalerna att de såg det som obegripligt att regeringen valt att inte ingå i pilotprojektet ”Higher education system performance”. Karin Röding anser att det är för få länder med, samt att Sverige redan är med i Bolognaprocessen samt OECD-projektet ”Education at a Glance” som jämför statistik rörande högre utbildning. Läs mer på Universitetslärarens sida 

Vill se kartläggning av forskares utsatthet
”Hat och hot mot genusforskare och andra maktkritiska forskare tycks ha ökat på senare tid. Det är ett stort demokratiproblem – och ett allvarligt arbetsmiljöproblem”, skriver Maria Grönroos, Nationella sekretariatet för genusforskning, i en debattartikel i Tidningen Curie. Hon vill se en bred kartläggning av forskares utsatthet vid svenska lärosäten. Sekretariatets uppfattning är att hoten ökar. ”Hatet har också ett genusperspektiv: kvinnor i offentligheten utsätts i upp till dubbelt så stor utsträckning som män och de utsätts för betydligt större inslag av sexuella och sexistiska kränkningar” skriver Maria Grönroos. Läs mer på Tidningen Curies sida

 

Senaste artiklar

2017-12-06
Aktuellt från universitetsledningen 6 december
Aktuellt från universitetsledningen 6 december
2017-12-04
Utvärdering av Lunds universitets 350-årsjubileum
Utvärdering av Lunds universitets 350-årsjubileum
2017-11-29
Årets administrativa pristagare utsedda
Årets administrativa pristagare utsedda
2017-11-27
Inför nedstängning av Primula under våren 2018
Inför nedstängning av Primula under våren 2018
2017-11-13
Var med och förbättra Universitetsbiblioteket
Var med och förbättra Universitetsbiblioteket

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen