Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktuellt från universitetsledningen 6 december

På ledningens agenda

”Utblickar som ger perspektiv”

Rektor är för tillfället i Zimbabwe där han bland annat har besökt SANORD:s konferens (SANORD står för Southern African – Nordic Centre och arbetar för att främja samarbete mellan lärosäten i södra Afrika och i Norden). Afrika har flera tusen universitet men många av dem nämns inte i rankingar. Dessutom råder det brist på doktorander. I ett land som Sydafrika med 50 miljoner invånare finns inte mer än runt 1500 doktorander. Med de problem som följt i spåren av krig och kolonialism behövs forskningen för att bygga upp länders infrastruktur, hälsa och välstånd på ett hållbart vis (inte minst miljö)”, skriver Torbjörn von Schantz som samtidigt slås av att den akademiska friheten är hotad i flera länder i södra Afrika. ”Resan gör mig också än mer förvissad om vikten av fritt tänkande och universitet fria från politisk styrning även hemma i Sverige. Universiteten är unika samhällsinstitutioner. Vi är måhända bångstyriga och svåra att handskas med men vi ska aldrig sitta i händerna på makten. Det är som fria tänkare universiteten kan göra som mest nytta för medborgarna”, fortsätter han. Läs mer i rektorsbloggen

”Kungshuset och Universitetshuset utreds vidare”

Just nu pågår arbetet att omvandla Kungshuset till ett besökscentrum för Lunds universitet med reception, museum, universitetsshop och studieplatser. Tanken har varit att öppna det nya besökshuset 2019. ”Samtidigt som detta arbete har pågått har Universitetshuset fått allt större problem med inomhusmiljön i form av fukt och det pågår just nu en utredning av problemen som Statens fastighetsverk ansvarar för. Många medarbetare upplever obehag av luften. Universitetshuset behöver sannolikt evakueras för ombyggnad”, skriver rektor i sin blogg. I detta har Kungshuset dykt upp som ett alternativ. ”Man upptäckte då en oväntad sak som ingen tänkt på innan det blev aktuellt att eventuellt behöva tömma Universitetshuset: Kungshusprojektets verksamhet skulle kanske också kunna fungera bra i Universitetshuset. Samtidigt skulle det gå att rita in ändamålsenliga arbetsplatser i Kungshuset. Vi vill nu undersöka detta närmare och har därför bestämt att tillfälligt skjuta upp projekteringen av Kungshusets ombyggnad i väntan på konsekvensanalyser och mer information”, skriver Torbjörn von Schantz. Läs mer i rektorsbloggen

Innovationsverksamheten går framåt

”Det går fantastiskt bra för vår innovationsverksamhet just nu. I LU Holding, paraplyet som äger de bolag som mynnat ut från forskning vid Lunds universitet, har det i år bildats 12 nya bolag (i fjol sex). Idéflödet till universitetets kommersialiseringsprocess är större än någonsin – nära 350 idéer har kommit in bara i år”, skriver Torbjörn von Schantz i sin blogg. Vid årsskiftet kommer LU Holding att ha mångdubblat sitt resultat och också visa en stabil vinst. Det gör att bolaget nu har de ekonomiska muskler som krävs för långsiktighet. Rektor skriver att han tror att framgångarna delvis beror på en kulturförändring inom universitetet där såväl forskare som studenter i större utsträckning ser nyttan av och viljan att kommersialisera forskning och idéer. ”Forskning och utbildning måste få vara fri och kunskapssökande – inte beställd. Det är dock inte detsamma som att den forskning och kunskap som genereras här ska stanna innanför universitetets väggar. Att kommersialisera forskning är ett av sätten att nå ut i samhället och göra skillnad. Och det är givetvis extra roligt att se att omvärlden är intresserade av att investera i och tror på den forskning som vi bedriver”, skriver rektor. Läs mer i rektorsbloggen

”#Metoo sätter ljus på ohållbar situation”

Runt om i Sverige, i bransch efter bransch, har uppropet #metoo spridits och kvinnors många berättelser om trakasserier och sexuella trakasserier har äntligen kommit till ytan. Det råder ingen tvekan om att detta är ett utbrett samhällsproblem”, skriver Torbjörn von Schantz i sin blogg. Detta problem finns även inom akademin, där det också finns strukturer som möjliggör en tystnadskultur. ”Vi i ledningen har diskuterat frågan i rektors ledningsråd och sinsemellan. Den här frågan måste nu prioriteras och vi måste se till att göra vad vi kan för att förebygga problemet inom akademin men också ha goda rutiner för att ta hand om anmälningar som kommer in. Inte minst behöver vi stötta och uppmuntra kollegor och studenter som bär på historier att våga berätta. Hur utbrett problemet är har vi ingen riktig bild över och mörkertalet är något vi behöver titta närmare på”, skriver rektor. Information om rutiner och regelverk kring trakasserier måste göras mer lättillgängliga inom universitetet (se mer information om detta nedan). Läs mer i rektorsbloggen

”Jämställdhets- och likabehandlingsarbetet ingen pådyvlad ideologi”

I media har det rått en debatt gällande en kurslitteraturlista på en kurs inom statsvetenskap. Exempelvis har Ivar Arpi på Svenska Dagbladets ledarsida varit starkt kritisk till det han menar är ideologier som tar över akademin som en ”överkyrka”. ”Jag tycker det är olyckligt om jämställdhets- och likabehandlingsarbetet, som är ett viktigt arbete och som jag själv i allra högsta grad är involverad i, blir ett slagträ i debatten om pådyvlade ideologier inom akademin”, skriver rektor i sin blogg. Torbjörn von Schantz anser att akademin har mycket att arbeta med när det gäller dessa frågor och att det därför är viktigt att ha detta perspektiv i bakhuvudet. Att fundera på varför det ser ut som det gör och tänka in flera perspektiv är inte någon överkyrka, utan verksamhetsutveckling. Läs mer i rektorsbloggen

Aktuellt vid LU

Rutiner vid trakasserier och sexuella trakasserier

Lunds universitet accepterar inte trakasserier och sexuella trakasserier inom universitetet. Om du som medarbetare skulle utsättas för ovälkommet beteende eller om du ser något som du uppfattar som trakasserier, finns det råd om vad man kan göra på Medarbetarwebben. Om du är anställd och upplever att du blivit utsatt för sexuella trakasserier på Lunds universitet kan du berätta om händelsen för din chef. Om det inte är möjligt så kontakta nästa högre chef, exempelvis dekan eller motsvarande. Din chef (eller chefens chef enligt delegationsordningen) är skyldig att starta en utredning kring händelsen. Läs mer på Medarbetarwebben

Årets Administrativa pristagare utsedda

Lunds universitets administrativa pris delas ut årligen för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller för service och effektivitet utöver det vanliga. Utbildningsadministratör Jessica Carlsson, Historiska institutionen, samt utredare Tobias Nilsson, naturvetenskapliga fakultetens kansli, tilldelas Lunds universitets administrativa pris 2018. Läs motiveringarna på Medarbetarwebben

Aktuellt i omvärlden

Många forskare från EU-länder kan lämna England efter Brexit

Risken är stor att många forskare från EU lämnar Storbritannien på grund av Brexit. De saknar information om vilka möjligheter det kommer att finnas att stanna i landet. Det visar en rapport från British Academy. Brittiska universitet har tidigare varnat för att många duktiga lärare och forskare från EU kommer att lämna landet. Nu påtalar British Academy riskerna med de stora oklarheterna om möjligheten att få stanna. Det skriver SUHF i sitt internationella nyhetsbrev och fortsätter: ”Värst kan språk- och ekonomiämnena vid brittiska universitet drabbas. Där är omkring en tredjedel av lärarna från EU. Därefter följer matematik, fysik, klassiska vetenskaper (classics) och teknisk kemi där knappt en tredjedel är från EU. Var fjärde lärare i statsvetenskap och internationella relationer är från EU. I vissa regioner är det i vissa ämnen upp till varannan lärare som är från EU. Läget är särskilt akut på Nordirland. Där är en fjärdedel av alla lärare från ett EU-land”. Läs mer i SUHF:s nyhetsbrev

Pilotgranskning av kvalitetssäkring klar

Universitetskanslersämbetet har i en pilotstudie granskat hur universitetens och högskolornas interna arbete med att kvalitetssäkra sin verksamhet fungerar. ”Vi har framför allt haft svårt att fånga hur lärosätena jobbar systematiskt med sin kvalitetssäkring. Nu skruvar vi på metoden inför ordinarie granskningar, säger Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning” i ett pressmeddelande. Alla universitet och högskolor kommer fram till 2022 att genomgå den här granskningen. I kvalitetssäkringssystemet ingår fyra olika typer av granskningar. En viktig erfarenhet från piloten handlar om att få till en bra balans mellan granskningarna. En annan viktig fråga handlar om hur metoden lyckas fånga hur universiteten och högskolorna jobbar systematiskt med sin kvalitetssäkring. Här har metoden inte lyckats fullt ut. ”De justeringar vi nu gör har mycket fokus på detta. Det är systematiken vi vill fånga. Hur kan vi göra det på ett bättre sätt?”, säger Karin Järplid Linde. Läs mer på UKÄ:s webbplats

Senaste artiklar

2017-12-06
Aktuellt från universitetsledningen 6 december
Aktuellt från universitetsledningen 6 december
2017-12-04
Utvärdering av Lunds universitets 350-årsjubileum
Utvärdering av Lunds universitets 350-årsjubileum
2017-11-29
Årets administrativa pristagare utsedda
Årets administrativa pristagare utsedda
2017-11-27
Inför nedstängning av Primula under våren 2018
Inför nedstängning av Primula under våren 2018
2017-11-13
Var med och förbättra Universitetsbiblioteket
Var med och förbättra Universitetsbiblioteket

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen