Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Aktuellt från universitetsledningen 7 mars

På ledningens agenda

”Goda exemplen ska spridas”

”Stort tack till deltagarna i Erfaren ledare som under Rektors ledningsråd – Live! presenterade sina förslag, utifrån sina egna erfarenheter av ledarskap vid universitetet, hur man bör implementera den strategiska planen”, skriver rektor i sin blogg och nämner en viktig punkt som kom fram, nämligen att använda de redskap som redan finns för styrning, som verksamhetsplaner och resursfördelning. ”Jag kommer också att ta med mig en annan, mycket viktig sak: att vi ska bli bättre på att uppmärksamma goda exempel och sprida dem vidare till varandra”, skriver Torbjörn von Schantz. Läs mer i rektorsbloggen 

Förändringar inom universitetsledningen

Professor Bo-Anders Jönsson utsågs den 23 februari till vicerektor för forskarutbildning, digitalt lärande, breddad rekrytering samt universitetets arbete riktat mot nyanlända. Uppdraget omfattar 20 % av heltid. 
Samtidigt beslutades att rektorsråd Torun Forslid ska ingå i universitetsledningen. Rektorsrådet bereder och driver främst rektors frågor samt har ett samordningsansvar inom universitetsledningen. Rektorsrådet har också ett särskilt ansvar för rektors ceremoniella uppgifter och kontakter med det studentsociala föreningslivet. Därtill arbetar rektorsrådet med vicerektor för samverkan med kultur- och etikfrågor.

”Toppforskning och samverkan kan inte styras fram”

”Det har kommit ett antal signaler som visar att forskning och utbildning håller på att politiseras och blir ett verktyg för, ofta, kortsiktiga politiska mål. Det senaste i raden av styrning gäller hur universiteten ska samverka. Det är oroväckande om man tror att toppforskning eller samverkan kan styras fram”, skriver rektor i sin blogg. Tillsammans med flera rektorskollegor har han skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet där frågan om styrningen av basanslagen överhuvudtaget ska nyttoprövas på det sätt som föreslås i forskningspropositionen. ”Det viktigaste regeringen kan göra är att undanröja hinder och stödja initiativ med bra kringresurser, snarare än att peka ut vad som är ’rätt’ samverkan”, skriver de i debattinlägget. Läs mer i rektorsbloggen 

Starka samarbeten med internationella partners

I februari höll SACF (The Swedish Academic Collaboration Forum) ett avslutande seminarium i Stockholm med nära hundra deltagare från Brasilien, Kina Indonesien, Singapore, Sydkorea och Sverige. SACF drog igång 2014 och kan nu summera arbetet genom att bland annat konstatera att man nått flera stärkta samarbeten, nya överenskommelser mellan lärosäten, nya möjligheter till finansiering och planerat flera framtida samarbetsprojekt som nu är på plats, skriver Eva Wiberg i sin blogg. Flera nya projekt är på gång genom samma plattform, där universitet och forskare från olika delar av världen arbetar tillsammans och organiserar seminarier och möten. Exempel på det är The MIRAI projekt med svenska och japanska universitet och The ACCESS project med svenska och chilenska lärosäten. Läs mer i prorektorsbloggen

Satsning på e-lärande

Utbildningskvalitet är en viktig fråga och att utbildningen ska hålla högsta kvalitet är ett prioriterat område i den strategiska planen. Samtidigt kan LU inte räkna med större utbildningsresurser som exempelvis fler lärartimmar från regeringens håll, konstaterar Torbjörn von Schantz i sin blogg. ”Att arbeta mer med digitalisering är ett sätt att fortsätta hålla hög kvalitet i tider av urholkade resurser på utbildningssidan. Men digitaliseringen är givetvis inte enbart en resursfråga. Att universitetet finns i digitaliseringens framkant, både allmänt men också som redskap för pedagogisk utveckling, bidrar till attraktiviteten. Studenter förväntar sig hög digitaliseringsgrad av sitt lärosäte”, skriver han. Utbildningsnämnden har nu fattat ett beslut om att avsätta 1 miljon kronor för att genomföra ett program för utveckling av e-lärande med särskilt fokus på blended learning. Läs mer i rektorsbloggen

”Så ska vi etablera oss på Science Village Scandinavia”

Lunds universitet ska etablera delar av verksamheten på Science Village Scandinavia (SVS), alltså den mark som ligger mellan Max IV och ESS, slår rektor Torbjörn von Schantz fast i sin blogg. SVS är ett bolag som LU bildat tillsammans med kommunen och Region Skåne för att utveckla markområdet. ”Här finns alla möjligheter – och de ska vi ta – för att skapa en attraktiv miljö för vetenskap och innovationer och samarbeten med offentlig sektor och näringsliv. I strategin fastslår vi att det inledningsvis är forskningsverksamhet inom material, nano och laser som flyttar, men på sikt kan även grundutbildning och inkubatorverksamhet för innovation bli aktuellt”, skriver rektor i bloggen. Just nu håller en handlingsplan på att tas fram och en konsekvensanalys ska göras både för de verksamheter som flyttar och för dem som inte flyttas. Läs mer i rektorsbloggen 

Nära samarbete med Kanada

I samband med ett kanadensiskt statsbesök fick Lunds universitet besök av bland andra Kanadas generalguvernör och kung Carl XVI Gustaf. De besökte bland annat Max IV och ESS och en avsiktsförklaring om framtida forskningssamarbeten skrevs under, skriver Eva Wiberg i sin blogg. Lunds universitet har sedan länge goda relationer med kanadensiska partneruniversitet, och de senaste två decennierna har samarbetet stadigt ökat. Läs mer i prorektorsbloggen 

Aktuellt vid LU

Ny strategisk plan – trycksak, film och powerpoint

Den nya strategiska planen finns nu i tryckt format, både svensk och engelsk version. Fysiska exemplar kan beställas från: strategiskplan [at] rektor [dot] lu [dot] se 
Strategiska planen finns även som pdf på de interna webbsidorna Medarbetarwebben respektive Staff Pages
Här finns också en powerpointpresentation som sammanfattar planen samt en kort film där representanter från universitetsledningen presenterar innehållet i den strategiska planen.  Både film och presentation kan vara till stöd i den fortsatta förankringsprocessen av planen.

Den första vetenskapsveckan är igång

Jubileets första vetenskapsveckan Blir världen bättre? är igång. Vetenskapsveckan bjuder på allt från symposier, rundvandring i Lund, föreläsningar, debatter och öppet hus för hela familjen på Vattenhallen Science Center till en speciell gymnasiedag på Eden och mycket mer. Mer om veckan på LU:s hemsida. Läs även mer i rektors blogg 

De får utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst

På torsdag 9 mars är det dags för den årliga ceremonin där de medarbetare som varit anställda i statens tjänst i 30 år, eller i 25 år vid pension uppmärksammas. Se vilka som får utmärkelsen på Medarbetarwebben

Dags att anmäla sig till Lundaloppet

Nu är det dags att anmäla sig till årets Lundalopp, som äger rum den 13 maj. Som vanligt bjuder Lunds universitet på anmälningsavgiften och Lundaloppströjan för alla anställda. Just i år är tröjan tillägnad universitetets 350-årsjubileum. Man kan välja mellan att springa fem eller tio kilometer. Det finns också en lunk-klass på fem kilometer för de som vill vara med utan tidtagning. Läs mer om loppet och hur du anmäler dig på Medarbetarwebben 

Aktuellt i omvärlden

Forskarnätverk är viktigast för kvinnliga forskare

Det är viktigare för kvinnor än män att ha goda kontakter med forskarkollegor. Det visar en statistisk analys av sambandet mellan forskningssamarbete och vetenskapliga resultat som SUHF skriver om i sitt internationella nyhetsbrev. Analysen som omfattar runt 30 000 forskare vid 17 medicinska forskningsuniversitet i USA visar bland annat att kvinnliga forskare som citeras ofta tenderar att vara mycket framstående inom sina forskarnätverk, ett samband som inte gäller för män som ofta citeras. Läs mer i nyhetsbrevet 

Ny myndighet föreslås utreda forskningsfusk

I betänkandet ”Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning” föreslås bland annat att frågor om god sed och oredlighet i forskning kommer att regleras i författning i större utsträckning än tidigare. En ny myndighet, Oredlighetsnämnden, föreslås inrättas och kommer då att överta uppgifter som i dag sköts av forskningsutförarna och Expertgruppen för Oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden. Expertgruppen föreslås därmed läggas ner. En annan förändring är att enskilda individer ska kunna anmäla misstanke om oredlighet i forskningen direkt till den nya myndigheten, utan att behöva gå via rektor. Förändringarna är tänka att gälla från 1 januari 2019. Läs betänkandet på regeringens sida.  Läs även en artikel i Tidningen Curie 

Senaste artiklar

2018-02-23
Dags att anmäla dig till Lundaloppet
Dags att anmäla dig till Lundaloppet
2018-02-22
De får utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst
De får utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst
2018-01-26
Aktuellt från universitetsledningen 26 januari
Aktuellt från universitetsledningen 26 januari
2018-01-24
Jubileet avslutas med avstamp
Jubileet avslutas med avstamp
2018-01-18
Systembytet till Statens servicecenters Primula flyttas fram till oktober 2018
Systembytet till Statens servicecenters Primula flyttas fram till oktober 2018

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen