Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Evakuering av KC 4 (del av Kemicentrum)

De som sitter på Kemicentrum, hus 4 har evakuerats från sina arbetsplatser. Det handlar om cirka 140 medarbetare vid förvaltningen, från sektion Ekonomi, HR, LU byggnad, avdelningen forskningsservice, internrevisionen och enstaka medarbetare på LU Service (de som vanligtvis sitter på Byrålogen). Nu har man hittat en mer långsiktig lösning för de berörda.
Händelseförlopp

Uppdaterat 20190603:

Nya lokaler för långsiktig evakuering klara!

Från och med den 17-18 juni så finns det mer långsiktiga arbetsplatser till alla berörda medarbetare.

Sektionerna Ekonomi, HR, internrevision och delar av LU service flyttar in i nya lokaler i Tetra Paks gamla byggnad på Bryggaregatan 28/Öresundsvägen 1 (mellan OKQ8-macken och Lerbäckskolan). Inflyttning sker från och med 17 juni.

Forskningsservice flyttar in den 10 juni i tillfälliga kontorslokaler på Medicon Village. I september flyttar de till permanenta lokaler inom Medicon Village tillsammans med övriga sektionen FSI.

LU Byggnad kommer att flytta in i universitetshusets södra flygel från och med den 18 juni.

Evakueringens orsaker

Det är flera orsaker som har bidragit till evakueringen. Det började med att en stickande lukt upptäcktes i vissa rum på KC4 som ledde till en utrymning. Utrymningen visade på brister gällande två utrymningsvägar. Det har även i samband med pågående entreprenadarbeten upptäckts en låg dos av asbest på plan -1 och 0 i samma hus. Allt detta sammantaget gjorde att Lunds universitet beslutade om evakuering av KC4.

Stickande lukt på KC1, KC3 och KC4

Anställda och studenter har upplevt en stickande lukt på delar av Kemicentrum. Nu har fastighetsägaren Akademiska Hus identifierat den troliga orsaken till den stickande lukten. Den kopplas till undertaksplattor som monterades in under slutet av 2018, i några rum på plan 3 och 4 på KC4, i vissa rum på plan 1 på KC1 (i anslutning till Café Ester) och i vaktmästeriet på KC3. Lukten har inget samband med eventuell asbestförekomst. Tillverkaren Ecophon meddelar att en lukt kan finnas från nytillverkade plattor samt att ökad luftfuktighet och värme kan orsaka att lukten intensifieras. Ecophon garanterar att lukten är ofarlig. Akademiska Hus har nu påbörjat byte av de undertaksplattor på KC1, KC3 och KC4 som bedömts avge lukt. I KC 1 är i stort sett samtliga plattor bytta. Övriga lokaler på Kemicentrum påverkas inte och kan nyttjas som vanligt.

Asbest i damm på byggarbetsplatsen

I samband med entreprenadarbeten på KC4 genomfördes provtagningar för eventuell asbest på plan -1 och plan 0. Vid dessa provtagningar hittades låga doser av asbest i damm på armaturer monterade på kabelstegar (de ställningar som kablarna är fästa i uppe i taken) i korridorerna på plan -1 och 0. Eftersom det inte kan uteslutas spår av asbest i damm även på övriga plan i KC4, beslutade fastighetsägaren Akademiska Hus om provtagning även på övriga våningsplan i KC 4. På plan 3 och 4 har cirka 140 medarbetare på universitetsförvaltningen sin arbetsplats.

Akademiska Hus kommer förutom dammprover även ta luftprover på samtliga plan på KC4. Proverna beräknas vara analyserade i mitten av juni.
Viktigt att veta är att hälsorisken med asbest är försumbar vid låg och kortvarig exponering. De samband med sjukdom som man känner till är kopplad till många års exponering av höga doser av asbest, det har handlat om personer som arbetar i byggbranschen eller liknande.

Vad gäller för övriga Kemicentrum

Flertalet av lokalerna på Kemicentrum har genomgått entreprenadarbeten under de senaste 20 åren. I samband med entreprenadarbeten genomför Akademiska Hus kartläggning, provtagning och erforderlig sanering av asbest. Akademiska Hus har därför inga indikationer i dagsläget på att asbest i damm skulle förekomma i övriga delar på Kemicentrum.

De som är inplanerade att flytta in i bygganden behöver inte oroa sig för asbestrisk eftersom att Akademiska Hus nu gör en grundlig provtagning av alla lokalerna på KC 4.

Fortlöpande arbete angående evakueringen

LU Byggnad har tillsatt en särskild arbetsgrupp som har tagit fram lösningar för det kortsiktiga lokalbehoven och långsiktiga lokalbehoven i samband med evakueringen.

Det finns även en samordningsgrupp med berörda sektionschefer, en representant från företagshälsovården, huvudskyddsombud och internkommunikatör som träffas dagligen för hantera det praktiska. Berörda medarbetare uppdateras löpande via sin närmaste chef.

Läs frågor och svar om asbest, risker och evakueringen

Om du har frågor kan du skicka dem till internkommunikatör anna [dot] mansfeld [at] kommunikation [dot] lu [dot] se

Information om Asbest

Arbets- och miljömedicin Syd har gjort en podd om risker med asbest, lyssna här

Läs Arbetsmiljöverkets faktablad om asbest

Frågor och svar om evakueringen mm

Senaste nyheter

2019-06-17

Ny säkerhetschef för Lunds universitet

Ny säkerhetschef för Lunds universitet
2019-06-13

Digital konferens ska minska klimatavtrycket

Digital konferens ska minska klimatavtrycket
2019-06-13

Lunds universitet invalt i europeisk mångmiljardsatsning på livsmedel

Lunds universitet invalt i europeisk mångmiljardsatsning på livsmedel
2019-06-05

Få tar ut friskvårdsbidrag

Få tar ut friskvårdsbidrag
2019-06-05

Rektor: Viktigt för ledare att kunna ta obekväma beslut

Rektor: Viktigt för ledare att kunna ta obekväma beslut

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen