Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

FAQ för studenter angående coronavirusets utbrott

Här listas några frågor och svar angående Lunds universitets hantering av coronavirusets utbrott för studenter. Dessa frågor och svar uppdateras löpande efter hand som nya frågor kommer in.

Lunds universitets hantering


Kommer Lunds universitet att anta nya studenter till hösten? (2020-03-23)

Gör en ansökan till det du vill läsa i höst på www.antagning.se, sista ansökningsdag är den 15:e april. Det är viktigt att du gör din ansökan i tid för att vara med i urvalet (även om Ingen vet helt säkert på vilket sätt undervisningen kommer att bedrivas i höst).

Stänger Lunds universitet och vad händer med min undervisning? (2020-03-18)

Universitetet har gått över till distansundervisning med anledning av det nya coronavirusets snabba spridning. Det ser olika ut på varje fakultet vad gäller utbildningarnas karaktär och förutsättningar men i huvudsak kommer ingen undervisning och examination att vara campusförlagd.

Universitetets verksamhet pågår annars som vanligt och bibliotek och studieplatser är öppna. Men du kan komma att behöva ditt passerkort för att komma in i lokalerna. Se bibliotekens öppettider här.

Om du har frågor angående din utbildning kan du vända dig till din kursansvarige.

Vad gör Lunds universitet för att stötta samhället i dessa coronatider? (2020-03-23)

Medicinska fakulteten och Region Skåne har träffat en överenskommelse om att studenter kan anställas i vården, främst läkar- och sjuksköterskestudenter som är i slutet av sin utbildning.

Det finns även en stor grupp forskare och lärare som i sin tjänst kombinerar forskning, undervisning och arbete i sjukvården. I överenskommelsen ingår att de ska kunna öka sin arbetstid i sjukvården om  belastningen på sjukvården ökar.

Andra initiativ som pågår vid universitetet är insamling av skyddsutrustning och desinfektionsmedel på Medicinsk fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och LTH. Dagligen levereras material från olika delar av universitetet till Skånes universitetssjukhus. Läs artikeln "Sjukvården får stöd av universitetets studenter och medarbetare.

Vart vänder jag mig om jag vill hjälpa till? (2020-03-21)

Verksamheter inom Lunds universitet som vill bidra med skyddsutrustning och desinfektionsmedel kan kontakta: material [dot] sus [at] skane [dot] se.

Studenter inom de medicinska utbildningarna som vill ställa upp och arbeta i vården kontaktar vården via: Covid19 [dot] bemanning [dot] sus [at] skane [dot] se 

Hur hanterar Lunds universitet coronavirusutbrottets risker? (2020-03-20)

Universitetet har tillsatt en krisledningsgrupp som träffas varje vardag klockan 8 för att hantera de övergripande frågorna i samband med virusets utbrott. Gruppen bevakar de ansvariga myndigheternas uppdateringar och följer andra lärosätens hantering i frågan.

En operativ arbetsgrupp hanterar det löpande aktiviteterna som att hålla verksamheten uppdaterad och svara på inkommande frågor och synpunkter från studenter och medarbetare. Om du har frågor kan du som student vända dig till studentreception [at] lu [dot] se.

Hur hålls studenter informerade om läget? (2020-03-05)

Alla studenter uppmanas att hålla sig uppdaterade om universitets information på Medarbetarwebbens sida om corona. Eftersom det ser olika ut på olika fakulteter så hänvisar vi alla frågor om distansutbildning till respektive fakultet. Kontakta din kursansvarige eller motsvarande.

Universitetet har ställt in evenemang där många människor träffas, men varför hålls det fortfarande evenemang i staden? (2020-03-20)
Universitetet har ställt om till distansundervisning och ställer in evenemang som vi bedömer inte kan genomföras på ett säkert sätt.
Nationer och andra studentorganisationer är fristående från universitetet och fattar sina egna beslut.

Studierelaterade frågor


När kommer undervisningen bli som vanligt igen? (2020-03-23)

Lunds universitet kommer att fortsätta med distansundervisning så länge som regeringen rekommenderar oss att göra det. Hur länge det blir beror på hur smittspridningen utvecklas.

Hur långt innan får vi studenter reda på att universitet återgår till vanlig undervisning från distansundervisning? (2020-03-23)

Universitet kommer att fortsätta med distansundervisning så länge som regeringen bedömer att det är nödvändigt för att sänka smittspridningstakten.
Det tar förmodligen lite tid att återgå till vanlig undervisning igen, men du kommer att informeras av din kursansvarige.

I min utbildning har jag VFU/praktik/klinisk placering i Sverige. Kan jag genomföra den? (2020-03-23)

Din handledare på din VFU/praktik/kliniska placering ska informera dig om vilka ev. begränsningar som finns där just du ska vara.
Våra studenter utför viktiga uppgifter för samhället.

Jag har frågor om hur kvalitén på min utbildning blir nu när det är distansundervisning? (2020-03-20)
För oss på Lunds universitet är det viktigt att du får en bra utbildning. Omställningen gick fort och det är många faktorer att tänka på.

Om du har frågor ska du i första hand vända dig till undervisande lärare, kursansvarig eller studierektor.

Din studentkår bevakar kvalitén på dina kurser/program. Om du har frågor eller behöver hjälp är du välkommen att kontakta din studentkår.

Personrelaterade frågor


Jag tror att en i min studentkorridor är sjuk. Vad kan jag göra? (2020-03-23)

Var en bra vän och fråga om din korridorkompis behöver hjälp med något. Hen kanske inte kan handla mat själv eller vill ha hjälp med något annat. Om du har några frågor om din boendesituation är du alltid välkommen att kontakta din hyresvärd. De finns där för att stötta sina boende. Om någon i korridoren blir dåligt behandlad, och ni inte kan reda ut det själva, måste ni be om hjälp.

I min studentkorridor har det hänt att det samlats större grupper som inte bor på korridoren. Vad kan jag göra? (2020-03-23)

Om det händer något på din korridor som gör att du inte känner dig trygg där, ska du ta upp det med din hyresvärd. Händer det efter kontorstid kan du kontakta väktare. AF Bostäders hyresgäster kan kontakta Securitas, tfn 046-30 74 26.

När ska jag stanna hemma och vilka regler gäller? (2020-03-19)

Folkhälsomyndigeten uppmanar alla med symtom som snuva, hosta eller feber att stanna hemma och avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Även om du bara känner dig lite sjuk ska du inte röra dig på campusområdet. Läs mer på Folkhälsomyndighetens sida.

Om du är sjuk och känner att du inte orkar studera, ska du sjukanmäla dig. Om du har mildare symptom kan du fortsätta studera via distansutbildningen.

Hur påverkas mitt studiemedel om jag inte kan utföra mina studier p g a coronautbrottet? (2020-03-13)

Läs mer om studiemedel på CSN:s sida om coronainformation

Reserelaterade frågor, hem och ut


Jag har nyligen varit utomlands. Kan jag röra mig på universitetsområdet? (2020-03-17)

Det är ingen särskild karantän för de som varit utomlands, men om du har symtom (snuva hosta och feber) ska du hålla dig hemma, oavsett om du varit utomlands eller inte. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.

Jag har planerat att resa under våren (2020-03-16)

Lunds universitet avråder alla medarbetare och studenter från utlandsresor tills vidare. När det gäller inrikesresor vill Folkhälsomyndigheten att man tänker igenom om det är nödvändigt.

Jag ska på utbytesstudier i höst. Kommer jag att kunna åka? (2020-03-05)

Det är svårt att veta hur läget är i höst i de många länderna som vi har partneruniversitet i. Håll dig uppdaterad via UD:s reserekommendationer. Din utbyteskoordinator håller kontakt med partneruniversiteten och kan ge dig information. Du är också välkommen att vända dig till studentreception [at] lu [dot] se. För säkerhets skull kan du även söka till höstens kurser i Lund (senast den 15 april). Kom ihåg att tacka nej om det visar sig att du inte ska läsa dem.

Jag vill säga upp mitt bostadskontrakt, vad är det som gäller? (2020-03-20)
Kontakta din bostadsvärd. I ditt bostadskontrakt står det vilken uppsägningstid du har. Om du har frågor om betalningen av din hyra eller hur du ska göra din uppsägning behöver du kontakta din hyresvärd.

Nuvarande studentutbyte


Frågor om försäkringar för studenter som befinner sig i olika delar av världen hanteras av Kammarkollegiet.
Läs Kammarkollegiets frågor och svar angående coronautbrottet.

Jag är utomlands inom mina studier, kommer Lunds universitet att kalla hem mig? (2020-03-19)

Du kan välja att avbryta dina utbytesstudier/utlandspraktik om du vill. LU följer händelseutvecklingen och skulle det komma ett annat beslut så kommer du att bli kontaktad. Tänk på att följa de råd som du får av ditt värduniversitet/handledare och håll dig uppdaterad.

Jag är på utbyte på utomlands, hur ska jag göra om jag väljer att avbryta utbytet? (2020-03-16)

Kontakta din internationella koordinator om du bestämmer dig för att avbryta ditt utbyte. Meddela också ditt värduniversitet. Boka din resa hem. Om du behöver hjälp med bokning, kan du kontakta Falck Global Assistance tel: +46 8 587 717 49, e-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com

Jag är på Minor Field Studies (MFS), vad gäller för mig? (2020-03-16)

Alla som har SIDAs stipendium för MFS måste avbryta och återvända till Sverige. De har undertecknat ett villkorsdokument där det står att de måste avbryta om svenska UD avråder från resor, även om det är den lägre graden av avrådan.

Jag gör Erasmuspraktik nu under våren. Vad händer om jag vill avbryta min praktik förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium? (2020-03-09)

Pengarna till de stipendier som vi på Lunds universitet delar ut till våra studenter kommer från Universitets och högskolerådet. Det är deras regler som styr hur vi får använda dem. Läs mer på Universitets och högskolerådet sida. Tänk på att kontakta CSN om du avbryter/ställer in dina utbytesstudier eller poänggivade praktik utomlands.

Kontakta oss gärna om du har frågor kring din situation erasmuspraktik [at] er [dot] lu [dot] se.

Frågor och svar

För andra frågor
Medarbetare: corona [at] bygg [dot] lu [dot] se
Studenter: studentreception [at] lu [dot] se
Se mer på Studentreceptions sida

Läs om goda intiativ som pågår #tillsammansmotcorona

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • undvik närkontakt med sjuka människor.
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.
  • hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
  • stanna hemma om du är sjuk.
  • undvik längre resor, såväl utrikes som inrikes

Ha digitala möten

Det finns olika lösningar, t ex Teams,
Läs lathund för Teams.
Mer om digitala möten

Undervisa on-line

Det finns stöd i Canvas när du ändrar din salsundervisning till distansundervisning, läs mer.
Alla lärare kan få stöd i att undervisa digitalt på på lärplattformen canvas sidor (logga in med Lucat).

Gör dig nåbar!

Alla medarbetare och studenter uppmanas att ange sitt mobilnummer i Passport. Då kan vi skicka sms till dig, om det skulle behövas.  
1. Gå in på portalen Passport
2. Logga in som “Användare"
3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
4. Följ instruktionerna.

Läs fler praktiska tips

Senaste nyheter

2020-03-27

De lotsar rätt till digital undervisning

De lotsar rätt till digital undervisning
2020-03-27

Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar

Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar
2020-03-27

Universitetets hantering av coronavirusets spridning

Universitetets hantering av coronavirusets spridning
2020-03-27

Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet

Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet
2020-03-26

Inställt- Hållbart arbete hemifrån – hur ska vi tänka?

Inställt- Hållbart arbete hemifrån – hur ska vi tänka?

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen