Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Förstudie om tentaservice

En förstudie om hantering av tentamen har utförts av projektledare Linda Petersson på uppdrag av Förvaltningschefen. Syftet med förstudien är att undersöka hur tentamen genomförs vid Lunds universitet idag, se vilka förbättringsmöjligheter det finns och hitta samordningsvinster.

Femtio medarbetare från olika fakulteter, institutioner och sektioner har intervjuats för att kartlägga nuläget och se behoven. Parallellt har man även tittat på hur det ser ut på andra lärosäten.

Intervjuerna visar att flera fakulteter upplever svårigheter med att hitta och administrera tentamensvakter under tillfälliga anställningsformer. Andra problem som lyfts är bristande digital kompetens och brist på lokaler med digitala möjligheter. Något som blir ännu viktigare med ökade krav för studenter med pedagogiskt stöd. En bättre samordning för att maximera nyttjandet av befintliga lokaler efterfrågades. I synnerhet i samband med omtentor och tentamen i enskilt eller mindre rum.

Förstudien lyfter fem utvecklingsområden som hänger ihop och som skulle skapa en enklare, rättssäkrare, effektivare och professionellare tentamensprocess för både lärare, studenter och administratörer.  

  • Central tentamensservice som omfattar lokalbokning, bokning av tentamensvärdar och anpassningar för studenter med behov av särskilt stöd. 
  • Fler digitala tentamen, där studenter och lärare skriver och rättar digitalt.
  • En generell utveckling av studenternas digitala miljö, där studenterna ges en enhetlig, modern och digital upplevelse, oberoende av institution eller fakultet. Ett samlat ställe där alla studenter ser sina kurser, anmäler sig, avanmäler sig, ser vilken lokal tentamen är i, kan chatta med lärare och kursare, se kurslitteratur, får sitt resultat, göra sin digitala tentamen och ”aktivera” när man vill använda sitt intyg om särskilt stöd.
  • Fler lokaler som lämpar sig för digital salstentamen
  • Bättre systemstöd för att maximera lokalutnyttjandet och för att schemalägga tentamensvärdar.

Förstudien kommer nu att gå över i ett projekt som kommer att ledas av LU Byggnad och ska vara klart 2021-03-31.

Senaste nyheter

2020-05-29

Internationell konferens om riskutsatta forskare - digitalt

Internationell konferens om riskutsatta forskare - digitalt
2020-05-29

Framtidsveckan blir den 12-18 oktober

Framtidsveckan blir den 12-18 oktober
2020-05-29

Fri entré till Skissernas Museum

Fri entré till Skissernas Museum
2020-05-29

Nytt regeringsbeslut om höstterminen

Nytt regeringsbeslut om höstterminen
2020-05-29

Rapport från RQ20s ämnespanelvecka

Rapport från RQ20s ämnespanelvecka

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen