Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

GDPR och samtycke från personer på bild och i film

Den 25 maj 2018 träder en ny lag i kraft: Dataskyddsförordningen, eller GDPR som den heter gemensamt inom EU.

Rättslig grund    

Nytt är att universitetet behöver en rättslig grund för att hantera personuppgifter, till exempel foton och filmer. För foton och filmer som visar anställda i sin tjänst behövs inget tillstånd – det ingår i uppdraget att upplysa allmänheten och informera om vår verksamhet. Detsamma gäller mingel- och publikbilder från våra egna evenemang när vi publicerar bilderna för att upplysa om vår verksamhet. Denna rättsliga grund heter Uppgift av allmänt intresse.

I vissa fall behövs skriftligt samtycke från personer som förekommer på foton och i filmer. Det gäller när personerna är utbytbara, när det inte är just den specifika personen som vi berättar om, så kallade genrebilder. Då heter den rättsliga grunden samtycke, och ett skriftligt godkännande krävs för att få spara eller publicera uppgifterna. Om foto på en anställd används i genresammanhang krävs också samtycke.

Informera alltid om fotografering och filmning

Vi måste alltid informera om att vi kommer att fotografera och filma på evenemang, till exempel i inbjudan och skyltar vid ingång till evenemanget. Om möjligt ska vi också tillhandahålla foto- och filmfria zoner där man kan sitta om man inte vill vara med på bild. 

Samtyckesblankett som ska användas vid filmning och fotografering då samtycke krävs:

Publicering som sker under utgivningsbevis berörs inte av GDPR.

Sammanfattning

Utgå från syftet med bilden snarare än själva bilden. Om du använder bilden för att upplysa om en del av universitetets verksamhet och de personer som är på bild är väsentliga behöver du inget skriftligt samtycke. Om personerna är utbytbara och bilden används som en genrebild behöver du skriftligt samtycke.    

Universitetets upphandlade fotografer är införstådda med att GDPR kan påverka de uppdrag de får av oss. 
Läs mer om våra upphandlade fotografer här

Informationen ovan kan komma att förändras efterhand som lagen tolkas. För aktuell information hänvisar vi till Datainspektionen, som är ansvarig myndighet, och Lunds universitets projekt som arbetar med att ta fram riktlinjer.

För aktuell information hänvisar vi till Datainspektionen, som är ansvarig myndighet, och Lunds universitets projekt som arbetar med att ta fram riktlinjer.

Upphovsrätt 

Fotografier skyddas av upphovsrätten, vilket bland annat innebär att upphovspersonen, det vill säga fotografen, har rätt att bli omnämnd i anslutning till verket. Rätten gäller i alla sammanhang förutom där det är praktiskt eller tekniskt omöjligt. Detta är den ideella delen av upphovsrätten och går inte att avtala bort.

 

 

Senaste nyheter

2018-10-09
Nominera kandidater till Administrativa priset
Nominera kandidater till Administrativa priset
2018-10-08
Primula åter tillgängligt
Primula åter tillgängligt
2018-09-20
Tellus – LU:s arbete mot sexuella trakasserier: Snart kommer en inbjudan! 
Tellus – LU:s arbete mot sexuella trakasserier: Snart kommer en inbjudan! 
2018-09-13
Lönerevision för medlemmar i Saco
Lönerevision för medlemmar i Saco
2018-09-12
Vill du vara med i Forskarturnén våren 2019?
Vill du vara med i Forskarturnén våren 2019?

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen