Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

HR-strategier för forskare

Lunds universitet har beslutat att ansöka om Europeiska kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research Award. Denna utmärkelse ges till organisationer som följer den europeiska stadgan för forskare samt riktlinjerna för rekrytering av forskare, The European Charter and Code for Researchers och Open and Transparent Meritbased Recruitment.

I mars 2005 utfärdade Europeiska kommissionen en rekommendation om den europeiska stadgan för forskare och uppförandekoden för rekrytering av forskare, Charter&Code. Bakgrunden till stadgan är att man vill stärka europeisk forskning samt stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken.

I enlighet med Europeiska kommissionens ambition att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan förbättra villkoren för den fria forskningen. Kommissionen vill också främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt underlätta ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten.

En attraktiv arbetsplats för forskare

Charter and Code riktar sig till forskare i alla skeden av deras karriärer och täcker samtliga forskningsområden inom både den offentliga och privata sektorn. Charter&Code består av allmänna principer och krav som definierar roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare att arbeta inom.

Arbetsgivare – som Lunds universitet – som anammar Charter&Code visar därmed sin avsikt att agera ansvarsfullt och professionellt mot sina anställda. Man åtar sig att främja likabehandling och insyn i rekryteringsprocesser samt ha rättvisa villkor för forskare, med avsikt att bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Syftet är att bli en attraktiv arbetsplats för forskare som söker en ny arbetsgivare eller värd för sina forskningsprojekt.

Detta händer på Lunds universitet

Den 10 januari 2019 tog rektor Torbjörn von Schantz beslut om att Lunds universitet ska ansöka om utmärkelsen HR Excellence in Research. Arbetet leds av en styrgrupp med vicerektor Stacey Sörensen som ordförande. Projektledare för arbetet är Gunilla Thylander på sektionen HR.

Inför ansökan sker arbetet enligt de steg som bilden nedan visar:

Tabell över HR-strategier

Projektet arbetar inledningsvis med att ta fram en gap-analys för att kunna bedöma inom vilka områden universitetet behöver utvecklas och förbättras för att kunna leva upp till Charter&Code. Arbetet baseras på EU-kommissionens verktyg HR Strategy for researchers (HRS4R) och vid genomförande av analysen kommer företrädare från alla nivåer i forskargruppen vid universitet att involveras.

Läs mer om HR Strategy for Researchers (nytt fönster)

Analysen av forskningsstadgan består av 40 principer inom fyra olika områden:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor
  • Forskarutbildning, kompetens- och karriärutveckling

Baserat på resultaten från analysen kommer Lunds universitet att ta fram en handlingsplan med åtgärder för att säkerställa att universitetet har en forskningsmiljö med arbetsvillkor som följer Charter&Code.

Läs mer i projektets blogg

Kontakt

Gunilla Thylander, projektledare
E-mejl:
gunilla [dot] thylander [at] hr [dot] lu [dot] se
Telefon: 046-222 15 03

Projektorganisation

Styrgrupp

Stacey Sörensen, Projektägare, vicerektor
Jesper Falkheimer, sektionschef Forskning, samverkan och innovation
Ann Silbersky Isaksson, personaldirektör

Projektgrupp

Gunilla Thylander, projektledare, sektionen HR
Anneli Wiklander, Forskning, samverkan och innovation

Läs mer i projektets blogg

Senaste nyheter

2019-06-17

Ny säkerhetschef för Lunds universitet

Ny säkerhetschef för Lunds universitet
2019-06-13

Digital konferens ska minska klimatavtrycket

Digital konferens ska minska klimatavtrycket
2019-06-13

Lunds universitet invalt i europeisk mångmiljardsatsning på livsmedel

Lunds universitet invalt i europeisk mångmiljardsatsning på livsmedel
2019-06-05

Få tar ut friskvårdsbidrag

Få tar ut friskvårdsbidrag
2019-06-05

Rektor: Viktigt för ledare att kunna ta obekväma beslut

Rektor: Viktigt för ledare att kunna ta obekväma beslut

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen