Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar

Det är ännu tidigt att till fullo förstå konsekvenserna av coronavirusets utbrott. Permitteringar och varsel är ett faktum och omställningsfrågan aktuellare än någonsin. Flera olika insatser kommer att behövas på både kort och lång sikt. Nu ger Lunds universitet fakulteterna och dess lärare möjlighet att ansöka om medel för utveckling av uppdragsutbildning som ska bidra till att lösa våra samhällsutmaningar.

Universitetet genomför sedan en tid tillbaka en strategisk satsning för att stärka och utveckla uppdragsutbildning vid Lunds universitet. Satsningen ska stimulera ökad samverkan med företag, myndigheter och organisationer kring deras behov av  kompetensutveckling, så att de står bättre rustade att hantera både befintliga och förändrade arbetsuppgifter. På samma gång får universitetet aktuell återkoppling till både grundutbildning och forskning och utvecklar därigenom sin verksamhet.

Mot bakgrund av den pågående satsningen har rektor fattat beslut om anvisning av medel för utveckling av uppdragsutbildningar. Lunds universitet utlyser medel om maximalt 200 000 kr under  sex månader per koncept. Målet är att stödja verksamheter i uppbyggandet av universitetets uppdragsutbildningar.

En första utlysningsomgång är öppen mellan den 1 april och 14 maj. Beslut om tilldelning av medel fattas av utbildningsnämnden efter beredning i utskottet för uppdragsutbildning. 

För intresserade som inte har möjlighet att söka nu, kommer nästa ansökningsomgång att öppna upp under tidig höst 2020. I enlighet med tidigare beslut av rektor finns även medel avsatta för ytterligare utlysningar under 2021.

Läs mer om utlysningen på LUCE:s sidor

Senaste nyheter

2020-05-29

Internationell konferens om riskutsatta forskare - digitalt

Internationell konferens om riskutsatta forskare - digitalt
2020-05-29

Framtidsveckan blir den 12-18 oktober

Framtidsveckan blir den 12-18 oktober
2020-05-29

Fri entré till Skissernas Museum

Fri entré till Skissernas Museum
2020-05-29

Nytt regeringsbeslut om höstterminen

Nytt regeringsbeslut om höstterminen
2020-05-29

Rapport från RQ20s ämnespanelvecka

Rapport från RQ20s ämnespanelvecka

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen