Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyhetsbrev från universitetsledningen 6 oktober

På ledningens agenda


”Uppdragsutbildningen ska utvecklas”

Docent Agneta Blom har haft i uppdrag att titta på förutsättningarna för att utveckla uppdragsutbildningen vid LU. Det är ett bra avstamp för att vidareutveckla uppdragsutbildningen, skriver rektor i sin blogg. För universitetet är uppdragsutbildning en viktig strategisk fråga, och när rapporten visar att det finns brister i organisationen – bland annat har utredaren inte kunnat få en samlad bild över hur omfattande uppdragsutbildningen totalt sett är vid LU – så finns det anledning att vidta åtgärder. Bland annat behövs det nyckeltal och en tydlig strategi. ”En viktig del i det kommande arbetet är att uppdragsutbildningarna förankras hos dekaner och på institutioner. Det behövs mer uppsökande arbete och analyser på vad omvärlden har för behov av utbildningar”, skriver Torbjörn von Schantz. Läs mer i rektorsbloggen Läs även i LUM

Etiska dilemman i ny seminarieserie

Etikrådet ordnar i höst en ny öppen seminarieserie som kommer att handla om olika etiska dilemman som kan uppstå inom universitetet. Serien inleds den 12 oktober med temat ”Läraren – inspirerande mentor och kamrat eller myndighetsutövare?” Läs mer i rektorsbloggen och se inbjudan här (pdf)

”Stark ekonomi präglar budgeten”

I regeringens budgetproposition görs flera satsningar inom flera områden. ”De extra satsningar som Lunds universitet kan ta del av är de inom vård och omsorg, kunskapslyft och det som regeringen kallar ”Hela Sverige ska leva” där det bland annat planeras lärcentra i kommunerna som innefattar nätbaserade kurser, vuxenutbildning men även universitetsutbildning. Jag tror att vi bland annat kan tänka in breddat deltagande här och kanske kan vi även prova att docka in i yrkesutbildningar”, skriver rektor i sin blogg. Även antalet utbildningsplatser ökar. Totalt får Lunds universitet drygt 26 miljoner kronor i ökade anslag till utbildning under 2018. Läs mer i rektorsbloggen Läs även om budgeten i LUM

Sylvia Schwaag Serger ny prorektor

Den 20 september beslutade universitetsstyrelsen att utse Sylvia Schwaag Serger till ny prorektor. Hon tillträder uppdraget den 1 januari 2018.
Schwaag Serger arbetar idag på Vinnova som internationellt ansvarig och är adjungerad professor vid Ekonomihögskolan i Lund. Läs mer på LU:s webbplats och i rektorsbloggen

Antalet digitala examinationer ska öka

Ett steg i linje med den handlingsplan för utveckling av e-lärande för 2016-2018 som tagits fram är att universitetet under en tvåårsperiod kommer att prova ett nytt verktyg för digital examination. ”Vi räknar med att pilotprojektet kan starta under tidig vår 2018 och inom två år bör vi ha kommit upp i en nivå där 25-30 procent av examinationerna är digitala”, skriver rektor i sin blogg. Fördelarna är bland annat att det frigör tid både för lärare och studenter och underlättar studenternas krav på anonyma tentor. Läs mer i rektorsbloggen

Aktuellt vid LU

Nominera kandidater till Administrativa priset

Anställda och studenter vid Lunds universitet har möjlighet att föreslå kandidater till Lunds universitets administrativa pris 2018. Genom priset vill universitetsledningen uppmärksamma utmärkta insatser i administrationen inom hela universitetet. Sista nomineringsdag är 23 oktober. Läs mer på Medarbetarwebben

Vetenskapsvecka om framtidens universitet

Den 16 oktober drar 350-årsjubileets vetenskapsvecka ”Framtidens universitet” igång. I ett fullspäckat program märks bland mycket annat Hållbarhetsforums seminarium och workshop ”Framtidens hållbara universitet” där bland andra vicerektor Bo-Anders Jönsson och universitetsdirektör Susanne Kristensson medverkar. Ett annat arrangemang är Cookalong 16 oktober där forskare, kockar och entreprenörer ger sig in i en kreativ matlagningsövning med vetenskapligt avstamp. Läs mer om vetenskapsveckan på jubileets sajt och om "Framtidens hållbara universitet" här och Cookalong här

Jayne Svenungsson ny ledamot i Svenska Akademien

Jayne Svenungsson är den första kvinnliga professorn i systematisk teologi i Sverige. Hon efterträder författaren Torgny Lindgren på stol nummer nio i Svenska Akademien, där hon inträder vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december. Läs mer på lu.se

Stora anslag från KAW

Två projekt vid Lunds universitet får sammanlagt drygt 60 miljoner kronor i anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Det ena forskningsprojektet är knutet till LTH och ska utforska möjligheten att på atomnivå påverka ett materials elektriska egenskaper. Det andra projektet sätter fokus på universums födelse och är kopplat till Naturvetenskapliga fakulteten. Läs mer på LU:s webb

Nytt nyhetsbrev från LU

I det nya nyhetsbrevet Apropå från Lunds universitet kommenterar några av universitetets 4800 forskare aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor. Dessutom får läsarna de senaste forskningsnyheterna från LU. Läs mer och prenumerera här

Aktuellt i omvärlden

Lärosäten i stora städer producerar mindre forskning

Lärosäten i stora städer producerar mindre forskning som ofta citeras, än lärosäten på andra håll. Förklaringen till resultatet kan vara att höga hyres- och levnadsomkostnader avskräcker den bästa personalen och de bästa studenterna. Det menar forskare från Utrecht University i Nederländerna, vilket SUHF skriver om i sitt internationella nyhetsbrev. Forskarna har analyserat forskningsresultat från 750 universitet. ”Analysen visar att lärosäten i stora städer inte producerar fler ofta citerade artiklar än andra lärosäten, och att antalet snarast minskar i takt med att befolkningen ökar. Det går stick i stäv med en vanlig uppfattning att de stora städerna erbjuder en positiv forskningsmiljö”, skriver SUHF. Läs mer i SUHF:s nyhetsbrev

Fördelarna med universitetsutbildning fortsatt höga

Fördelarna med högre utbildning är fortsatt höga, men varierar beroende på ämnesområde. Det skriver OECD i sin årliga rapport Education at a Glance. Däremot lyckas inte universiteten vare sig erbjuda studenter eller få dem att välja de studievägar som ger störst möjligheter på arbetsmarknaden. Läs mer på OECD:s webbplats

”Friheten krymper i akademin”

Den akademiska friheten minskar i flera av Europas länder. Forskares frihet att välja forskningsproblem, att publicera och yttra sig om resultat minskar i Europa. Sverige ligger dock bra till i deras mätningar, skriver Tidningen Curie. Men när det gäller institutionell frihet hamnar Sverige bland de sämre i Europa. En brittisk studie har jämfört lagstiftningen i 28 EU-länder avseende bland annat friheten att forska och undervisa, autonomi från staten, kollegialt styre och anställningstrygghet. Sverige kommer först på plats 23 av 28. Det svenska resultatet påverkas av att utbildningens frihet inte är reglerad i grundlagen. Det har också stor betydelse att regeringen tillsätter rektor och majoriteten av ledamöterna i lärosätenas styrelser. Läs mer i Tidningen Curie

Senaste artiklar

2017-12-06
Aktuellt från universitetsledningen 6 december
Aktuellt från universitetsledningen 6 december
2017-12-04
Utvärdering av Lunds universitets 350-årsjubileum
Utvärdering av Lunds universitets 350-årsjubileum
2017-11-29
Årets administrativa pristagare utsedda
Årets administrativa pristagare utsedda
2017-11-27
Inför nedstängning av Primula under våren 2018
Inför nedstängning av Primula under våren 2018
2017-11-13
Var med och förbättra Universitetsbiblioteket
Var med och förbättra Universitetsbiblioteket

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen