Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet

Här kommer lite praktiska tips för vad man kan göra för att undvika smitta samt sköta arbete och studier i dessa coronatider.

Vad du själva kan göra för att undvika smitta

 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk, då hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
 • Stanna hemma när du har snuva, hosta eller feber för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.
 • Undvik att hälsa med handskakning eller kram.

Få mer tips på Folkhälsomyndighetens sida


Var förberedd!

 • Ta med dig din bärbara dator (med sladd) varje dag om möjligt, ut i fall du behöver arbeta hemma nästa dag.
 • Säkerställ att du har VPN-koppling (logga in med ditt Lucat-id).

Tips för att arbeta/studera hemifrån


Skapa en hälsosam arbetsmiljö i hemmet:

 • Försök behåll dina rutiner eller skapa nya som passar situationen - det signalerar lugn och trygghet till kroppen.
 • Tänk flexibilitet, ofta är inte vår hemmiljö anpassad för sittande kontorsarbete. Variera sittandet och ta korta pauser.
 • Använd er av Pausit, vårt pausprogram som finns att ladda ner.
 • Ha kontakt med din arbetsplats och kollegor via telefon eller digitala kanaler.
 • Digital fika är ett alternativ.
 • Försök komma ut och få dagsljus och daglig motion varje dag (om du inte är sjuk).
 • Känner du dig orolig, var inte ensam med dina tankar utan umgås med andra som du känner dig trygg med. Försök hitta en balans mellan att prata om din oro och prata om annat för att distrahera tankarna.  
 • Begränsa ditt nyhetsflöde och håll dig till tillförlitliga källor.

Och kom ihåg – det här kommer att gå över!

För studenter finns tips på effektivt lärande med on-linekurser på YouTube


Ha digitala möten


Övergång till distansundervisning


Alla lärare och medarbetare kan få stöd för digital undervisning och digitala möten i lärplattformen Canvas. Där kan du ta del av de digitala verktyg och möjligheter som finns och få instruktioner om hur du använder dem. Läs mer på Canvas sidor (logga in med Lucat).

Universitetskanslerämbetet (UKÄ) har ändrat sin regeltillämpning i samband med coronautbrottet. Till exempel tillåter man brådskande ändringar av examinationsformer och att ändringar av kursplaner får göras i efterhand. Examinationer kan också i värsta fall behöva senareläggas eller helt ställas in.

Universitetet har beslutat att tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2020 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med angivande av skälen för ändring.

UKÄ tillåter också brådskande förändringar av utbildningsprogram. Övergången till nätbaserad undervisning kan i vissa fall innebära att ordningen på programkurser brådskande behöver kastas om eller förändras. Läs mer om UKÄs förändrade regeltillämpning i samband med coronautbrottet.


Digitala lösningar för disputationer och föreläsningar


En doktorsavhandling ska ha försvarats muntligen vid en offentlig disputation enligt högskoleförordningen. Att disputationen ska vara offentlig innebär att den ska vara öppen för allmänheten att ta del av.

Universitetet fattade den 17 mars 2020 beslut om att genomföra utbildning och examination på distans from den 18 mars 2020. Detta omfattar också disputationer.

Med anledning av utbrottet av Corona-viruset har Universitetskanslersämbetet (UKÄ) angett att de inte anser att det finns några rättsliga hinder mot att doktorander, betygsnämnder och andra deltagare vid en disputation kan närvara på distans via länk. UKÄ har även framfört att de anser att kravet på offentlighet kan tillgodoses genom att allmänheten ges möjligheten att via länk ta del av disputationen med hjälp av dator. Universitet bör även tillhandahålla lokal där allmänheten kan ta del av disputationen digitalt.  Men Folkhälsomyndighetens rekommendationer om sociala kontakter ska då också beaktas. Läs mer om UKÄs förändrade regeltillämpning på UKÄ:s webb.

Läs mer detaljer om hur du går tillväga under FAQ för medarbetare

LU konferens erbjuder digitala lösningar för disputationer och föreläsningar. LU konferens kan koppla upp deltagare från andra länder och kan filma föreläsningar; göra dem tillgängliga on demand eller streama dem live. Kontakta LU Konferens om du vill veta mer, 046-222 77 17 eller richie [dot] gray [at] service [dot] lu [dot] se.


Skydda information och data


Risker och hot mot vår informationssäkerhet ökar på grund av corona och vid distansarbete. Här kommer LU:s rekommendationer:

 • Använd bara verktyg och kommunikationskanaler som är godkända av eller ställs till förfogande av LU.
 • Använd VPN-lösning när du kopplar upp dig på distans.
 • Använd ditt LU-mejlkonto för arbetsrelaterade e-post.
 • Var extra uppmärksam på falska mejl eller sms, som utger sig för att vara nyheter eller information om coronaviruset. Cyberbrottslingar vet att chanserna för lyckad phishing är större när det berör känsliga ämnen.
 • Skydda den fysiska åtkomsten till din dator, lämna inte datorn påloggad utan tillsyn och se till att extra känslig information inte är synlig för obehöriga på dina skärmar.
 • När du sitter uppkopplad via nät utanför LU, finns det risk att inkommande e-post blir hanterad som SPAM. Kolla därför din skräppostmapp regelbundet så att du inte missar viktiga mejl, gör den gärna till favorit.
 • Det är inte tillåtet att ha en automatisk vidarebefordran av e-post från din LU-adress till en privat mejladress.
 • LUs regelverk gäller även när du arbetar på distans och hemifrån.

För IT-relaterade frågor kontakta som vanligt Servicedesk [at] lu [dot] se annars kontakta informationssakerhet [at] lu [dot] se


Gör dig nåbar!


Alla medarbetare och studenter uppmanas att ange sitt mobilnummer i Passport. Då kan vi skicka sms till dig, om det skulle behövas.  

 1. Gå in på Kontohanteringsportalen Passport  
 2. Logga in som “Användare"
 3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
 4. Följ instruktionerna.

  Att tänka på vid sammankomster


  Lunds universitet följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens förbud mot sammankomster med fler än 500 deltagare. Sammankomster med färre deltagare än 500 är inte inställda.

  Men vi rekommenderar att du gör en riskbedömning med hjälp av Folkhälsomyndigheternas rekommendationer för evenemang och tar beslut tillsammans med chef och skyddsombud.


  Respektera den personliga integriteten 

  • Tänk på att uppgifter om en persons hälsotillstånd är känsliga personuppgifter. De får behandlas endast för särskilda ändamål. Kontakta dataskyddsombud [at] lu [dot] se om du har frågor. Vi påminner också om att känsliga personuppgifter inte får skickas med e-post utan kryptering.

  Läs mer under Datainspektionens information om personuppgifter och Corona


  Lokalvård under Coronautbrottet


  Lokalservice gör prioriteringar för att kunna minska smittspridning och samtidigt ge en skälig arbetsmiljö. Lokalvårdarna ska prioritera att utföra sina arbetsuppgifter efter ordningen i följande lista:

  1. Känsliga laboratorier och renrum
  2. Foajéer, entréhallar och publika toaletter
  3. Övriga toaletter
  4. Pentry/kök
  5. Korridorer

  Lokalvårdarna ska fokusera på att rengöra ”kontaktytor” såsom dörrhandtag, stolshandtag och bord där risken för smittspridning är stor.

  Om ni har hela korridorer eller byggnader som stå tomma, meddela gärna Lokalservice detta så att lokalvårdspersonal kan prioritera de lokaler som faktiskt används. Mejla: lokalservice [at] service [dot] lu [dot] se


  Lathund för posthantering

  1. Inkommen post ska öppnas och hanteras dagligen. Ha en rutin för vem som tar hand om posten och vem som täcker upp vid frånvaro.
  2. När posten kommit in ska den märkas med ankomstdatum, antingen med datumstämpling eller för hand på kuvertet.
  3. All post behöver öppnas för att hanteras. Om post är personadresserad krävs en fullmakt från mottagaren. Personadresserad innebär att mottagarens namn står överst på kuvertet. Om myndighetens namn står överst på kuvertet får det öppnas, även om ett personnamn anges.
  4. Inhämta i första hand en underskriven fullmakt för postöppning från alla anställda. Om en anställd inte har lämnat en sådan fullmakt och är borta från arbetsplatsen kan hen ge en tillfällig fullmakt via e-post. Använd då följande formulering:
   ”Jag ger härmed tillåtelse att post som är personadresserad till mig öppnas av [avdelning/institution/motsvarande]. Denna fullmakt gäller till jag är tillbaka på min arbetsplats. [Datum]  [Namn]"
  5. Förvara fullmakterna tillgängligt för de som behöver komma åt dem. De eventuella fullmakter som getts via e-post bör skrivas ut och förvaras på samma ställe.
  6. När posten har öppnats ska den hanteras. Tänk på att det kan finnas handlingar som ska diarieföras. Mer information om hur handlingar ska hanteras finns i dokumenthanteringsplanen.
  7. Mer information om hur ärenden ska hanteras finns i Handläggarhandboken:
  8. Om fysisk post behöver förmedlas till någon som inte är på plats kan den skannas in och skickas via e-post. Tänk på att känsliga personuppgifter och sekretessreglerade uppgifter inte får skickas via okrypterad e-post, läs mer om dataskydd och personuppgifter.

  För övriga frågor kring posthantering kontakta registratorsjouren: registrator [at] lu [dot] se eller 27140.


  Guide till Microsoft Teams


  Denna lathund kan vi tacka Natutvetenskapliga fakulteten för :)

  Logga in

  Alternativ 1 – ladda ner programmet på din dator och logga in

  1. Installera programmet på din dator:
   - Windows: Installerar programmet via Software Center som finns i din dator
   - Mac: Ladda ner programmet
  2. Öppna Microsoft Teams och skriv LUCAT-ID [at] lu [dot] se för att logga in.
  3. Du blir nu omdirigerad till universitetets Lucat-inloggning. Ange ditt Lucat-id (med @lu.se på slutet) samt ditt lösenord.

  Alternativ 2 – logga in via din webbläsare

  1. Gå till https://portal.office.com
  2. För att logga in, skriv LUCAT-ID [at] lu [dot] se
  3. Du blir nu omdirigerad till universitetets Lucat-inloggning. Ange ditt Lucat-id (med @lu.se på slutet) samt ditt lösenord
  4. Nu är du inloggad i Office 365. Klicka på Teams-ikonen (se övre delen av sidan där det finns ikoner för de program som ingår i Office 365)

  Obs! Funkar bäst med Google Chrome. Andra webbläsare kan innebära begränsad funktionalitet i Microsoft Teams.

  Skapa ett Team

  1. Klicka på ikonen ”Team” i vänstermenyn.
  2. Klicka på ”Gå med i eller skapa en grupp”.
  3. Klicka på ”Skapa ett team”.
  4. Välj en kategori för teamet (välj personal).
  5. Fyll i information om teamet enligt anvisningar (namn, sekretess (välj privat))
  6. Lägg till personer. Välj sedan om de ska vara medlemmar eller ägare. Klicka sedan på ”Stäng”.

  Konversationer i ett Team

  • Klicka på ikonen ”Team” och välj sedan vilket team du vill konversera i.
  • För att starta en ny konversation: Skriv ditt meddelande i rutan längst ner. Du kan bifoga filer, bilder med mera om du vill.
  • För att svara en person: Klicka på ”Svara” direkt under personens meddelande.
  • För att starta ett video-möte direkt: Klicka på filmkamera-ikonen under meddelanderutan. Klicka på ”Möte nu”. Bjud in en eller flera personer genom att skriva namn i sökfältet ”Bjud in någon”.

  Starta en chatt med en person utanför ett Team

  1. Klicka på ikonen ”Chatt”
  2. Lägg till en ny chatt genom att klicka på ikonen ”Ny chatt” (ikonen ser ut ett dokument med penna på) högst upp i mörkblå fältet, till vänster om sökrutan.
  3. Lägg till personer genom att skriva in namn.
  4. Börja chatta. Klicka på telefonluren/filmkameran högst upp till höger för att inleda samtal med mikrofon/webbkamera.

  Starta ett samtal

  • Klicka på ikonen ”Samtal” i vänstermenyn.
  • Klicka på ”Ring ett samtal” och skriv namnet på den du vill prata med.
  • Klicka på antingen telefonluren eller filmkameran för att påbörja samtalet med mikrofon/webbkamera.

  Du kan skapa kontaktlistor om du vill.

  Skapa ett möte med Teams

  Schemalägg ett möte

  Se en instruktionsfilm

  1. Klicka på ”Kalender” i vänstermenyn.
  2. Klicka på knappen ”Nytt möte” uppe i högra hörnet.
  3. Ange rubrik för mötet.
  4. Lägg till deltagare. Skriv namn för att söka fram personer inom LU. Skriv e-postadress för att lägga till externa deltagare.
  5. Välj start- och sluttid för mötet.
  6. Lägg till en beskrivande text om mötet om du vill (till exempel en dagordning).
  7. Klicka på ”Skicka”. Nu skickas en automatisk inbjudan via Outlook till alla deltagare.

  Överkurs: Använd ”Schemaläggningsassistenten” för att se när dina deltagare är upptagna och inte kan vara med på ditt möte.

  Anslut till ett möte i Teams

  1. Leta upp på mötesbokningen i din kalender i Teams eller i din Outlook-kalender, och klicka på ”Anslut till Microsoft Teams-möte”.
  2. Ställ in om du vill att din webbkamera och mikrofon ska vara på eller av. Klicka sedan på ”Anslut nu”.
  3. Nu startar mötet. Genom att röra muspekare kan du aktivera verktygsfältet (som då syns mitt i bild). Via verktygsfältet kan du starta en chatt, skriva mötesanteckningar, dela ett dokument, visa en powerpoint-presentation eller dela din skärm. Mer information om detta finns i hjälpavsnittet i Teams.
  4. Lämna mötet genom att klicka på den röda telefonluren i verktygsfältet.

  Dela filer

  Gå in i den "Team" grupp du vill dela med. Uppe till vänster (i själva ”inläggsrutan”) väljer du "Filer". Lägg in dokumentet. Då kan alla gå in och se och redigera.

  När man ringer varandra så kan man välja ”Dela skärm” (knapp finns i verktygsfältet). Då kan man se filer (PP:n mm) samtidigt.

  Frågor och svar

  För andra frågor
  Medarbetare: corona [at] bygg [dot] lu [dot] se
  Studenter: studentreception [at] lu [dot] se
  Se mer på Studentreceptions sida

  Läs om goda intiativ som pågår #tillsammansmotcorona

  Vad kan jag göra för att undvika smitta?

  • undvik närkontakt med sjuka människor.
  • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.
  • hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
  • stanna hemma om du är sjuk.
  • undvik längre resor, såväl utrikes som inrikes

  Ha digitala möten

  Det finns olika lösningar, t ex Teams,
  Läs lathund för Teams.
  Mer om digitala möten

  Undervisa on-line

  Det finns stöd i Canvas när du ändrar din salsundervisning till distansundervisning, läs mer.
  Alla lärare kan få stöd i att undervisa digitalt på på lärplattformen canvas sidor (logga in med Lucat).

  Gör dig nåbar!

  Alla medarbetare och studenter uppmanas att ange sitt mobilnummer i Passport. Då kan vi skicka sms till dig, om det skulle behövas.  
  1. Gå in på portalen Passport
  2. Logga in som “Användare"
  3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
  4. Följ instruktionerna.

  Läs fler praktiska tips

  Senaste nyheter

  2020-03-27

  De lotsar rätt till digital undervisning

  De lotsar rätt till digital undervisning
  2020-03-27

  Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar

  Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar
  2020-03-27

  Universitetets hantering av coronavirusets spridning

  Universitetets hantering av coronavirusets spridning
  2020-03-27

  Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet

  Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet
  2020-03-26

  Inställt- Hållbart arbete hemifrån – hur ska vi tänka?

  Inställt- Hållbart arbete hemifrån – hur ska vi tänka?

  Telefon: 046-222 00 00 (växel)
  Postadress: Box 117, 221 00 LUND
  Organisationsnummer: 202100-3211
  Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

  Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
  Om den här webbplatsen