Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Provtagningresultaten från KC4 klara

Provtagningarna på KC4 är nu gjorda och resultaten från dem presenterades av Akademiska Hus under ett informationsmöte för alla de som evakuerats från KC4.

Akademiska Hus valde att presentera provtagningsresultaten utifrån de tre problemområdena som definierats: asbest, stickande lukt och kemikalielukt.

Asbest

Vid luftprovtagningen hittades inga mätbara nivåer av asbest i luften (450-600 gånger under det hygieniska gränsvärdet*, vilket är så liten mängd att det i princip inte är detekterbart.)

Dammproverna visade på låga doser av asbest i damm på kabelstegar (de ställningar som kablarna är fästa i uppe i taken) i korridorerna på samtliga plan på KC4. Den asbest som hittats är i mycket låga doser och ligger fast i gammalt damm. Asbesten är inget som virvlar runt utan dammet är stillastående, om man inte är uppe och rotar där.

Det är också viktigt att veta att ingen asbestförekomst har hittats i rummen utan enbart uppe i taken i korridorerna och alltså inte i luften i någonstans, varken korridor eller rum.

Akademiska Hus kommer nu att genomföra en grundlig asbestsanering på samtliga plan på KC4.

Alla provresultaten kommer att tillgängliggöras när de är helt klara, efter sommaren.

Stickande lukt

Medarbetare upptäckte en stickande lukt som påminner om bränd bakelit på plan 3 och 4 på KC4. På uppdrag av Akademiska Hus genomförde Dekra en luftprovtagning för att utreda var lukten kom från. Dekra konstaterade att lukten härstammade från de nyligen monterade undertaksplattorna. Samma typ av undertaksplattor fanns även monterade på flera ställen på Kemicentrum, i lärmiljöer på plan 1 på KC1 och i vaktmästeriet på KC3.

Tillverkaren av undertaksplattorna Ecophon känner till att fukt och värme kan orsaka en frän lukt men garanterar att lukten är ofarlig, även om den kan upplevas som mycket besvärande.

Akademiska Hus har tagit bort samtliga undertaksplattor på KC4 och den stickande lukten har försvunnit. Efter sommaren kommer resterande undertaksplattor att vara utbytta på KC1 och KC3. Övriga Kemicentrum berörs inte

Denna typ av undertaksplattor valdes ut därför att de är mer miljövänliga. Men det är inte första gången som den stickande lukten uppkommit, utan även andra verksamheter har stött på samma problem.

Kemisk lukt

Några medarbetare uppgav att de kände en kemisk lukt i lokalerna på KC 4. Akademiska Hus har därför genomfört en omfattande provtagning på plan 3 och 4. Provtagningen har skett i samråd med Lunds universitet. Samtliga rum är genomsniffade (ca 200 rum). Det innebär ett första test där man försöker kartlägga alla eventuella ämnen i en byggnad. Sniffningen gjordes under provokation, det vill säga med avstängd ventilering. Från resultaten av sniffningen valdes tolv ämnen (som kan indikera en dålig inomhusmiljö) ut, för vidare provtagning. Provsvaren visar på låga värden av kemikalier och emissioner i luften. Nivåerna ligger under rekommenderade gränsvärden. Det visade inte på något oroväckande resultat. Provtagningar genomfördes även med normal ventilation och då sjönk nivåerna ännu mer.

Proverna visade mer på typisk stadsluft än på kemisk verksamhet.

Utrymningsvägarna var bristfälliga.

I samband med den stickande lukten genomfördes en utrymning av lokalerna på KC 4. Vid utrymningen visade det sig att två utrymningsvägar var blockerade. Direkt efter larmet om dessa brister i utrymningsvägar, åtgärdades de brister som fanns. Under de påföljande veckorna så genomförde Akademiska Hus en inventering av alla sina fastigheter som Lunds universitet hyr. Akademiska Hus kommer nu också att se till att ändra sina rutiner vid entreprenadarbeten för att säkerställa att de inte påverkar utrymningsvägarna.

Läs tidigare nyhet om evakueringen.


*Hygieniskt gränsvärde är värdet för genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde. Luftföroreningar kan innehålla inslag av både kemiska och mikrobiologiska föroreningar och andra organiska luftföroreningar. Hygieniska gränsvärden finns för ämne eller blandning av ämnen i luft som över en viss halt kan medföra ohälsa. Mätningar ska avse förhållandena vid normal drift.

Frågor och svar om evakueringen mm

Senaste nyheter

2020-02-21

Begränsade leveranser till och från Kina

Begränsade leveranser till och från Kina
2020-02-13

Tellus visar att var fjärde kvinna har utsatts för sexuella trakasserier

Tellus visar att var fjärde kvinna har utsatts för sexuella trakasserier
2020-02-07

Utlysning av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur 2020

Utlysning av universitetsgemensamma medel för forskningsinfrastruktur 2020
2020-02-06

Förstudie om tentaservice

Förstudie om tentaservice
2020-02-05

Uppdatering angående coronavirus-utbrottet i Asien

Uppdatering angående coronavirus-utbrottet i Asien

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen