Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Resultat från förvaltningens enkät om internkommunikation

Före sommaren skickades en enkät ut om förvaltningens internkommunikation till alla inom förvaltningen. 357 personer svarade, vilket motsvarar 41 %. Syftet med projektet var att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för verksamhetens måluppfyllelse och framgång.
Tabell som visar hur man skattade kanalerna efter viktighet-nöjdhet

Det var många som valde att kommentera med frisvar, vilket vi tolkar som att internkommunikation är ett ämne som engagerar. Av svaren kan man se att majoriteten av de svarande känner att de kan framföra synpunkter till ledning/chefer (63 %) och att många kände delaktighet på arbetsplatsen (57 %). En majoritet känner att de får information vid större förändringar (56 %).

De frågor som medarbetarna var mest missnöjda med gällande internkommunikation är helhetsbilden av förvaltningen, endast 15 % tyckte att det var lätt att få en helhetsbild av utvecklingsfrågor. Bara 16 % tyckte att det var lätt att få en helhetsbild av förvaltningens verksamhet. Och väldigt få (20 %) av de svarande tyckte att kommunikationen mellan olika sektioner/avdelningar fungerade tillfredsställande.

Läs sammanställningen av enkätsvaren.

Se alla frågor och svar

Jämförelse med andra

Nästan alla frågorna i internkommunikationsenkäten är hämtade från forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen”. Det ger oss möjligheten  att jämföra vårt resultat med andra organisationer.

Inom några områden är medelvärdet för Gemensamma förvaltningen detsamma som medelvärdet för organisationerna i forskningsprojektet:

Kommunikationen mellan olika avdelningar/enheter inom organisationen fungerar bra: medelvärde 2,8 (jämfört med 2,8 i forskningsprojektet). Detta är dock ett lågt medelvärde, den horisontella kommunikationen är en utmaning för många stora organisationer.

Vid större förändringar får jag alltid relevant information: medelvärde 3,5 (jämfört med 3,5 i forskningsprojektet)

Resultatet för Gemensamma förvaltningen är inom något område sämre än medelvärdet för de organisationer som deltog i forskningsprojektet:

Högsta ledningen är tydlig i sin information till medarbetarna: Värde 2,9 (jämfört med 3, 1 i medelvärdet för offentliga organisationer i forskningsprojektet)

Inom några områden är resultatet bättre:

Det finns möjligheter att framföra synpunkter till ledning och chefer: medelvärde 4,3 (jämfört med 4,0 för forskningsprojektet)

Min arbetsplats präglas av delaktighet: medelvärde 4,1 (jämfört med 3,9 för forskningsprojektet)

Följande organisationer deltog i forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen”: Ikea of Sweden, Eon, Västra Götalandsregionen, Postnord, Stockholms stad, Malmö Stad, Göteborgs stad, NCC, Helsingborgs stad, Polismyndigheten och Länsstyrelsen Västernorrland.

Presentation av resultaten

Resultaten kommer även att presenteras vid Förvaltningsserminariet den 13 november kl.13.30-14.30.

Senaste nyheter

2020-01-23

Ny lag om avvikelser från god forskningssed

Ny lag om avvikelser från god forskningssed
2020-01-22

Bli bättre på att presentera din forskning och delta i årets Forskar Grand Prix

Bli bättre på att presentera din forskning och delta i årets Forskar Grand Prix
2020-01-21

Sista chansen att svara på Tellusenkäten, senast den 2 februari!

Sista chansen att svara på Tellusenkäten, senast den 2 februari!
2020-01-21

Presentation av preliminära resultat från Tellus

Presentation av preliminära resultat från Tellus
2020-01-20

Nya representationsregler

Nya representationsregler

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen