Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Sök bland 200 infrastrukturer i LUCRIS

Lunds universitet har ett stort utbud av forskningsinfrastruktur, inom ett brett område. Flera är i världsklass. Men tyvärr känner många forskarna inte till vad som erbjuds.
Bild på en spindel, tagen i SEM -mikroskop
SEM-mikroskopbild av en av de mindre medarbetarna (en spindel) på jakt i nCHREMs lokaler. Foto: Reine Wallenberg.

- Det finns många forskare som inte känner till vad universitetet har och vad som är tillgängligt eller hur infrastrukturen kan hjälpa deras forskning, säger Kajsa M Paulsson som är infrastrukturkoordinator och ansvarig för bland annat MoReLife och MicLU. Hon är en av dem som sitter med i den tvärfakultära gruppen som tagit fram innehållet till den nya infrastruktursingången.

Vid till exempel nCHREM kan man utföra både elektronmikroskopi och analysera den kemiska sammansättningen på subnanometer-skalan. Helt skilda material kan analyseras - från hårda oorganiska material (oxider, metaller och halvledare) till mjuka material (biologiska, kolloidala system, proteiner). Både avbildning av kristallstrukturer och nanopartiklar med hög upplösning kan utföras, såväl som elektrondiffraktion och kartläggning av kemiska ämnen.

Ett annat exempel är Lund Bioimaging Center, LBIC, där forskare har kunnat använda en CT-skanner för att samla ny information om biskopen Peder Winstrup.

Peder Winstrup åker in i en CT-skanner.
Den mumifierade kroppen efter Biskop Peder Winstrup analyseras i en CT-skanner på Skånes universitetssjukhus, och ger ny spännande information. Foto: Gunnar Menander.

Nu ska det bli lättare för forskarna att få en överblick. En samlad förteckning av en större del av den forskningsinfrastruktur som finns inom Lunds universitet har nu skapats. Under fliken ”infrastruktur” i LUCRIS, Lunds universitets forskningsportal, kan du nu söka bland över 200 olika forskningsinfrastrukturer från hela universitet. Exempel på infrastrukturer som du kan hitta där är Lunds Protein Produktions plattform (LP3), National Center for High Resolution Electron Microscopy (nCHREM), Historiska museets arkeologiska och historiska samlingar, LUPOP, Humanistlaboratoriet.

Forskningsinfrastruktur är ofta kopplat med stora investeringar och intresset kommer inte bara från universitetet utan i flera fall finns det externa aktörer som också är intresserade.

Kajsa M Paulsson- Förr i tiden byggde ofta större forskargrupper sitt eget kungadöme med sin egen utrustning. Idag är det annorlunda, forskare måste använda många olika kompletterande och avancerade tekniker för att få fram sina resultat. Utrustning är dyrt och kräver expertkunnande. Varje forskargrupp kan inte vara självförsörjande, varken för utrusning eller den unika teknik-kompetens som många gånger behövs. Därför är tillgång till infrastruktur utanför den egna gruppen eller avdelningen avgörande för dagens forskning, säger Kajsa M Paulsson.
Listningen i LUCRIS saknar fortfarande en del infrastrukturer, men förhoppningen är att nu när modulen lanserats kommer fler infrastrukturer att skicka in material för synliggörande. Begreppet infrastruktur omfattar inte bara instrument som mikroskop och annan utrustning utan hit räknas även databaser och expertis som t ex bioinformatiker. Villkoren för tillgängligheten av olika infrastrukturer varierar från endast tillgänglig genom samarbete till öppen access.

-  Många forskare skulle dra nytta av att använda fler olika forskningsinfrastrukturer än de gör idag, genom LUCRIS infrastrukturs modul ges nu möjlighet att fritt söka och bekanta sig med den mångfald som finns vid Lunds universitet, säger Kajsa M Paulsson
Databasen kan användas för att söka efter olika tekniker, metoder, forskare eller helt enkelt bara för att skapa sig en överblick. För de som ansvarar för infrastrukturer kan databasen vara ett sätt att hitta kollegor på nära håll inom ett visst teknikområde med vilka man kan dela erfarenheter och samarbeta kring exv. utveckling, upphandling och underhåll. För forskare som söker medel till infrastruktur är LUCRIS ett verktyg som underlättar ansökningsarbetet då man kan hänvisa till synlighet i LUCRIS och där t.ex. visa resurser, tillgänglighetsprinciper och kopplingar till andra infrastrukturer.

Portalen lanserades i februari/mars och responsen har varit mycket positiv. De flesta av infrastrukturerna kommer från Naturvetenskapliga fakulteten, LTH och Medicinska fakulteten, men nästan alla fakulteter är representerade.

Hitta nya möjligheter för din forskning, sök bland de tillgängliga infrastrukturerna som finns

Sök bland 200 forskningsinfrastrukturer

Titta under fliken ”infrastruktur” i LUCRIS - Lunds universitets forskningsportal.

 

 

Read this in English

Senaste nyheter

2019-06-20

Provtagningresultaten från KC 4 klara

Provtagningresultaten från KC 4 klara
2019-06-19

Lunds universitet har anslutit sig till Klimatramverket

Lunds universitet har anslutit sig till Klimatramverket
2019-06-17

Ny säkerhetschef för Lunds universitet

Ny säkerhetschef för Lunds universitet
2019-06-13

Digital konferens ska minska klimatavtrycket

Digital konferens ska minska klimatavtrycket
2019-06-13

Lunds universitet invalt i europeisk mångmiljardsatsning på livsmedel

Lunds universitet invalt i europeisk mångmiljardsatsning på livsmedel

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen