Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Tellus – LU:s arbete mot sexuella trakasserier: Snart kommer en inbjudan! 

Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt, initierat av rektor Torbjörn von Schantz, som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. 

Det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier ska vara baserat på kunskap och faktiska behov. Därför är en av de mest centrala delarna i projektet att lyssna – på medarbetare, studenter och doktorander. Projektets namn, Tellus, syftar just på detta.

Inbjudan till intervjustudie och fokusgruppdiskussioner

Inom kort kommer samtliga anställda, doktorander och studenter att bli inbjudna till att delta i en intervjustudie om erfarenheter och upplevelser av sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Till intervjustudien kan du anmäla dig om du har bevittnat sexuella trakasserier, själv blivit utsatt, själv utsatt någon för sexuella trakasserier, eller om du har agerat på ett sätt som i efterhand känts mindre lämpligt.

Alla anställda, studenter och doktorander kommer också att bli inbjudna till att delta i fokusgruppdiskussioner om sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Du behöver inte ha några erfarenheter av sexuella trakasserier för att delta i gruppdiskussionerna.

Inbjudningarna samt information om hur du anmäler dig kommer att skickas ut via mail. Allt material som samlas in genom projektet kommer att anonymiseras och avidentifieras innan det analyseras.

För att underlätta schemaläggningen av intervjuerna kommer inbjudningarna först att gå ut till anställda och doktorander. Ett par veckor senare kommer de att skickas ut till alla universitetets studenter.

Vad kommer projektet att leda till?

Resultaten från intervjuerna och gruppdiskussionerna kommer ligga till grund för framtagande av en student-, doktorand- och medarbetarenkät som kommer att genomföras under början av 2019. Resultatet från de olika undersökningarna kommer sedan utgöra basen för ett åtgärdsförslag för hur Lunds universitets förebyggande arbete mot sexuella trakasserier ska stärkas. I projektets sista steg kommer detta åtgärdsförslag att implementeras och sedan följas upp. 

För att komma i kontakt med projektgruppen, vänligen maila tellus [at] lu [dot] se.

Läs mer om projektet här

Projektgruppen Tellus 
Anette Agardh, projektledare

 

Senaste nyheter

2020-01-23

Ny lag om avvikelser från god forskningssed

Ny lag om avvikelser från god forskningssed
2020-01-22

Bli bättre på att presentera din forskning och delta i årets Forskar Grand Prix

Bli bättre på att presentera din forskning och delta i årets Forskar Grand Prix
2020-01-21

Sista chansen att svara på Tellusenkäten, senast den 2 februari!

Sista chansen att svara på Tellusenkäten, senast den 2 februari!
2020-01-21

Presentation av preliminära resultat från Tellus

Presentation av preliminära resultat från Tellus
2020-01-20

Nya representationsregler

Nya representationsregler

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen