Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Universitetets hantering av coronavirusets spridning

Universitetet följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset. Från och med den 18 mars har all utbildning och examination därför övergått till att ske på distans. Universitetet håller i övrigt öppet.

2020-03-27 Regeringen har beslutat att förbjuda alla allmänna sammankomster med mer än 50 personer. Beslutet träder i kraft på söndag. Den som bryter mot förbudet kan straffas med böter eller fängelse.

2020-03-26 Sidan med praktiska tips har utökats med information om posthantering, disputationer och lokalvård med mera. För chefer finns även FAQ för chefer.  Läs även om hur universitetet bidrar i dessa coronatider på lu.se.

Vill du vara med och bidra eller se de goda intiativ som pågår, titta på #tillsammansmotcorona

2020-03-25 Rektorn har bloggat: "Stort tack för all kreativitet, goda idéer, hårda arbete och för den solidaritet som jag nu ser! Vi är ett starkt universitet med kapacitet att klara den omställning som vi genomför och det är tack vare alla goda insatser. Tillsammans, om än med en viss distans från varandra, är vi starka!"  Läs hela blogginlägget.

Övergång till distansutbildning (2020-03-20)


Från och med den 18 mars har universitetet gått över till distansundervisning, efter Regeringens rekommendationer (17/3), med anledning av det nya coronavirusets snabba spridning.

I samband med denna omställning har Universitetskanslerämbetet (UKÄ) ändrat sin regeltillämpning. Till exempel tillåter man brådskande ändringar av examinationsformer och  kursplaner. Läs mer om UKÄs förändrade regeltillämpning i samband med coronautbrottet.

Universitetet koncentrerar sig nu på att säkra verksamheten och dessutom hjälpa samhället att värna om vårdresurserna. Detta är också ett tillfälle att stärka digitaliseringen av utbildningen. I lärplattformen Canvas kan lärare få stöd för distansundervisning, läs mer (logga in med Lucat).

För dig som student gäller att du kan vända dig till din kursansvarige eller din lokala studentkår ifall du har frågor angående din utbildning.

Lokalerna på universitetet kommer inte att stänga utan man kan vistas här. Bibliotek och studieplatser är öppna men du kan komma att behöva använda ditt passerkort för att komma in i lokalerna. Se bibliotekens öppettider här.

Har du som student andra frågor som rör hur universitetet hanterar coronasituationen är du välkommen att kontakta studentreception [at] lu [dot] se

Stanna hemma om du har symtom (2020-03-16)


Universitetet följer Regeringens och Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer när det gäller åtgärder för att minska smittspridningen av coronaviruset.

Om du har symtom som snuva, hosta eller feber ska du stanna hemma, även med enbart milda symtom, se Folkhälsomyndighetens beskrivning av symtom.

Läs mer under våra FAQ:s för studenter, medarbetare och chefer samt våra praktiska tips till studenter och medarbetare.

Lunds universitets hantering (2020-03-23)


Med hänsyn till ovanstående och för att kunna säkra en trygg arbets- och studieplats för arbetstagare och studenter har universitetet uppdaterat sitt beslut 23 mars:

 • att tills vidare enbart bevilja inrikes tjänsteresor efter samråd med närmaste chef och med noga beaktande av Folkhälsomyndighetens rekommendationer för sådana resor. Detta gäller inte tjänsteresor mellan universitetets verksamhetsorter Lund, Malmö, Helsingborg och Ljungbyhed.
   
 • att från och med den 18 mars 2020 och tills vidare genomföra undervisning och bedömning av studenternas prestationer på distans. I övrigt bedrivs verksamheten som tidigare, med undantag för det som anges nedan.
   
 • att ställa in alla utlandsförlagda ej påbörjade utbildningsmoment till och med den 30 juni. Detta gäller även för ej påbörjad utbildning för inkommande internationella studenter.
   
 • att tills vidare inte bevilja några utrikes tjänsteresor. Detta gäller även resor inom ramen för utbildning. Detta gäller så länge som UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder.
   
 • att alla internationella besök ska ställas in tills vidare.
   
 • att tills vidare inte anordna konferenser, föreläsningar eller andra sammankomster med över 500 deltagare. Detta omfattar hela universitetets verksamhet, d v s utbildning, forskning, samverkan och administration. Det gäller sammankomster med universitetets anställda och studenter samt inbjudna gäster, nationella såväl som internationella.
   
 • att tillåta ändring av beslutade kurs- och utbildningsplaner avseende vårterminen 2020 vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning till genomförande digitalt, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om ändring fattas av den funktion som fattat beslut om berörd kurs- eller utbildningsplan. Beslutet ska dokumenteras med angivande av skälen för ändring.
   
 • att ge medarbetare möjlighet att arbeta hemifrån i de fall närmaste chef bedömer att det finns möjlighet till det.

I de eventuella fall studier eller arbete påverkas av ovanstående ställningstaganden ska man kontakta sin närmaste chef eller utbildningsansvarige så att arbete eller studier kan fullföljas på bästa sätt.

Studenter och medarbetare uppmanas att också hålla sig uppdaterade via nedanstående webbsidor.

This information in English

Frågor och svar

För andra frågor
Medarbetare: corona [at] bygg [dot] lu [dot] se
Studenter: studentreception [at] lu [dot] se
Se mer på Studentreceptions sida

Läs om goda intiativ som pågår #tillsammansmotcorona

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

 • undvik närkontakt med sjuka människor.
 • tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 30 sekunder.
 • hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk
 • stanna hemma om du är sjuk.
 • undvik längre resor, såväl utrikes som inrikes

Ha digitala möten

Det finns olika lösningar, t ex Teams,
Läs lathund för Teams.
Mer om digitala möten

Undervisa on-line

Det finns stöd i Canvas när du ändrar din salsundervisning till distansundervisning, läs mer.
Alla lärare kan få stöd i att undervisa digitalt på på lärplattformen canvas sidor (logga in med Lucat).

Gör dig nåbar!

Alla medarbetare och studenter uppmanas att ange sitt mobilnummer i Passport. Då kan vi skicka sms till dig, om det skulle behövas.  
1. Gå in på portalen Passport
2. Logga in som “Användare"
3. Välj  "Verifiering av kontaktuppgifter”
4. Följ instruktionerna.

Läs fler praktiska tips

Senaste nyheter

2020-03-27

De lotsar rätt till digital undervisning

De lotsar rätt till digital undervisning
2020-03-27

Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar

Medel utlyses för utveckling av uppdragsutbildningar
2020-03-27

Universitetets hantering av coronavirusets spridning

Universitetets hantering av coronavirusets spridning
2020-03-27

Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet

Praktiska tips till medarbetare och studenter angående coronautbrottet
2020-03-26

Inställt- Hållbart arbete hemifrån – hur ska vi tänka?

Inställt- Hållbart arbete hemifrån – hur ska vi tänka?

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen