Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Utredningen om sektionen Forskning, samverkan och innovation färdig

Ledningen arbetar för närvarande med att inventera en del verksamheter inom förvaltningen. Nu är översynen av sektionen Forskning, samverkan och innovation (FSI) klar och vicerektor Bo Ahrén, som gjort översynen, har den 15 oktober lämnat sina förslag till rektor och förvaltningschef.

Läs utredningen (pdf)

Läs frågor och svar (pdf)

Läs kort ppt-presentation (pdf)

Utredningen visar att avdelningarna inom FSI har utvecklats väl och gör ett mycket bra jobb. Behovet av sektionens arbete inom samverkan och stödet till forskare inom innovationsprocessen kommer dessutom bara att bli större framöver och därför behöver universitetet nu optimera verksamheten.  Utredaren menar att sektionen behöver få tydligare uppdrag och styrning samt att verksamheten behöver förankras bättre hos fakulteter och universitetsledning.

Utredaren föreslår ett antal förändringar, varav de större är:

 1. Sektionen ska ha ett tydligt och väl kommunicerat uppdrag utgående från fakulteternas behov av stöd, universitetsledningens ambitioner, och de myndighetskrav som åvilar sektionen. Omvärldens behov, möjligheter och önskemål ska kanaliseras genom sektionen och förankras i uppdraget.
   
 2. Sektionen ska arbeta i linjen där sektionschefen ska vara tydlig såväl administrativ som strategisk chef för avdelningarna.
   
 3. Dimensionering och finansiering av sektionen ska återspegla uppdraget. Verksamheten ska huvudsakligen finansieras inom ramen.
   
 4. Sektionen ska vara en stödfunktion och därmed inte själv utöva verksamhet som är att betrakta som universitetets kärnverksamhet. Sådan verksamhet som sker idag ska därför föras över till berörd verksamhet/institution eller avslutas inom sektionen.
   
 5. Sektionen ska bära en del av den besparing som åligger universitetets centrala förvaltning genom att sektionens ramtilldelning föreslås reduceras med cirka 10%.
   
 6. Sektionens ram ska inte finansieras av SFO-medel.
   
 7. Sektionen ska ha en chef som är en tydligt samordnande chef, förstår universitetets roll och organisation, som kan arbeta i en linjeorganisation och som kan arbeta i dialog med såväl fakultetsledningar som universitetsledning och omvärlden.
   
 8. Ansvaret för stöd till studentinnovation samordnas till en enhet, förslagsvis LU Innovation.
   
 9. Det inrättas ett Lunds universitets etiska råd vid avdelning Forskningsservice.
   
 10. Sektionen kan samordnas tydligare genom att det dels inrättas en administrativ enhet vid sektionen till vilken administrativa resurser förs och dels att det strävas efter även lokalmässig samordning.

Senaste nyheter

2019-10-14

Det obehöriga dataintrånget på SSC, mindre än befarat

Det obehöriga dataintrånget på SSC, mindre än befarat
2019-10-09

Ansök om tema för Pufendorfinstitutet!

Ansök om tema för Pufendorfinstitutet!
2019-10-03

Gör rätt vid inköp – frakttjänster under lupp

Gör rätt vid inköp – frakttjänster under lupp
2019-10-01

Illustrera ditt budskap

Illustrera ditt budskap
2019-10-01

Nominera din kandidat till 2020 års administrativa pris!

Nominera din kandidat till 2020 års administrativa pris!

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen