Arbetet med lönerevisionen har inletts

Skärmdump från bloggen.

De lokala förhandlingarna för revisionen av årets löner har påbörjats. Uppföljningssamtal/lönesamtal bör vara på gång eller redan vara genomförda.

Som anställd kommer du att få information om hur lönerevisionen fortskrider via nyheter här på Medarbetarwebben, från din fakultet/verksamhet och från din närmaste chef. Du som är fackligt ansluten kan också komma att få information från din fackliga organisation. 

Lönerevisionen samordnas av ett universitetsövergripande nätverk, LU RALS, med representanter från sektionen HR, fakulteterna och övriga verksamheter. Nätverket stöttar chefer och HR-funktioner genom hela processen för lönerevisionen.  

Läs mer om lönerevisionen under anställning.

Följ även Lönerevisionsbloggen med inlägg på både svenska och engelska (som öppnar upp inom kort).