Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Årsredovisningen för 2019 är klar!

foto av omslaget på årsredovisningen

Årsredovisningen för 2019 sammanfattar det år som har gått. Den ger en bra bild av universitetets stora och fantastiska bredd och hjälper oss att se de olika delarna som bitar i ett större sammanhang. I årsredovisningen presenteras resultatredovisning, ekonomisk redovisning och finansiella rapporter. Därutöver lyfts viktiga händelser fram som skett under året vid fakulteterna och inom förvaltningen.

Årsredovisningen består dels av de uppgifter som universitetet måste rapportera om och dels av axplock av aktiviteter, vilket ska ge en mer samlad och rättvisande bild av vår verksamhet. De uppgifter som presenteras är därmed de som universitetet använder för att beskriva sin verksamhet i olika sammanhang och i andra underlag.

Denna årsredovisning strävar efter att inte bara ge ögonblicksbilder över året som gått, utan också peka på och ge förklaringar till väsentliga förändringar mellan åren. På Lunds universitet händer det dagligen spännande saker, i årsredovisningen kan du läsa om 2019 års aktiviteter, både uppdelat på de olika fakulteterna och redovisade som helhet.

Läs årsredovisningen