Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Dags för nominering av lärarledamöter till universitetsstyrelsen

Universitethuset, dörr till konsistorierummet.

Universitetskollegiet (UK) ska utse tre lärarledamöter till universitetsstyrelsen. Mandatperioden för nuvarande ledamöter går ut den 30 april 2023 och nya ska utses för perioden 1 maj 2023 – 30 april 2026.

Nominering av kandidater kan göras av alla anställda vid Lunds universitet. Valbar till uppdrag som ledamot i universitetsstyrelsen under mandatperioden är den som har anställning som lärare vid Lunds universitet 1 november 2022 och kan förväntas ha fortsatt anställning vid mandatperiodens början.

Som lärare räknas den som innehar någon av följande anställningar: professor, gästprofessor, adjungerad professor, universitetslektor, adjungerad universitetslektor, biträdande universitetslektor, postdoktor samt universitetsadjunkt och adjungerad universitetsadjunkt.

Kriterierna som beslutades på universitetskollegiets sammanträde den 12 september 2022 är:

  • Lyhördhet och tydlighet
  • Mycket god förankring i forskning och utbildning
  • Förståelse för hela universitetets verksamhet
  • Erfarenhet av akademiska ledningsuppdrag

De nominerade ska vara tillfrågade och ha accepterat uppdraget. Till nomineringen ska bifogas kandidatens CV som ska vara högst två sidor med relevant information och med betoning på lednings- och förtroendeuppdrag. Nomineringen ska också en motivering på en halv A4-sida.

Senast den 12 oktober 2022 ska nomineringen vara inskickad till någon av ledamöterna i universitetskollegiets arbetsutskott (se kontaktuppgifter nedan).
 
Jan Nilsson, ordförande, jan [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se
Johan Östling, vice ordförande, johan [dot] ostling [at] hist [dot] lu [dot] se
Helen Wiman, representant för övriga anställda, helen [dot] wiman [at] sam [dot] lu [dot] se
Margaret McNamee, representant för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, margaret [dot] mcnamee [at] brand [dot] lth [dot] se
Ulrika Wennersten, representant för vetenskapligt eller konstnärligt kompetenta lärare, ulrika [dot] wennersten [at] har [dot] lu.s
Anders Mattsson, representant för övriga anställda, anders [dot] mattsson [at] kanslik [dot] lu [dot] se

Universitetsstyrelsen

Styrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Enligt Högskolelagen har styrelsen ”inseende över högskolans alla angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs”. Universitetsstyrelsen består av rektor, åtta externa ledamöter utsedda av regeringen varav en är styrelseordförande, tre lärare samt tre studenter.

Läs mer om universitetsstyrelsen | lu.se

Universitetskollegiet består av 48 ledamöter som  ansvarar för processen att utse rektor och prorektor. De utser dessutom tre lärare i universitetsstyrelsen genom val och ansvarar för eventuella fyllnadsval.

Läs mer om: Universitetskollegiet | Medarbetarwebben