Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De får universitets administrativa pris 2022

Foto på Sahar Valizadeh och Magnus Svensson.
Pristagarna för 2022 års administrativa pris är Sahar Valizadeh och Magnus Svensson.

Administrativa priset delas ut årligen för utmärkta administrativa insatser av innovativ karaktär som bidragit till universitetets utveckling eller service och effektivitet utöver det vanliga.

2022 års pristagare är Magnus Svensson, avdelningschef vid Juridiska fakulteten och Sahar Valizadeh, projektledare för Projekt/Devops (LDC). De får 15 000 kr var för egen kompetensutveckling.

Genom priset önskar universitetsledningen uppmärksamma utmärkta insatser i administrationen inom hela universitetet. Det administrativa priset på 15 000 kronor kommer att uppmärksammas vid universitetets årshögtid den 28 januari 2022.

Ur nomineringarna:

Magnus Svensson, avdelningschef för Distans- och uppdragsutbildning samt infrastruktur, Juridiska fakulteten.

"Få människor har verkat så mycket för breddad rekrytering, livslångt lärande och en administrativ mångfald som Magnus Svensson har gjort under sin tid vid Juridiska fakulteten. Även om han är en person som för det mesta verkar bakom kulisserna kan man räkna med att Magnus har ett finger med i spelet vart man än vänder sig i verksamheten på Juridicum. Om det så handlar om att upphandla en ny städfirma till att administrera tiotalet olika nätbaserade Juridiska kurser med 1000-tals studenter så finns det en trygghet i att veta att Magnus alltid är den som man kan vända sig till då han har full koll på minsta lilla detalj och ett brinnande intresse för fakultetens verksamheter.   

Magnus gärning borde lyftas fram som en inspirationskälla för alla medarbetare vid Lunds universitet och inte minst som en inspirationskälla för oss yngre medarbetare kring vilka möjligheter det finns att stanna och blomstra på Lunds universitet i framtiden."

Sahar Valizadeh, projektledare för campus online, Samhällsvetenskapliga fakulteten (från och med juni 2021 projektledare vid Projekt/Devops på LDC)

"Sahars nära samarbete med Studentkåren samt verksamheten och hennes tidigare erfarenhet av att arbeta verksamhetsnära gjorde att hon snabbt insåg vikten av att kunna erbjuda studenterna ett socialt sammanhang för dem att mötas och för att få hjälp med studentrelaterade frågor, trots de extraordinära omständigheterna.  

Sahars driv gjorde att vi både fick ett koncept på plats och att det implementerades genom att alla institutioner, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek och kåren samarbetade och hade studenternas behov och välbefinnande i fokus.

Sahar hade en nyckelroll i det arbetet och hennes engagemang, lyhördhet och kompetens var avgörande för att det föll så väl ut som det gjorde och för att det blev uppskattat av studenter såväl som personal."