Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

De tematiska samverkansinitiativen – en viktig del av universitetet

Illustrativ bild med jordglob i grönska.

I universitetets tematiska samverkansinitiativ (TSI) samarbetar forskare från flera fakulteter med externa företag/organisationer kring olika projekt. Denna typ av nätverksbyggande blir allt viktigare för allt fler externa forskningsfinansiärer.

Tematiska samverkansinitiativ (TSI) utgör en viktig del av samverkansverksamheten vid LU. I projekten, samarbetar forskare från flera fakulteter med externa företag/organisationer. På så sätt byggs ny kunskap upp, och både forskare och externa aktörer lär av varandra under processen. Denna typ av nätverksbyggande blir allt viktigare för allt fler externa forskningsfinansiärer.

För närvarande pågår en diskussion kring så kallade ”profilområden” för universitet och högskolor, och utöver forskning ställs krav på att både utbildning och inte minst samverkan ska ingå i själva miljön.

Jag är mycket glad över att Lunds universitet ligger långt framme i detta sätt att arbeta med tematiska samverkansinitiativ. Universitetet har fått ny kunskap om hur olika metod-ansatser fungerar och kan kombineras och forskarna själva tycker att arbetet med TSI:erna verkligen gör skillnad! Jag håller helt med om det. Men allt som är bra behöver också utvecklas och just nu funderar vi i Samverkansrådet över hur TSI-konceptet kan utvecklas. Det kommer mer information under hösten kring detta.

/Kristina Eneroth

Läs mer: