Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital undervisning under tillfällig period om tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas

Coronavirus illustration

Det snabbt förändrade smittläget innebär att universitetet behöver anpassa verksamheten ytterligare de närmaste veckorna. Detta är tillfälliga förändringar och verksamheten ska återgå till det normala så fort smittläget tillåter det.

Rektor fattade därför ett uppdaterat beslut den 14 januari som innebär att digital undervisning och examination bör övervägas i de fall tillräckliga smittskyddsåtgärder inte kan vidtas, för de närmaste veckorna. Det gäller under förutsättning att kvaliteten på utbildningen eller rättssäkerheten vid examination inte försämras. Dekan för respektive fakultet får närmare besluta om hur detta ska genomföras.

Sammanträden, konferenser eller andra sammankomster ska som utgångspunkt genomföras digitalt, om inte fysisk närvaro behövs med hänsyn till verksamhetens behov.

För dig som medarbetare gäller att du ska arbeta hemifrån i den omfattning din chef och dina arbetsuppgifter tillåter, med hänsyn taget till din arbetsmiljö och att nödvändig verksamhet ska kunna upprätthållas. Eventuella distansarbetsavtal för T/A-personal är inte styrande under denna period. Nödvändig verksamhet omfattar bland annat undervisning, examination och relaterad verksamhet, som genomförs med fysisk närvaro i universitetets lokaler.

I all verksamhet ska göras en bedömning av risken för smittspridning och tillräckliga åtgärder genomföras för att undvika smittspridning. Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för att minska risken för spridning av covid-19 ska följas.

Till stöd för verksamheten finns en vägledning vid tillämpning av beslut om utbildning och en vägledning avseende arbetsmiljö och lokaler.